Annonce
Viborg

Kommunen til borgerne: Hvordan har du det egentlig?

Borgmester Ulrik Wilbek og resten af byrådet vil gerne vide, hvordan borgerne oplever mødet med kommunen - og også hvordan de har det. Arkivfoto: Morten Dueholm
En spørgeskemaundersøgelse skal være med til at kortlægge viborgensernes sundhed, trivsel og oplevelser ved kontakt med kommunen.

Viborg: Det er forholdsvis nemt at måle, hvordan befolkningen klarer sig på en lang række områder: hvor lang deres uddannelse er, hvad de tjener, og hvordan de bor for eksempel.

Det er straks sværere at måle, hvordan de har det, om de lever sundt, og hvordan de oplever at møde det kommunale "system".

Det har Viborg Kommune nu alligevel sat sig for at ville, så derfor har 3700 borgere netop modtaget et spørgeskema i deres e-boks. Heri bliver de bedt om at svare på en række spørgsmål, der netop handler om disse umiddelbart umålelige emner.

Undersøgelsen er et led i at få opfyldt den sammenhængsmodel, som byrådet har vedtaget - én fælles vision for opgaveløsning på tværs af de kommunale serviceområder.

- Og hvis vi skal gøre tingene bedre for borgerne, så kræver det jo, at vi ved, hvordan de har det nu. Det er baggrunden for, at vi har sat gang i den her undersøgelse. Med resultatet af den vil vi senere kunne måle, om vores indsats gør en forskel. Gør den ikke det, så er vores indsats forkert, og så har vi mulighed for at lave den om, siger borgmester Ulrik Wilbek, der regner med, at lignende spørgeskemaundersøgelser vil blive udført jævnligt i årene fremover.

Sammenhængsmodellen

Sammenhængsmodellen har 21 formulerede mål fordelt på fem temaer. Her er nogle eksempler.

Tema: Læring & Uddannelse

- Vi vil tiltrække flere uddannelser til Viborg Kommune, og antallet af unge, der vælger Viborg som uddannelsesby, skal øges.

- En større andel af eleverne i 0. klasse skal vurderes uddannelsesparate, herunder skal andelen af elever, der opnår mindst 2 i dansk og matematik ved 9./10. klasse-prøven, hæves til 92 procent i 2025.

Tema: Oplevelser & Fællesskaber

- Færre i Viborg Kommune føler sig ensomme.

- Vi ønsker at øge omfanget af frivillighed i Viborg Kommune.

Tema: Bæredygtighed

- Vi ønsker et bæredygtigt miljø. Viborg Kommune skal i 2025 have mindst 35 procent af sit energiforbrug dækket af vedvarende energi og genbruge minimum 55 procent af husholdningsaffaldet.

- Vi vil etablere økonomisk, fagligt og miljømæssigt bæredygtige institutioner.

Tema: Vækst & Socialt ansvar

- Infrastrukturen til og fra Viborg Kommune og internt skal forbedres.

- Antallet af arbejdspladser stiger med fem procent frem mod 2025.

Tema: Sundhed

- Andelen af unge rygere er halveret inden 2025. Der er 20 procent færre rygere i alle aldersgrupper.

- Andelen af borgere i Viborg Kommune med et sundt kostmønster skal stige til 88 procent i 2025.

Allerede mange svar

De 3700 borgere, som udgør et repræsentativt udsnit af kommunens borgere over 16 år, fik henvendelsen i deres e-boks tirsdag, og ifølge Ulrik Wilbek er der allerede nu kommet rigtig mange svar ind.

- Det er selvfølgelig vigtigt, at mange borgere svarer, hvis undersøgelsen skal kunne bruges, og det ser det heldigvis ud til, at mange gør. Vi håber, at 40-50 procent vil svare, for så vil det være rigtig godt, men hvis bare vi kommer over 1000 besvarelser, vil det være ok. Det vil være nok til at give et retvisende billede, siger Ulrik Wilbek.

Han har ikke hørt om andre kommuner, der har lavet lignende undersøgelser hos borgerne, men noget tyder på, at Viborg-idéen sagtens vil kunne brede sig.

- Vi har allerede fået forespørgsler fra andre kommuner, som er interesserede i at høre om vores model og vores undersøgelse, så det kan da godt være noget, der vil sprede sig, siger Ulrik Wilbek.

Han og resten af byrådet er selv blevet inspireret til sammenhængsmodellen af Odense Kommune, hvor man også har opsat mål for at give borgerne en bedre og mere sammenhængende sagsbehandling på tværs af de kommunale serviceområder.

Undersøgelsen

Undersøgelsen er udarbejdet af Viborg Kommune i samarbejde med Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse på Aarhus Universitet.

En del af målene i Sammenhængsmodellen kan gøres op ved hjælp af statistik, der samles op andre steder. Det gælder f.eks. udviklingen i indbyggertal og vækst i antal arbejdspladser. Andre mål kræver, at kommunen spørger borgerne direkte, for eksempel til kost- og rygevaner.

Du kan se hele spørgeskemaet her.

Annonce
Forsiden netop nu
Annonce