Annonce
Viborg

Jyllands juridiske hovedstad: Det har ikke været svært at finde kvalificeret arbejdskraft til Nævnenes Hus

Christian Lützen er direktør for Nævnenes Hus i Viborg. Egentlig havde han og familien forestillet sig, at de kun skulle bo i Viborg i et par år, men nu er planerne om at flytte tilbage til hovedstaden droppet. Foto: Morten Dueholm
Stort set ingen ville flytte med, da en lang række anke- og klagenævn blev samlet i Nævnenes Hus i Viborg for knap tre år siden. Alligevel er udflytningen blevet en succes.
Annonce

Viborg: Da den tidligere regering gennemførte udflytningen af en lang række statslige arbejdspladser fra hovedstaden til provinsen, var det absolut ikke alle udflytningerne, der gav lige god mening.

Der er stadig ingen, som har været i stand til at give en fornuftig forklaring på, hvorfor Dansk Sprognævn for eksempel skulle flytte til Bogense af alle steder. Til gengæld er der masser af god mening i, at Nævnenes Hus blev placeret i Viborg.

- Viborg har været den juridiske hovedstad for Vestdanmark helt tilbage til Valdemar-tiden. Vestre Landsret er placeret her, statsadvokaten holder til her - og der er mange jurister ansat ved byens mange advokatkontorer. Så det giver masser af mening, at netop Nævnenes Hus også er placeret her i byen. Vi har en stærk juridisk klynge, og det er med til at gøre Viborg attraktiv for jurister. Der er mange juridiske arbejdspladser, så man behøver ikke flytte igen, hvis man vil søge nye udfordringer, konstaterer Christian Lützen, som er direktør for Nævnenes Hus.

Alligevel var det kun de færreste, som tog imod tilbuddet om at flytte til Viborg, da udflytningen skulle realiseres. Sølle to procent sagde ja - men det har ikke været svært at finde kvalificerede ansøgere til de mange job i Nævnenes Hus.

- Jeg kan godt forstå, at der var mange, som ikke havde lyst til at flytte 360 kilometer for et job. Det er ikke noget, man bare lige gør. Langt de fleste, som valgte at blive i København, har heldigvis fået nyt arbejde - og vi har ikke haft problemer med at finde kvalificerede ansøgere til de mange job, siger Christian Lützen, der selv er uddannet jurist og har arbejdet som afdelingschef og ministersekretær i et ministerium og som vicedirektør i Erhvervsstyrelsen.

Nævnenes Hus

Nævnenes Hus blev etableret som et resultat af den tidligere regerings beslutning om at udflytte statslige arbejdspladser fra hovedstaden til provinsen.

Kun ganske få valgte at flytte med, da nævnene blev udflyttet fra København til Viborg. 98 procent af de ansatte er blevet ansat efter udflytningen.

1. januar 2017 slog Nævnenes Hus dørene op som en selvstændig styrelse med adresse i Toldboden i Viborg. Godt 200 medarbejdere har deres daglige arbejdsplads her. De fleste er jurister.

Nævnenes Hus rummer disse klagenævn:

Miljø- og Fødevareklagenævnet

Planklagenævnet

Byfornyelsesnævnene

Energiklagenævnet

Tvistighedsnævnet

Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige

Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere

Klagenævnet for Udbud

Konkurrenceankenævnet

Teleklagenævnet

Erhvervsankenævnet

Revisornævnet

Ankenævnet for Patenter og Varemærker

Ankenævnet vedr. Praktikvirksomheder

Det Psykiatriske Patientklagenævn

Ankenævnet for Søfartsforhold

Helbredsnævnet

Byggeklageenheden

Annonce

Vellykket udflytning

Han havde da også selv forestillet sig, at han og familien blot skulle være i Viborg nogle få år for at få Nævnenes Hus op at køre, før vejen skulle gå tilbage til hovedstaden. Men alle planer om at flytte tilbage er nu skrinlagt. Huset i København er blevet solgt, og det lejede hus i Viborg er blevet erstattet med en købt ejendom i Dollerup.

- Da jeg fik opgaven med at udvikle Nævnenes Hus, skulle vi finde et sted, hvor vi kunne være. Der var blandt andet planer om, at vi kunne være i den gamle Vestre Landsret, men stedet her i Toldboden stod ledigt og passede perfekt til os. Her er 6500 kvadratmeter fordelt på to etager - og vi kunne selv definere, hvordan det hele skulle se ud.

- Helt fra starten har jeg syntes, det var en supergod idé at etablere Nævnenes Hus. Det kan næsten ikke undgås, at der kan komme noget godt ud af det, når man samler tingene under ét tag. Og i dag kan vi se, at vi afgør flere sager for væsentligt færre penge, end det kostede før i tiden. Så på den måde er vi et eksempel på en meget vellykket udflytning, konstaterer direktøren.

Der hænger en del kunst på væggene i huset i Toldboden. Overvejende malerier af Carl-Henning Pedersen, som er stillet til rådighed af Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum i Herning, og litografier af Per Kirkeby, som er stillet til rådighed af Museum Jorn i Silkeborg.

