Annonce
Rundt om Viborg

Lokalplanforslag baner vejen for nyt boligområde

Illustrationen fra lokalplanforslaget viser, hvordan området vil se ud, hvis der udelukkende udstykkes parcelhusgrunde. Stiforbindelsen mod højre fører hen forbi spejderhuset.
Et nyt stort boligområde er på vej syd for Vestergade i Møldrup. Nu sender byrådet lokalplanforslaget i offentlig høring.

Møldrup: Et lokalplanforslag for et nyt boligområde syd for Vestergade i Møldrup er nu på vej i offentlig høring. Forslaget gør det i første omgang muligt at byggemodne 11 parcelhusgrunde i området, men på længere sigt er det et betydeligt større boligområde, der er på vej. Hele området kan rumme cirka 47 parcelhuse.

Viborg Kommune har længe arbejdet med planer for den kommende udstykning, der samlet omfatter et areal på cirka 6,5 hektar. Et areal, der ligger i naturlig forlængelse af den eksisterende bebyggelse i Møldrup. Området, hvor det nye kvarter skal ligge, er privatejet, men Viborg Kommune gennemfører planlægningen i samarbejde med ejeren af arealet, og kommunen forventer at opkøbe en del arealet på cirka 2,8 hektar.

Lokalplanforslaget beskriver blandt andet, hvordan der skal etableres en ny sti,som forbinder det nye boligområde med stisystemet ved Ahornvej. Det vil berøre KFUM-Spejderne, som har spejderhus i nærheden, men spejderne er positive over for stiforbindelsen.

Annonce

I det nye boligområde bliver der mulighed for at lave blandet bebyggelse. Både i form af såkaldt åben-lav byggeri - det vil sige parcelhuse - og tæt-lav byggeri - det vil sige rækkehuse, dobbelthuse eller lignende. I forslaget kan man dog også finde illustrationer, der viser, hvordan området vil tage sig ud, hvis der kun udstykkes parcelhusgrunde.

Lokalplan for hele området

Der er tale om et område, der skal udbygges over længere tid, men ejeren har ønsket,  at lokalplanforslaget kommer til at omfatte hele området - også den del, som kommunen ikke ønsker at købe på nuværende tidspunkt. Derfor har man lavet  en såkaldt ramme-lokalplan. Når eller hvis der skal laves yderligere bebyggelse, kræver det, at man laver en ny lokalplan, som præciserer, hvordan det skal udformes. I første omgang er der altså derfor tale om, at lokalplanforslaget omfatter de 11 nævnte parcelhusgrunde.

Det kommende boligområde er indrammet med rødt på kortet. Den første del, som udstykkes, ligger i lokalplanens nordøstlige område.

Man skal køre ind til det nye boligområde fra Vestergade, og i den forbindelse skal der laves trafikdæmpende foranstaltninger på Vestergade. Fortovet langs Vestergade kan forlænges, så vejen får et ensartet udseende.

Viborg Museum har været i gang med at lede efter spor af fortidsminder i området, men museet vurderer, at der er ringe sandsynlighed for at finde noget. Derfor er området frigivet til anlægsarbejde.


Man skal køre ind til det nye boligområde fra Vestergade, og i den forbindelse skal der laves trafikdæmpende foranstaltninger på Vestergade.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce