Annonce
Rundt om Viborg

Klar til jordfordeling i Nørreådalen

Naturprojektet skal beskytte grundvand og klima og forbedre mulighederne for via stier at komme rundt i området. Foto: Landbrugsstyrelsen
Landbrugsstyrelsen har givet grønt lys til, at man kan gå videre med planerne for at gennemføre en jordfordeling i Nørreådalen til gavn for natur og lodsejere.
Annonce

Ørum: Landbrugsstyrelsen har nu givet sit endelige ja til, at man kan gå i gang med at lave en jordfordeling i Nørreådalen fra Ørum og frem til Kvorning. Styrelsen har været i gang med at vurdere projektet og tale med lodsejere for at undersøge, om projektet kan gennemføres. Nu er næste skridt, at styrelsens jordfordelings-planlæggere kan begynde arbejdet med jordfordelingen.

Målet er gennem frivillige aftaler at skabe bedre vilkår for naturen og miljøet og samtidig tilbyde landmændene andre landbrugsarealer, der ligger tæt på gården og er passende for den enkelte bedrift. Landbrugsstyrelsen forventer, at cirka 80 lodsejere vil deltage i jordfordelingen, og at der samles kan omfordeles cirka 700 hektar. Landbrugsstyrelsen har tidligere givet et betinget samtykke til projektet.

- Lodsejeren spiller en helt central rolle i det her puslespil, og vores jordplanlæggere ser frem til at komme i gang med forhandlingerne med lodsejeren, så vi kan hjælpe til at muliggøre realiseringen af projektet, siger Frank Josephsen Kargo, der er enhedschef i Landbrugsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Annonce

Beskytter sjælden natur

Mens Landbrugsstyrelsen står for jordfordelingen, er det Naturstyrelsen, der i samarbejde med Viborg Kommune står for selve projektet. Formålet er at beskytte sjælden natur og grundvandet, at reducere klimabelastningen fra dyrkning af lavbundsarealer og at etablere stier i området.  Projektet er en direkte udløber af arbejdet med at lave en landsskabsstrategi for Nørreådalen. Blandt andet i interviews har landmænd og andre jordejere vist stor interesse for at være med.

Vådområde-projektet i Nørreådalen indgår i en sammenhæng med projekterne ved Vels Møllebæk og Heltzen Pumpelag ved Øby. De gule pile markerer de stier, der skal binde områderne sammen.

- Jordfordeling kan netop bruges som redskab til at komme af med de våde enge, som ikke kan dyrkes. Samtidig kan andre få mulighed for at købe arealerne til naturpleje. Det samme gælder på landbrugsarealer, der ligger, hvor grundvandet dannes. Her kan der komme restriktioner i forhold til landbrug, og derfor kan en mulighed for at afhænde arealet og få erstatningsjord være ønskeligt, siger Jørgen Jørgensen, der er afdelingsleder i Natur og Vand i Viborg Kommune.

Naturen får bedre vilkår, når dyrkningen af de lavbundede jorder ophører. Foto: Landbrugsstyrelsen


Jordfordeling kan netop bruges som redskab til at komme af med de våde enge, som ikke kan dyrkes. Samtidig kan andre få mulighed for at købe arealerne til naturpleje.

Jørgen Jørgensen, afdelingsleder i Natur og Vand i Viborg Kommune.
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce