Annonce
Læserbrev

Klimaindsats. Klimaindsats og erhverv skal gå hånd i hånd, men ikke i Viborg Kommune

Læserbrev: Vi har igennem en længere periode været i dialog med Viborg Kommune. Som forberedelse til vores møder med dem, orienterede vi os om kommunens klimastrategi. Jeg troede, at jeg havde læst forkert, da jeg så, at den var fra 2009, og hjemmesiden, hvorpå den præsenteres, senest er opdateret i 2015.

Strategien, som har en række fine perspektiver, tog jeg udgangspunkt i for at illustrere mulige samarbejdsflader med kommunen. Det viste sig dog, at kommunens medarbejdere ikke kendte til strategien, som jo skulle danne grundlag for hele kommunens klimaarbejde. Strategien har uden tvivl kostet utallige ressourcer at udarbejde. Det undrede mig derfor endnu mere, at den ikke blev taget ind i overvejelserne for et muligt samarbejde. Samtidig gjorde den mig bekymret på hele kommunens vegne med hensyn til dens evne til at eksekvere en klimastrategi og få den rodfæstet i hele organisation.

Jeg har nu i små to år drevet virksomhed i Viborg Kommune. Min virksomhed besidder et produkt, der optimerer ressourceanvendelsen ved brug af personbiler, bl.a. ifm. samkørsel, både for private og organisationer, med dertilhørende økonomiske og miljø- og samfundsmæssige gevinster. På den baggrund ønskede vi at gå i konkret dialog med vores egen kommune i søgen efter et givende samarbejde for begge parter.

Efter mange forsøg på at få lov til at mødes med borgmesteren, dog uden held, fik vi sat et møde op med flere medarbejdere i kommunen og igangsat en positiv dialog. Efter mange måneders proces og adskillige møder, blev vores forslag om samarbejde, der reducerer CO2-udledningen og mindsker trængslen i hele Viborg Kommune, afvist på den baggrund, at det ikke var aktuelt for kommunen.

Et nej tak til samarbejde med baggrund i pris, produkt eller valg om samarbejde med konkurrerende virksomhed kan jeg leve med, men en afvisning, der begrundes i, at det ikke er aktuelt for kommunen, er dog skræmmende.

Efter udbruddet af Covid-19 prøvede jeg så igen at komme i dialog med vores borgmester. Transportministeren har været ude at opfordre store virksomheder og organisationer til at facilitere samkørsel for at mindske trykket på den offentlige transport. En udmelding der har resulteret i, at vi har hjulpet flere af vores kunder med at facilitere sikker og smitteminimerende transport til og fra arbejde, mens krisen og dens konsekvenser raser.

Vi oplever generelt, at virksomhederne tager et stort ansvar for at følge myndighedernes anbefalinger og tilbyde deres medarbejdere de sikreste og bedste løsninger i denne tid. Viborg Kommune med ca. 7000 medarbejdere må gå under betegnelsen ”stor enhed”, hvorfor det nu måtte give rigtig god mening. Men også her mødes man af en mur.

Hvis denne oplevelse ikke er enestående for erhvervsdrivende i Viborg Kommune, har vi et stort og grundlæggende problem med kommunens erhvervspolitik. Hvis kommunens miljøindsats baserer sig på en strategi tilbage fra 2009 og en stab af medarbejdere, der ikke kender dens indhold og ej heller, hvilke indsatser der skal eksekvere strategien, har kommunen endnu et grundlæggende problem.

Vores oplevelse er, at vores borgmester nægter at møde lokale iværksætter-ildsjæle med værdiskabende løsninger for samfundet.

Samtidig er vores erfaring og konklusion, at vores måske nok velmenende kommune ikke er i stand til effektivt at tilpasse sig samfundets og erhvervslivets udvikling og rent faktisk handle på den grønne omstilling i en grad, der afspejler dens størrelse og påvirkningsgrad.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce