Annonce
Debat

Læserbrev: Behov for et »udenrigspolitisk« nævn i Viborg

<p>Jens Rohde</p>
Annonce

Lad det være sagt med det samme. Venstre glæder sig over, at en gigant som Apple laver en historisk stor investering i Viborg Kommune. Vi vil gøre alt, hvad vi formår, for at sikre, at der kommer et stærkt og godt udkomme af den investering. Vi ønsker hele kommunen tillykke, og vi fremlagde allerede dagen efter den gode nyhed en fem punkts plan for, hvordan vi udnytter, at et dataservercenter kan udvikle sig til en større erhvervshistorie end det, som den er i sig selv. Den plan forfølger vi naturligvis i samarbejde med vores gode politiske kolleger.

Men selvfølgelig er der altid en tosse, som skal dryppe lidt malurt i bægeret. Det bliver så desværre mig. Til gengæld har jeg forslag til, hvordan vi løser den problemstilling, som jeg anfører.

I tre år har en snæver kreds af embedsmænd arbejdet på at få Apple til Viborg. Vi skylder dem alle tak for den indsats. På krav fra Apple har kun borgmesteren på politisk niveau været orienteret om arbejdet. Det øvrige byråd blev for et par måneder siden en fredag eftermiddag indkaldt til et hemmeligt orienteringsmøde. Ingen måtte vide, hvad mødet handlede om.

Flere medlemmer af Venstres gruppe blev bekymret for borgmesterens helbred og spurgte mig, om han var ved at gå af. Jeg undersøgte sagen lidt blandt gode kilder uden for byrådet og fandt så ud af, at det handlede om en investering i Foulum. Jeg skrev herefter til medlemmerne, at de kunne tage det helt roligt. Der var tale om en god nyhed og ikke noget alvorligt. Hvad den gode nyhed konkret bestod i, anede jeg trods min position som 1. viceborgmester i kommunen intet om.

Vi mødte naturligvis alle troligt og nysgerrige op til mødet, og her blev vi præsenteret for en række medarbejdere fra Udenrigsministeriet og en repræsentant fra Apple. De fortalte, hvad de ville, og hvor de ville gøre det. Mødet tog en time. Herefter var der pressemøde. Alle rakte med borgmesterens ord armene »i skyen«, og andre klappede blot hælene i.

Siden har ingen hørt noget som helst om, hvad der skulle ske i det videre forløb. Indtil d. 15. april. Da fik alle byrådsmedlemmer en mail fra forvaltningen sidst på eftermiddagen, der fortalte, at Apple samme dag har bedt om, at planlægningen for Datacenter Viborg iværksættes. Byrådet fik besked på, at »for at sikre overholdelse af den ønskede tidsplan for projektet, vil en hurtig igangsætning af planlægningen være nødvendig. Der ønskes en hurtig politisk behandling, så fordebatten kan startes. At fordebatten startes nu er afgørende for, at et planforslag kan behandles politisk inden sommerferien«.

Med baggrund i ovenstående skal forinden byrådsmødet den 22. april afholdes et møde i økonomi- og erhvervsudvalget og et fællesmøde i teknisk udvalg og klima- og miljøudvalget. Økonomi- og erhvervsudvalget skal igangsætte kommuneplantillæg via fordebat, teknisk udvalg skal igangsætte lokalplanlægningen, og klima- og miljøudvalget skal igangsætte en VVM-redegørelse. Økonomi- og erhvervsudvalget skal vedtage igangsætning af kommuneplantillæg. Umiddelbart efter behandlingen i de 3 udvalg vil byrådet på det ordinære møde blive orienteret om udvalgenes beslutninger.

Alt dette medvirker Venstre gerne til. Men der må sidde en landmand, en virksomhedsejer, en borger eller to rundt om i kommunen og spørge, om der i Viborg Kommune er lighed for Loke og Thor.

Der er en talemåde i Viborg blandt erhvervsfolk. Den lyder som følger: »I Herning tager det to dage at få en godkendelse. I Holstebro to måneder. I Lemvig fem måneder. I Viborg tager det et år....at få et afslag!«

Jeg skal ikke tage stilling til validiteten i den talemåde, men jeg forholder mig som politiker til, at det er perceptionen, og perception er som bekendt virkelighed. De mennesker, som har denne opfattelse, sidder nu og ser på, at en virksomhed, som har det rigtige logo og brand, kan få iværksat hurtige og ekstra møder i samtlige udvalg i byrådet for at få en ny lokalplan og samtlige godkendelser til alt.

De anmoder om det i brev af 15. april. Det hele skal ske inden byrådsmøde d. 22. april! Det hører med til historien, at forhandlingerne med Apple har stået på i tre år. Ingen har fået noget at vide. Hverken i byrådet eller i Energi Viborg. Sidstnævnte får en relativ stor vare at levere.

Det er et demokratisk problem. Uanset hvor stor glæde investeringen skaber, så er vi her inde på en grundsten i vores retssamfund. Det handler om vores demokrati. Det kan ikke være rigtigt, at kun Enhedslisten tør at rejse den diskussion. Med fare for at dømmes som festdræber, gør jeg det derfor her. Venstre er grundlagt på et værdisæt, der tager udgangspunkt i, at der skal være lighed for loven. Spørgsmålet er herefter, hvordan vi demokratisk håndterer fremtidige forhandlinger med tredjepart uden for kommunen, når tredjepart ønsker fortrolighed?

Et forslag kunne være at kigge til praksis i Folketinget. Her har man et udenrigspolitisk nævn, som regeringen til enhver tid skal rådføre sig med. Jeg har selv siddet i nævnet i seks år og endnu aldrig oplevet en læk. I nævnet er der nemlig krav om skærpet fortrolighed, hvilket betyder, at man kan straffes for at referere herfra. Når regeringen forhandler med tredjepart, har den således altid demokratisk legitimitet til at gøre det.

Det havde hverken embedsmænd eller borgmester i kommunen i Apple-sagen. Det skal ikke være en kritik af disse, blot tjene til illustration af behovet for en ny institution, hvis Viborg Kommune skal spille med i en global verden, hvad jeg absolut synes, at vi skal.

Jeg foreslår derfor, at vi i Viborg opretter et nævn, som borgmesteren skal rådføre sig med forud og efter forhandlinger med tredjepart uden for kommunen, og hvor der er skærpet tavshedspligt. Det skaber en rettesnor for alle og en sikkerhed hos tredjepart for, at der er demokratisk legitimitet bag forhandlingerne, så man kan holde, hvad man lover. Alt andet hører bananstater til.

Det er mit håb, at dette indlæg læses i ånden, som det er skrevet. Nemlig den demokratiske. I Venstre glæder vi os til at arbejde med planerne for Apple's ankomst til Viborg. Den er en storslået ting for hele selvforståelsen i kommunen, og den rummer spændende perspektiver. Den er resultatet af substantielt dygtigt arbejde. Men vi må insistere på, at der er lige forvaltnings,- og byrådsbehandling for såvel Loke som Thor, og det må til enhver tid stå klart, at enhver beslutning på vegne af kommunen kræver et politisk flertal.

Et sådan gives ikke på forventet efterbevilling, men gennem forudgående drøftelser - i nogle tilfælde på fortroligt niveau. Det kan man håndtere i Folketinget og i EU. Det kan vi også i Viborg.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce