Annonce
Debat

Kaotisk og kortsigtet planlægning af Tinghal-området

Annonce

Events: Byrådet bevilgede i budgettet for de kommende 3 år 76 mio. kr. til nyanlæg i området omkring Tinghallen i Viborg. Det er et led i kommunens massive satsning på events - store udadvendte sports- og kulturarrangementer - for at markedsføre kommunen og dens virksomheder. Man forventer, at disse investeringer kommer mangefold igen i form af øget omsætning, turisme, arbejdspladser og tilflytning.

Det er en strategi som nyder bred opbakning i byrådet på nær fra Enhedslisten.

Vi er i Enhedslisten selvfølgelig ikke modstander af sports- og kulturarrangementer i almindelighed. At kunne forsamles til fælles gavn og fornøjelse er en vigtig del af livet i kommunen. Men vi mener, at den kolossale satsning er en forkert prioritering af de kommunale midler, når mange vigtigere og mere grundlæggende kommunale opgaver mangler penge.

Desuden tror vi ikke på, at strategien gavner kommunens virksomheder og vækst i et omfang, som står mål med de mange penge, som kommunen hælder i den. Den lokaløkonomiske effekt af store events er oftest lig nul, viser nye videnskabelige undersøgelser.

Kommunens investeringer i sport og kultur bør bedømmes efter en helt anden målestok - nemlig om de opfylder vore ønsker til fælles kulturelle aktiviteter og faciliteter som beboere i kommunen. Hvis de så tillige kan tiltrække opmærksomhed og folk udefra, er det fint. Men det skal ikke være det primære formål.

Byrådet afsatte de mange penge - det svarer til 850 kr. for hver af kommunens borgere - uden nogen klar forestilling om, hvad de mange penge egentlig konkret skal bruges til.

Derfor er sagen nu igen på dagsordenen:

Byrådet besluttede på årets sidste byrådsmøde at tage hul på de 76 mio. kr. i form af nedsættelse af blandt andet et programudvalg, som med konsulenthjælp udefra skal søge at finde ud af, hvordan pengene skal bruges!

Udvalget består af en snæver kreds hovedsageligt bestående af repræsentanter for de private selskaber, som har interesser i området: Tinghallen A/S, VFF A/S og VHK A/S. Er det rimeligt, at disse private selskaber skal råde over de mange kommunale penge?

Udbygningen af kommunens store kultur-, sports- og forsamlingsområde er jo en sag af almen interesse for kommunens borgere. Hvorfor har byrådet ikke for lang tid siden spurgt borgerne: Hvad har vi brug for af kultur-, sports- og forsamlingsanlæg? Skal det hele samles omkring Tinghalsområdet? Hvad skal i givet fald komme først - og hvad kan vi vente med? Hvordan skal det hele udformes?

Området skal stå færdig om 3 år, annoncerede formanden for kulturudvalget Per Møller Jensen i Folkebladet. »Nu skal vi have projekteret arbejdet og have lokalplanen passet til,« siger han - som om løbet allerede er kørt.

Som så ofte før betragtes kommune- og lokalplanlægningen og den tilhørende inddragelse af borgerne som blot et formelt omsvøb, som skal på plads efter, at beslutningerne reelt er taget, byggeriet projekteret og pengene bevilget. Det er ganske bagvendt og udemokratisk og resulterer ofte i fejlinvesteringer.

Kommunens håndtering af Tinghalsområdet i Viborg har igennem årene været kaotisk og kortsigtet, præget af nødløsninger og urealistiske idéer. De nye tanker omkring den videre udbygning af området ser ud til at fortsætte i samme skure.

Der er brug for at se på områdets problemer og muligheder med friske øjne, tage fat fra bunden af og se områdets udvikling i et langt perspektiv. Der er brug for en afklaring byplanmæssigt, arkitektonisk, organisatorisk, økonomisk og ikke mindst kulturpolitisk.

Organisatorisk og ejendomsmæssigt savner vi en udredning. Hvem ejer hvad, hvem lejer hvad, og hvem skal styre området, når det en gang er udbygget?

Skal de private bestyrelser for Tinghallen og sportsvirksomhederne fortsat forvalte de kommunale investeringer?

Driftsøkonomisk mangler vi et overblik. Hvordan ser driftsregnskabet ud i dag? Hvor mange penge poster kommunen årligt i områdets drift, og hvordan vil det se ud efter udbygningen af området?

Der mangler også en redegørelse for de bygningsmæssige forhold i området.

Gennem de senere år har Tinghallen og kommunen låst sig fast ved at investere massivt i udbygninger af Tinghallen i form af dyrt scenetårn og foyerbygning m.v. Man har derved bundet sig til at bevare den efterhånden forældede og noget simple hal. Den kan formodentlig aldrig blive den velfungerende multifunktionelle koncert-, konference-, udstillings- og forsamlingsbygning, som man fornemmer det er byrådets ambition.

Og er Palettens nuværende placering og bygning så ringe, at det berettiger en flytning?

Vigtigst er imidlertid, at vi som nævnt hurtigt får gang i en offentlig debat om mål og midler. Det kan ske i forbindelse med den forhøring om et kommuneplantillæg, som byrådet under alle omstændigheder er forpligtet til at lave.

Læg nogle alternative mål og skitser frem til debat, og lad os få idéer og holdninger hos de mange interessenter og brugere af området frem på bordet.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Alarm 112

Mand dømt for groft hjemmerøveri i Skals: Vækkede 88-årig, slog hende og sprøjtede hårlak i ansigtet på hende

Debat

God økonomi i Hærvejsmotorvejen!

Coronavirus

Live: Partier afviser regeringens forslag om øget brug af mundbind

Alarm 112 For abonnenter

Bordelrøveren havde flere skumle planer i tankerne: Ville begå hjemmerøveri mod ældre rigmænd i Overlund

Viborg FF

Lyt med: Nyt podcastformat - VFF-update - om ansættelsen af Lars Friis og VFF's transfervindue

Annonce