Annonce
Bjerringbro

Lokal fiskeforening deler ikke sø-tømmernes holdning

Lystfiskerforeningen i Bjerringbro føler, at de er kommet i klemme og er misforstået i spørgsmålet omkring Tange Sø. Arkivfoto: Hans Chr. Gabelgaard
Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening føler, at de er kommet godt og grundigt i klemme i debatten omkring Tange søs fremtid
Annonce

Bjerringbro: Skyttegravene er dybe, bølgerne går højt, og i debatten omkring Tange Sø kan det ske, at det hele bliver anskuet på en temmelig sort/hvid måde.

I det udvalg, som lige nu arbejder for at finde en løsning af Tange Sø-sagen, sidder folk fra Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Friluftsrådet, Foreningen til bevarelse af Tange Sø, Norlys samt repræsentanter for de fire kommuner Viborg, Silkeborg, Favrskov og Randers.

Danmarks Sportsfiskerforening har sammen med DN den holdning, at den bedste løsning vil være at tømme Tange Sø. Det betyder, at rigtig mange tror, at den lokale sportsfiskerforening er af samme holdning. Men det er ifølge formand for Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening, Casper Pedersen, ikke tilfældet.

- Vi føler, at vi som lokal forening er kommet noget i klemme i denne konflikt, og ofte bliver taget til indtægt i debatten for holdninger, som på ingen måde er i tråd med foreningernes tilgang til spørgsmålet. I den seneste tid er vi blevet hængt ud for at være ”Tøm søen” tilhænger og i lommen på Danmarks Sportsfiskerforbund, og det er under ingen omstændigheder tilfældet, siger Casper Pedersen.

Formand hos Bjerringbro og Omegns Lystfiskerforening, Casper Pedersen er ked af, at der en opfattelse af at alle foreningens medlemmer samt foreningen selv går ind for at Tange sø tømmes. Privatfoto

Han har senest deltaget i en debat på facebook-gruppen: Bevar Tange Sø, hvor Lars Thorlund, der var med til at arrangere fakkeloptoget rundt om Tange Sø i november sidste år,  den 4. februar bekendtgjorde, at han havde opsagt fiskeretten på Lille Møllevej 8.

Annonce

En knivsæg

Som argument nævner Lars Thorlund, at Bjerringbro Sportsfiskerforenings repræsentanter har, sammen med Danmarks  Naturfredningsforening, stædigt holdt fast i 15-20 år gamle og forældede løsninger, som kun tilgodeser deres interesser.

Den holdning og det budskab som Lars Thorlund understreger ved at fratage Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforenings fiskeret ved Lille Møllevej 8, får nu den lokale Sportsfiskerforening til at svare igen.

- Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening er en lokal lystfiskerforening, som arbejder for en løsning, der ud over fiskeriet, tilgodeser andre foreningers interesser i brug af området. Og vi arbejder hårdt på, at der findes en løsning, der tilgodeser flest mulige interesser, hvilket sagtens kan omfatte, at søen bevares, siger Casper Pedersen og fortsætter:

- Langt de fleste af foreningens medlemmer er borgere fra lokalområdet. Naturligvis er der blandt vores medlemmer forskellige holdninger til sø-problematikken, men som forening er vi meget klare i mælet. For os kan der godt findes en løsning, der ikke er ”enten eller”, men ”både og”. Det er selvfølgelig en forudsætning for en løsning, at EU-direktiverne kan overholdes, tolkningen af disse overlader vi til ministeriets eksperter.


Vi anerkender de kulturhistoriske værdier, der knytter sig til værket, og vi anerkender de rekreative værdier, som Tange Sø giver brugerne i området. Herunder også vores egne medlemmer

Carsten Pedersen, formand for Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening


Den lokale sportsfiskerforening er ikke repræsenteret direkte i det udvalg, der lige nu diskuterer Tange Søs fremtid.

- Nej vi er repræsenteret gennem en sammenslutning af formænd fra de forskellige sportsfiskerforening langs Gudenåen, og her igennem har vi også meldt ud, at vi ikke deler Danmarks Sportsfiskerforbunds holdning til søen, siger Caper Pedersen, der godt vil erkende, at de som forening konstant balancerer på en knivsæg.

- Vi anerkender de kulturhistoriske værdier, der knytter sig til værket, og vi anerkender de rekreative værdier, som Tange Sø giver brugerne i området. Herunder også vores egne medlemmer. Vi vil til enhver tid støtte den løsning, der tilgodeser de flest mulige interesser i og omkring området, siger Casper Pedersen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Viborg

Her er forklaringen på kaos: Regionen indkalder langt flere end der er vacciner til

Annonce