Annonce
Rund om Viborg

Lufthavnsnedturen fortsætter: Færre passagerer og flere udgifter

I Midtjyllands Lufthavn er man ikke begejstret for, at DAT har reduceret antallet af daglige afgange og mener, at det er hovedårsagen til, at underskuddet sidste år blev så stort, som det blev. Arkivfoto: Morten Dueholm
Fælleskommunale Midtjyllands Lufthavn gav i 2018 et underskud på 6,3 millioner kroner. Færre passagerer og flere udgifter er forklaringen. Ledelsen tror alligevel, at flere års nedgang snart vender.

Karup: Seks millioner tre hundrede og en og tredive tusinde (6.331.000) kroner.

Så stort blev underskuddet for Midtjyllands Lufthavn a.m.b.a. i 2018. Lufthavnen havde en nettoomsætning på 16.641.000 kroner.

Underskuddet for lufthavnen ved Karup blev dermed 729.000 kroner større end budgetteret.

Alligevel mener ledelse og bestyrelse, at årsresultatet var på niveau med det forventede. En stor del af det ekstra store minus skyldtes nemlig en ændring i ferieloven. Ændringen bevirkede at der regnskabsmæssigt skulle hensættes yderligere 585.000 kroner til feriepenge til ansatte.

Dertil kom et kurstab på værdipapirer på 94.000 kroner.

Men grundlæggende skyldes underskuddet ifølge regnskabets ledelsesberetning en kombination af færre afrejsende passagerer og højere udgifter til blandt andet sikkerhed.

Den såkaldte security inklusive EU- og statspålagte terrorforebyggelse udgjorde angiveligt 39 procent af lufthavnens samlede omkostninger, og det er en udgift, der både i absolutte og relative tal længe er steget år efter år.

Til gengæld er passagertallet faldet de seneste år, og i forhold til året før, kom der i 2018 seks procent færre i gennem.

Annonce
Hovedårsagen til et fortsat underskud er et for lille antal passagerer til afdækning af de basale og nødvendige kapacitetsomkostninger

Midtjyllands Lufthavns bestyrelse, ledelsesberetningen i årsregnskabet for 2018

Optimere indtjening

I ledelsesberetningen peges der på, at den rutemæssige indenrigsflyvning generelt har været faldende. Desuden anfører Midtjyllands Lufthavn, at operatøren på ruten til København, Danish Air Transport (DAT), efter at have arbejdet på at få flere passagerer "som en privat kommerciel virksomhed har skiftet til at optimere på sin indtjening".

Det kan oversættes med, at for DAT handler det om at få hver maskine fyldt op - og ikke at have flest mulige afgange, hvilket for lufthavnen er det optimale.

Konkret har det ændrede DAT-fokus blandt andet betydet, at flyselskabet er gået fra op til ni til nu højst syv afgange på hverdage. "Hovedforklaringen på faldet i passagertallet i 2018 i forhold til 2017," hedder det i lufthavnens årsberetning.

Man hæfter sig desuden ved, at mens indenrigsluftfarten under et er faldet, så var antallet af passagerer på Karup-København alligevel seks procent højere sidste år end i 2015, hvor DAT overtog ruten.

Sen eftermiddagsankomst

Den nedadgående indenrigs-udvikling er dog fortsat - også for Midtjyllands Lufthavn - i 2019, men i lufthavnens ledelse og bestyrelse har man ikke desto mindre bevaret en slags optimisme:

"For indeværende kan lufthavnen (....) glæde sig over, at DAT efter 3/4 års efterspørgsel fra lufthavnen og passagererne har fået ændret ruteprogrammet, så vi igen fra maj har kunnet tilbyde også en eftermiddagsankomst kl. 17.20, der nu er fuldt belagt, og derved også har bidraget positivt på passagertallet," skriver lufthavnschef Frans Bjørn-Thygesen i en opfølgende regnskabs-kommentar til folkebladet.

Forhåbningen er derfor, at de seneste års nedgang i passagertallet - sidste år endte på 133.836 - snart vender. Om det sker allerede i år, er dog nok tvivlsomt. Ikke alene er antallet af passagerer også faldet væsentligt i de første måneder af 2019. I år kommer lufthavnen til at undvære en række charterafgange. Sidste sommer sendte tre forskellige rejseselskaber gæster afsted fra Karup til destinationer i henholdsvis Tyrkiet, Grækenland og Spanien, men der er ingen af disse afgange i år.

Tilbage er en række charterrejser fra Karup til Bornholm, lige som DAT i forbindelse med Folkemødet på samme ø har haft flere direkte afgange fra det midtjyske.

Midtjyllands Lufthavn

Midtjyllands Lufthavn blev indviet som Karup Lufthavn i 1965.

Lufthavnen ligger i Viborg Kommune, men ejes af kommunerne Holstebro, Herning, Viborg, Ikast-Brande, Silkeborg, Ringkøbing-Skjern, Struer, Lemvig og Skive i fællesskab.

Borgmester H.C. Østerby (S), Holstebro, er formand. Borgmester Ulrik Wilbek (V), Viborg, er næstformand.

Midtjyllands Lufthavn har cirka 40 ansatte.

Nettoomsætningen var i 2018 16.641 kroner (2017: 17.298.000).

Årets resultat i 2018 var minus 6.331.000 kroner (2017: 4.901.000).

Egenkapitalen var ved udgangen af 2018 17.339 Kroner (2017: 17.671.000).

Op på 175.000

Ifølge årsberetningen har Midtjyllands Lufthavn og DAT et fælles mål om at komme op på 175.000 rejsende på årsbasis. Det er dog ikke angivet, hvilket år, der er tale om.

Men det fremgår, at der nok skal ske en række positive ting - både i som uden om lufthavnen - hvis det skal kunne lade sig gøre.

Lufthavnsledelsen peger foruden "opbakning fra erhvervslivet" på blandt andet "fair og lige adgang til statsstøtte til kollektiv transport" som forudsætninger for, at Midtjyllands Lufthavn kan øge passagertallet med lidt over 30 procent i forhold til 2018.

Trods de seneste års tilbagegang tror lufthavnschef Frans Bjørn-Thygesen på, at Midtjyllands Lufthavn i løbet af få år kan øge passagertallet med omkring 30 procent. Arkivfoto: Morten Dueholm
Annonce
Forsiden netop nu
112

Betjente var sikre i deres sag, da de nåede frem: Anholdt 71-årig havde parkeret bilen, så dens skader ikke var synlige

Annonce