Annonce
Debat

Kikset kickstart af Banebyen i Viborg

Baneby: Første november havde Enhedslistens medlem af Viborg Byråd, Flemming Gundersen, et kritisk indlæg her i avisen om byrådsbeslutningen den 22. oktober, specielt om processen vedrørende flytning af Mercantec og opførelse af et nyt storbyggeri. Han konkluderede blandt andet, »... at beslutningen efter Enhedslistens skøn ikke vil være til langsigtet gavn for nogen af de involverede parter. Hverken for kommunens økonomi, for virkeliggørelsen af banebyen, eller for Mercantecs, Overlund Skoles og Rosenvængets Skole fremtidige vilkår.«

Siden byrådsbeslutningen har der ellers lydt lutter lovord her i avisen fra politikere og kommentatorer: »Topklasse«. »En glædens dag«. »Banebyen på skinner«.

Vi mener i Enhedslisten, at der endnu en gang er tale om en falden på halen over udsigten til vækst og store byggeprojekter. Byrådet skyder med sin overilede beslutning sig selv i foden.

Annonce

Spørgsmålet er ikke, om byen og kommunen skal udvikle sig, men om hvordan. Vi kan således tilslutte os bestræbelsen på at skaffe bedre bygnings- og placeringsmæssige vilkår for byens skoler. Men vi mener, at den konkrete beslutning forpasser denne gode hensigt.

For det første er de uddannelsesmæssige og pædagogiske sider af beslutningen kritisable og i hvert fald uafklarede.

En af Mercantecs hovedbegrundelser bag byggeplanerne er ønsket om at skabe et »campusmiljø« for eleverne. Men hvorfor så flytte bort fra den nuværende placering af handelsskolen med naboskab til gymnastikhøjskolen og landbrugsskolen? Udskillelsen af Mercantecs gymnasiale uddannelser fra de erhvervsfaglige er vel heller ikke uproblematisk? Hånd og ånd skulle gerne følges ad!

Med en flytning af Overlund Skole til Vinkelvej flyttes skolen ud i den vestlige udkant af sit opland, som for tiden vokser kraftigt mod øst. Derved får eleverne væsentlig længere skolevej, og de skal krydse Vinkelvej. Egner handelsskolens bygninger sig i øvrigt til den ny folkeskole?

Byrådet har desuden besluttet at flytte specialskolen for børn med forskellige psykiske og fysiske handicap, Rosenvængets Skole, til bygningerne på Vinkelvej. Det er ifølge borgmesteren »... helt i tråd med intentionerne om at knytte almen- og specialområdet sammen.« Men er det ikke et misbrug af den sympatiske tanke om inklusion blot for at få kommunens kabale med evindelige og kostbare omflytninger af institutioner til at gå op? 96 % af kommunens børn undervises allerede i almenskolerne. Det er et af de højeste tal i landet. Er yderligere inklusion mulig og hensigtsmæssig? Bestyrelsesformanden for Rosenvængets Skole frygter i hvert fald, at taberne i spillet bliver deres elever og deres familier og mener i øvrigt, at skolen ikke er blevet hørt i sagen.

I forbindelse med byrådets budgetvedtagelse foreslog Enhedslisten, at der hurtigst muligt bygges nyt til Rosenvængets Skole. Det holder vi fast ved. Det er ganske uacceptabelt, at eleverne nu skal flyttes til en midlertidig placering for ad åre at blive flyttet til en måske dårlig løsning på Vinkelvej.

For det andet er beslutningen i modstrid med kommunens egne langsigtede udviklingsplaner.

I byrådets »Helhedsplan for Banebyen« er arealet, som man vil stille til rådighed for Mercantec, disponeret til en helt anden anvendelse. Det er planlagt til at være det centrale omdrejningspunkt for Banebyens sammenkædning med Viborgs centrum. Her skal være et »Hærvejstorv« omgivet af et bredt udbud af kommercielle, rekreative og kulturelle funktioner og herunder et »Hærvejscenter«. »Et område af høj bymæssig kvalitet og med mange forskellige aktører«, som det hedder i planen.

Beslaglægges området nu alene af et nyt gymnasium, forspildes disse muligheder. En sådan bygning vil virke som en stor prop i forbindelsesvejen. Uden for skoletiden vil området formodentlig ligge øde hen, som vi ser omkring byens øvrige gymnasier.

Helhedsplanen har faktisk udlagt et område syd for banen til en større uddannelsesinstitution. Det ser man ganske bort fra.

Hvis kommunen ikke evner eller ønsker gennem konkrete beslutninger at følge op på helhedsplanens intentioner, er det spild af den store indsats, som kommunen og Realdania de sidste år har gjort med det både visionære og pragmatiske banebyprojekt. Realdania kan i givet fald med god grund trække sit tilsagn om støtte til banebroen tilbage med henvisning til, at kommunen misligholder sin egen plan.

Hvad skal det i øvrigt ligne, at kommunekassen skal betale for byens måske mest attraktive byggegrund samt opførelse af et stort parkeringsanlæg? Det er en statsfinansieret uddannelse, der skal ligge her, og følgelig også staten, der skal punge ud.

For det tredje fastslår kommuneplanen, at arealet skal bruges til butikker, restaurationer og butikslignende liberale erhverv med behov for facadeareal. Etageantallet må være på højst 3½ etage.

Mercantecs planer viser sig nu at skulle omfatte et byggeri på mindst 6 etager. Hertil kommer formodentlig 2-3 parkeringsetager, så alt i alt kommer vi op på en bygningshøjde svarende til det nye, grimme højhus ved stationen.

Den ændrede arealanvendelse og den store bygningsmasse forudsætter derfor en ændring af kommuneplanen og en lokalplan med tilhørende offentlighedsfaser. Formålet med en sådan lovbestemt procedure er at give borgerne mulighed for indsigt og indflydelse på planlægningen og at give politikerne og forvaltningen tid og redskaber til at tænke sig om.

Ifølge principaftalen mellem byrådet og Mercantec forventer kommunen dog »... ingen problemer i den anledning«, men undskylder det »... som et ufravigeligt formelt krav«. Kommunen gør dermed den lovbestemte borgerindflydelse i forbindelse med kommune- og lokalplanlægningen til et ligegyldigt formelt omsvøb.

Skal vi som borgere, interessenter og naboer finde os i det?

Alt i alt mener vi i Enhedslisten, at byrådet skal revurdere sin beslutning på et ganske anderledes gennemarbejdet grundlag.

Annonce
Alarm 112 For abonnenter

Pludselig stod der en kvart million på kontoen: Hashhandleren anede ikke, hvor de kom fra - påstår han

Rundt om Viborg

Følg med her: Få seneste nyt om trafik og politi

Danmark

Mandagens coronatal: 752 nye tilfælde af coronavirus det seneste døgn - højeste prositivprocent siden august

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Viborg

Babyboom på vej: Skrigende behov for børnepasning i øst og vest

Sport For abonnenter

Målræven Stine Andersen gør status: - Jeg håber snart, jeg brænder banen af igen

Alarm 112

Husk paraplyen: DMI varsler voldsomme mængder regn på vej

Viborg

Forsvaret forurenede bæk: Nu skal kød fra kvæg alligevel testes for giftstoffer

Navne

Mød Sabrina: Selvudnævnt serie- og filmnørd, kulturel storforbruger - og ny kvinde på folkebladets redaktion

Debat For abonnenter

Vi ved, mordene også kunne ske i Viborg

Debat

Debat: Den danske arbejdsmarkedsmodel holder snart ikke til mere

Rundt om Viborg

Følg med her: Få seneste nyt om trafik og politi

Alarm 112

Romerlys og ballade foran stadion efter fredagens superligakamp: - Man skal høre efter, hvad politiet siger

Erhverv

Tak for indsatsen: Jysk-ansatte bliver belønnet med million-bonus

Debat

Et sundhedsvæsen i knæ: Hvorfor kun mundtlig orientering

Viborg FF For abonnenter

Genlæs liveblog: Viborg FF-reserver vinder sikker 4-0-sejr over Hobro

Livsstil

Lene forelskede sig i både ridestilen og ridelæreren

Annonce