Annonce
Rundt om Viborg

Mere grus til ørrederne i Karup Å

Lodsejerforeningen for Skive-Karup Å stod i 2014 og 2012 bag etableringen af 12 nye gydebanker i Karup Å. Her lægges der grus i en af dem. Arkivfoto: Søren Borg Nielsen.
Karup Å Sammenslutningen har planer om at etablere ny gydebanke på å-strækningen mellem Hagebro og Vridsted, og projektet er lige nu i høring.

Vestfjends: Karup Å Sammenslutningen har planer om at etablere en ny gydebanke på en strækning i Karup Å mellem Hagebro og og Vridsted. Nogle fiskearter, der i blandt ørreder, er afhængige af at kunne lægge deres æg i grus, hvor æggene er beskyttet mod andre fisk og smådyr, der ellers gerne vil æde æggene, og gydegrus kan være en nødvendighed for at kunne have en ørredbestand, der holder sig selv »ved lige«.

Det aktuelle projekt skal således forbedre gydeforholdene for åens ørreder og opholdsmuligheder for ynglen og desuden forbedre forholdene generelt for flora og fauna i hele åen , og det er lige nu i høring og vil være det frem til den 3. februar.

Af ansøgningen fra Karup Å Sammenslutningen fremgår det, at man ønsker at etablere en gydebanke med 100 kubikmeter grus og op mod 25 meters længde. Desuden vil man opgrave sødgræs ud for gydebanken og mellem 25 og 50 meter nedstrøms i forhold til gydebanken, og placere det opgravede sødgræs langs kanten i å-sænkningen, som det hedder.

Derudover søger man om at supplere gydebankerne med 10 procent af grusmængden efter to år.

Annonce

Sejlrende på en halv meter

Sammenslutningen, der er en fælles forening for sportsfiskerforeninger langs Karup Å, skriver også, at man følger DTU´s vejledning til forhold til at sammensætte grusblandingen, og at man i samråd med Finn Sivebæk fra Danmarks Tekniske Universitet går efter at have få men store gydebanker.

Blandt andet med henvisning til det vil man lægge gydegrus hele åens bredde, så åen ikke arbejder uden om den enkelte gydebanke, som man skriver. Dog med en sejlrende på en halv meters dybde, så grødeskæring kan foregå fra båd som vanligt.

Det er her gydebanken ønskes placeret . Illustration: Viborg Kommune.

Også 50 såkaldte skjulesten er en del af projektet - de skal ligge lidt opstrøms for gydebanken og tjener som skjulesteder for ynglen og til at modvirke tilsanding af gydebanken.

Annonce

God tilstand

Kommunen skriver i en umiddelbar vurdering af projektet, at vandløbsstrækningen er i god økologisk tilstand, og at projektet kan medvirke til at forbedre den økologiske tilstand for fisk i Karup Å.

Projektet vurderes ikke at være til hinder for eller i konflikt med vandområdeplanerne, hvor åen frem til 2021 er målsat som god økologisk tilstand.

Kommunen har været på besigtigelse i området sammen med ansøgeren i august sidste år, og der er fundet en alternativ indgangsvej til området, da den første foreslåede vej til åen viste sig meget fugtig.

Efter den igangværende offentlighedsfase skal projektet endelig godkendes efter vandløbsloven. Projektet vil formenlig kræve en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, vurderer kommunen.

Efter godkendelsen er der så fire ugers klagefrist, inden projektet må udføres. En eventuel klage behandles af Miljø- og Fødevareklagenævnet.


Det aktuelle projekt skal således forbedre gydeforholdene for åens ørreder og opholdsmuligheder for ynglen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Debat

Lyset for enden af tunnellen

Annonce