- Heldigvis har det ikke været noget problem at finde kvalificerede ansøgere til de mange job, vi skulle besætte. Vi begyndte at ansætte folk her i 2016, så de kunne få oplæring i København, inden vi for alvor flyttede ind her i januar 2017. Og det har fungeret. Det fede er, at i dag har folk hørt om, at vi er en spændende og attraktiv arbejdsplads - og de vil gerne arbejde hos os.

Christian Lützen peger på, at det store antal af juridiske arbejdspladser i Viborg har stor betydning for rekrutteringen af nye medarbejdere.

- Hvis man efter et par år finder ud af, at man gerne vil prøve noget andet, er der masser af muligheder. Der er mange juridiske arbejdspladser i Viborg - og vælger man at bosætte sig her, er der ikke længere til Aarhus eller Aalborg, end at der også er jobmuligheder der. Og her i huset har vi mulighed for, at medarbejdere kan rokere internt, så de kan blive udfordret og dygtiggøre sig på nye områder, siger han.

Annonce

Et dilemma

De mange nævn, der er samlet i Nævnenes Hus, skal først og fremmest træffe afgørelser i sager, hvor borgere har noget at klage over. De mange nævn mødes med jævne mellemrum - og arbejdet med at forberede afgørelserne laves af de mange medarbejdere i huset.

- I mange sager udgør vi sidste instans. Så vores afgørelser skal være korrekte. Derfor trækker vi også på eksperter på de tungeste klinger. Der skal ikke kunne sættes en finger på vores afgørelser. Når en borger klager til os, erstatter det en domstolsbehandling, som er langt mere ressourcekrævende. Man kan få ret uden nødvendigvis at skulle betale for advokatbistand, siger Christian Lützen.

- Vi betragter folk, der klager, som vores kunder. De skal behandles ordentligt. Der er ofte tale om sager, som har løbet over lang tid. Her kan folk få en afgørelse, så de kan komme videre med deres liv. Men afgørelserne skal også være korrekte. Hvis vi træffer en afgørelse, som betyder, at en kommune skal lave noget om - så skal de 97 andre kommuner også rette ind efter den afgørelse, konstaterer han.

En af de store udfordringer for Nævnenes Hus har været, at der har ophobet sig en større pukkel af gamle sager.

- Det tager tid at få ryddet op. Vi har heldigvis fået midler til at ansætte nogle medarbejdere, der skal hjælpe med at få bunken af gamle sager reduceret. Men vi er ikke kommet i mål endnu. Vores mål er, at vi skal hjælpe med at træffe rigtige afgørelser - hurtigst muligt. I nye sager er vores mål, at der skal ligge en afgørelse efter højst seks måneder. På vores hjemmeside kan man hele tiden følge med i, hvor lange vores sagsbehandlingstider er, siger Christian Lützen.

- Det er jo et dilemma. Folk, som har klaget for længe siden, bliver jo ikke gladere af, at nye sager også tager lang tid. Vi vil gerne både rydde op og sikre en hurtige sagsbehandlingstid.

Nævnenes Hus beskæftiger over 200 medarbejdere på adressen Toldboden 2 i Viborg. Foto: Morten Pedersen
Annonce

Tiltrækker studerende

Nævnenes Hus er gået sammen med Viborg Kommune om at profilere Viborg som Vestdanmarks juridiske hovedstad.

- Når nu Tinghallen bliver færdig med ombygning, åbner der sig oplagt nogle muligheder for at lave større juridiske konferencer i Viborg. Det kan blive rigtig interessant. Vi har brug for god omtale - og for god jura. Jo mere attraktivt det bliver at arbejde inden for den juridiske klynge i Viborg, jo nemmere bliver det også at trække de rigtige eksperter hertil.

- Vi har kontakt til Aarhus Universitet, hvis studerende jo gerne skal være nogle af dem, der søger til Viborg for at arbejde. Vi har allerede indgået aftaler om nogle såkaldte "case competitions" - og vi forestiller os, at samarbejdet kan udvides, siger Christian Lützen.

- Vores fokus har i første omgang været at få stedet op at køre. Det er lykkedes, mener jeg. Nu skal vi integreres i byen. Vi er i gang med rundvisninger i huset flere gange om måneden - og vi har lukket op for at tage nogle unge mennesker ind i huset i praktiske job. Vi føler os ikke for fine til selv at tømme opvaskemaskinen, men hvis vi kan skaffe en ung i arbejde ved at give vedkommende en række praktiske opgaver, vil vi gerne være med til at gøre en forskel.

Kultur- og udviklingsdirektør Lars Stentoft repræsenterer Viborg Kommune i forhandlingerne med Aarhus Universitet.

- Nu har vi fået sat gang i nogle "case competitions" i forhold til FNs verdensmål. Og vi har da et håb om, at samarbejdet kan udvides med tiden. Der er omkring 400 jurister ansat i Viborg, og det er mange i forhold til kommunens størrelse. Så det er interessant, hvad et samarbejde kan blive til med tiden, siger han.

19 forskellige ankenævn er samlet i Nævnenes Hus. Foto: Morten Pedersen
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Viborg For abonnenter

Varmestue-leder ser ingen let løsning på Trappetorvs-ballade: Man kan højst flytte problemet et andet sted hen

Viborg HK For abonnenter

2020 har været det værste år nogensinde - men forlængelse giver skadet stregspiller grønt fremtidshåb

Annonce