Annonce
Læserbrev

Løvfald. Viborg Kommune og efteråret

Annonce

Læserbrev: Vinteren og dens prøvelser for fodgængere og trafikanter kan være svær nok at komme igennem, men det lader dog som om, at kommunen er bevidst om den årstids genvordigheder. Anderledes forholder det sig med efterårets.

Et uhyggeligt eksempel er Slusestien mellem rundkørslen ved Ll. Sct. Mikkelsgade og Ll. Sct. Peder Stræde. I år har bøgen en ekstraordinær stor høst af bog, og over stien står nogle meget store bøgetræer, som har kastet så meget bog, at stien især fra sig fra ”knækket” ned mod søen i det fugtige vejr nærmest er farlig at bevæge sig på.

Laget af nedfalden bog er meget tykt, og kvarterets beboere giver i indbyrdes samtaler udtryk for stor utryghed ved at bevæge sig på stien. Det meget trænedfald giver i øvrigt – siger folk med kendskab til den slags - problemer for kloakafløbet videre ned mod Ll. Sct. Mikkelsgade og mod Søndersøparken. Og så er bøgebladenes store nedfald i skrivende stund endnu ikke begyndt.

Kommunen har formentlig rydningspligt på denne offentlige sti, og Viborg kommune kan næppe undslå sig for misligholdelsen ved personalemangel. I artikler i pressen støder man jævnligt på hjertesuk fra indvandrere/flygtninge på bistandshjælp, som klager deres nød over ikke at have adgang til det danske arbejdsmarked. Kunne man ikke gøre disse mennesker en tjeneste ved at give dem indhold i tilværelsen ved at tilbyde dem et meningsfyldt – skønt sikkert midlertidigt – arbejde, der samtidigt vil forbedre mulighederne for integration, ligesom de hårdt plagede skatteydere får lidt kompensation. En ren vind-vind situation.

Såfremt kommunen hævder, at den ikke har vedligeholdelsespligten på Slusestien, har den vel kompetence til at pålægge ejeren af træerne – villa Tatoi – at renholde stien. Eller endnu bedre, at fjerne de kæmpestore træer, som året igennem frembyder mange ubehageligheder for de forbipasserende.

I øvrigt er det mit indtryk, at efterårsløvet også andre steder rundt omkring i kommunen frembyder en del fortrædeligheder.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce