Annonce
Læserbrev

Midtbyen i Viborg. Farvel til et grønt miljø i midtbyen!

Annonce

Læserbrev: Et grønt område må lade livet til fordel for mursten og beton. Nu fældes de store bevaringsværdige træer i Grønnegade for at give plads til et boligbyggeri.

Den vestlige del af midtbyen har mistet et grønt miljø - hjørnet af Grønnegade og Dannebrogsgade. Fagforeningen FOA og dets medlemmer har solgt det grønne område, så der kan skabes en ny fortætning i midtbyen og nye miljømæssige problemer for beboere i området. Det er trist, at en fagforening ikke har større forståelse for at bevare et åndehul for områdets beboere, men vægter beton frem for natur og et bedre miljø.

Jeg kender ikke FOA’s bevæggrunde for frasalget, men at det er nødvendigt at læne sig op ad investorer, frem for et godt miljø, er da overraskende. Men når ”money talks” overser man hurtig de klima-og miljømæssige helheder og borgernes bekymringer.

Læs evt. Maria Steffensens opslag i gruppen ”Vores Viborg” på Facebook og de tilhørende bemærkninger.

I en artikel af skovrider Christian Als fra Viborg Kommune - Det Grønne Råd - kunne man læse et ønsker om "en overordnet kommunal træ-politik, som sikrer et mere naturrigt og klimavenligt bybillede med bevaringsværdier træer og grønne parkeringspladser”

Jeg er helt enige i betragtningen om bevarelse af træer i byen. Men træer er ikke det eneste grønne, som skal bevares, især i midtbyen, hvor kommunen har og fortsat udvikler områder til stenørken.

Vi er flere beboere, der gerne vil inddrages i udvælgelse af bevaringsværdige træer, men for flere af os er det vigtigt at bevare og udvide nye grønne områder i hele midtbyen med træ, græs, blomster o.l., men også gerne opholdssteder, hvor det er muligt at stresse af i rolige omgivelser.

Gågaderne, mindre pladser, Vesterbro Torv, Hjultorvet og Nytorv er potentielle emner, hvor der bør skabes grønne og hyggelige miljøer. Et træ eller to gør ingen forskel, der skal mere til.

Viborg kunne hente inspiration i Berlin, der med sine 36 % grønne arealer er en af Europas grønneste byer. Med 400.000 træer og 840 grønne fællesområder har Berlins grønne områder meget at byde på.

Træerne i Berlin er registreret, det kunne også være en idé i Viborg, så man undgår en uhensigtsmæssig fældning.

Jeg vedstår mine udtalelser om, at det er en stenørken, som byrådet planlægger i domkirkeområdet. Et projekt hvor området mister sine grønne værdier - græsplæner, træalléer, større træer, blomster og anden beplantning, der pryder det historiske område. Selvom en del af beplantningerne er under 100 år gammel, er de bevaringsværdige og en del af Viborgs kultur og historie.

Jeg oplever ofte gæster fra nær og fjern, der i området nyder at opholder sig ved borde og bænke i det grønne og i skyggen af træerne, frem for at søge den varme stenørken i gaderne.

Undersøgelser har vist, at grønne områder er med til at nedsætte temperaturen i byområder, hvorimod en stenørken virker modsat. Fremover bør man derfor i planlægningen af arealer i højere grad tilgodese, hvordan plantedække og træer kan sænke temperaturen til gavn for alle der opholder sig i byen.

Desværre ser vi gang på gang, at klimaet og miljøet flere steder i midtbyen er under pres. Der har gennem de senere år været en tendens til, at byrådet fortætter midtbyen med boliger og befæster arealer med fliser og asfalt, frem for at skabe større grønne overflader.

Det virker helt uforståeligt, at byrådet favoriserer bygherrer og at relevante udvalg ikke er mere interesseret i byens klima- og miljøspørgsmål ved at tage borgernes og Det Grønne Råds bekymringer alvorlige. En dialog give ingen mening, med mindre der er respekt for borgernes synspunkter, og hvor der følges op med troværdige handlinger.

Det Grønne Råd består af foreninger, organisationer og personer, som naturligvis repræsenterer deres egne interesser, men ingen i rådet har direkte fokus på midtbyen.

Da mere end 75 % af Danmarks befolkning bor i byen, vil det være naturligt, at beboere får medindflydelse og inddrages i planlægningen af grønne områder i deres kvarterer. Derfor opfordrer jeg til, at Viborg midtby repræsenteres i Det Grønne Råd og sidestilles med øvrige medlemmer i bestræbelserne på at sikre et godt miljø og klima – ikke alene for beboere, men for alle som færdes i byen.

Viborg fremstår som en sort kommune, men kunne bidrage med grønne løsninger, som kunne gøre det mere interessant at besøge byen og samtidig være forgangskommune med et grønt midtbys miljø.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce