Annonce
Læserbrev

Miljø. Er borgerne blevet helt til grin med den nye affaldssortering?

Læserbrev: På tv har der inden for de sidste par dage været vist dokumentarudseendelser, der viser, at plastikaffald fra Danmark i vid udstrækning eksporteres til Asien, hvor det findeles og bruges som brændsel i varmeværker. Korrespondenten for udsendelsen fremviste plastikemballager med dansk tekst påtrykt. Endvidere fremgik det af udsendelsen, at plastikaffaldet eksporteredes, fordi der i Danmark ikke er kapacitet til at oparbejde plastikaffaldet til genbrug.

Af en anden dokumentarudsendelse fremgik det, at Danmark importerer brændbart husholdningsaffald fra bl.a. Irland for at holde gang i varmeværker i Danmark. Usorteret husholdningsaffald har før i Danmark været brugt som brændsel i varmeværker, men skal nu sorteres i madaffald for at bruges til afgasning i biogasanlæg.

Man kunne rettelig spørge, om forbrugerne i denne sag er blevet helt til grin ved at blive påtvungen en affaldssorteringsordning i Viborg Kommune, som bevirker afbrænding af dansk plastikaffald i Asien med global forurening til følge, og som nødvendiggør import af brændbart husholdningsaffald, som vi før sorteringsordningen selv leverede ?

For at føje spot til skade måtte forbrugerne yderligere betale 600 kr. mere om året i renovationsgebyr for at være tilsluttet den nye affaldssorteringsordning.

Yderligere oplever undertegnede nu, at der hyppigt bliver afhentet halvfyldte affaldscontainere af 2 forskellige renovationsvogne i stedet for som tidligere 1 vogn fra min matrikel. Hvor er miljøforbedringen i denne ændring?

Er der overhovedet nogen logik i, at Viborg gik med i den nye sorteringsordning, eller var det blot et prestigespørgsmål om at komme med i klubben af ”miljørigtige” kommuner med affaldssortering?

REVAS skylder os en forklaring på, hvor stor en andel af de møjsomligt sorterede 4 affaldstyper: madaffald, blød plastik, metal og hård plastik, samt papir, der rent faktisk for øjeblikket anvendes til genbrug og produktion af biogas. Og hvad sker der med det affald, som ikke anvendes til de påtænkte formål ?

Revas gjorde meget for at få den nye affaldssortering op at stå. Nu spørger Jørgen Kyrval, om affaldet nu også bliver behandlet miljørigtigt.
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
112

Betinget fængsel til 31-årig hash-pusher

Annonce