Annonce
Rundt om Viborg

Lokalplan skal bane vejen for nyt, stort boligområde

Det nye boligområde skal ligge på arealet i den røde firkant. Kort: Viborg Kommune
Hvis byrådets tekniske udvalg siger ja, går Viborg Kommune videre med planlægningen af et nyt stort boligområde på et stykke landbrugsjord ved Møldrup
Annonce

Møldrup: Viborg Kommune er klar til at tage næste skridt mod planlægningen af det område, hvor byudviklingen i Møldrup skal foregå i fremtiden. Byrådets tekniske udvalg skal på sit møde onsdag tage stilling til, om kommunen skal lave en lokalplan for området, så Møldrup kan få flere byggegrunde.

Hvis politikerne som ventet siger ja, går kommunen videre med planerne, som går ud på, at der med tiden skal bygges på et cirka 6,5 hektar stort areal, der ligger sydvest for Vestergade i Møldrup og i naturlig forlængelse af eksisterende boligområder.

I forvejen indgår det i kommunens fremtidsplanlægning, at der skal være boliger i området. I marts sidste år vedtog politikerne et såkaldt kommuneplan-tillæg for byudvikling i blandt andet Møldrup. Landbrugsjorden, der i givet fald skal rumme nye parcelhuse, dobbelthuse og rækkehuse, er privatejet, og ejeren  af jorden er indforstået med planlægningen. Det samme gælder Møldrup Borgerforening, som er blevet orienteret på forhånd.

Viborg Kommune forventer at købe en del af ejendommen, nemlig cirka 2,8 hektar, og det er denne del, som i første omgang skal rumme nye byggegrunde med plads til både parcelhuse samt rækkehuse, dobbelthuse og lignende. Der bliver vejadgang fra Vestergade, og der skal være fælles friarealer og stiforbindelse, som binder boligområdet sammen med en ny regnvandssø, Himmerlandsstien og stationsområdet i Møldrup.

Annonce

Gode chancer for fund

Ejeren af jorden har bedt om at hele området bliver omfattet af en såkaldt ramme-lokalplan, selv om kommunen aktuelt kun har byudviklingsplaner på det 2,8 hektar store areal. Dermed undgår ejeren en højere ejendomsskat. Med en ramme-lokalplan kan man fastlægge den overordnede vejstruktur og de rekreative områder, men der skal en ny lokalplan til, før man kan lave byggemodning i den resterende del af området.

Sådan forestiller Viborg Kommune sig, at veje og grunde placeres i udstykningen. Kort: Viborg Kommune

Efter tidsplanen vil lokalplanen kunne blive endeligt vedtaget først på året i 2021, så det er altså først i 2021, at man kan forvente, at der kommer gang i byggemodningen. Forinden skal der også laves arkæologiske undersøgelser af området - Viborg Museum vurderer, at der er stor sandsynlighed for at gøre arkæologiske fund i området.

Annonce

Fredet allé

Kommunen lægger op til, at der skal tillades en bebyggelsesprocent på 30 i den del af området, der skal udlægges til parcelhusgrunde, og på 40 i den del af området, hvor der skal være såkaldt tæt-lav bebyggelse, altså rækkehuse, dobbelthuse eller lignende. Der må maksimalt bygges i to etager med en bygningshøjde op til 8,5 meter.

Langs Vestergade er der en fredet allé, og den må naturligvis ikke påvirkes, med mindre Fredningsnævnet giver tilladelse til det.


Der bliver vejadgang fra Vestergade, og der skal være fælles friarealer og stiforbindelse, som binder boligområdet sammen med en ny regnvandssø, Himmerlandsstien og stationsområdet i Møldrup.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Coronavirus

Live: Politiet lukker stort landsmøde for spejdere - 300 deltagere må tage hjem før tid

Annonce