Annonce
Navne

Mindeord over Kirsten Østerballe

Kirsten Østerballe var formand for Bolig Viborg til sin død.
Bolig Viborgs formand for hovedbestyrelsen, Kirsten Østerballe, er efter kort tids sygdom sovet ind.

Mindeord: Vi har med stor sorg modtaget oplysning om, at Bolig Viborgs formand for hovedbestyrelsen, Kirsten Østerballe, efter kort tids sygdom er sovet ind.

Kirsten var, sammen med sin familie, en af de første beboere i boligselskabets afd. 28 Lokesvænget, hvor der var indflytning 1. december 2001. Kirsten blev valgt til afdelingsbestyrelsen i 2004 og blev formand for denne. I 2014 blev Kirsten valgt til hovedbestyrelsen, af repræsentantskabet. I sin præsentation fremhævede Kirsten, at hun brændte for fornyelse af beboerdemokratiet, markedsføring og det daværende demokratiprojekt.

I november 2014 blev Kirsten valgt til næstformand for hovedbestyrelsen, og Kirsten blev formand for denne i januar 2016.

Annonce

Bolig Viborg havde en meget stor plads i Kirstens hjerte. Det gælder både beboere og medarbejdere. Kirsten sagde ofte, at hun så gerne ville have, at beboere og medarbejdere er trygge og trives. Beboerdemokratiet blev vægtet højt, og Kirsten har været meget stolt over at have medvirket til at skabe gode fysiske rammer for beboernes aktiviteter, herunder store, velfungerende aktivitetslokaler i blandt andet Houlkær, Vestervang og midtbyen. Alle er lokaler, som afdelingsbestyrelser og frivillige anvender til aktiviteter for beboerne, således at fællesskabet har gode vilkår.

Vores velfungerende seniorbofællesskab i Hald Ege, også med fælleshus, er et af de projekter, som Kirsten var meget stolt af. Kirsten ville gerne etablere flere seniorbofællesskaber og også gerne fællesskaber på tværs af generationer.

Markedsføring, design og synlighed var i højsædet. Sidste år gennemførte vi en fornyelse af vores designlinje. ”Fuglen” fløj, og det tidssvarende Bolig Viborg blev det nye logo. Kirsten nød at se vores biler og skiltning i øvrigt.

Kernedriften i selskabet havde også Kirstens bevågenhed. Bolig Viborg har gennemført en effektiviseringsproces til gavn for beboerne. Der er igangsat flere helhedsplaner og andre større renoveringsarbejder i de ældre afdelinger, ligesom nybyggeriet havde Kirstens store interesse.

Men også indflydelse på energi og varme blev prioriteret af Kirsten. Kirsten var medlem af overgangsbestyrelsen for Viborg Varme a.m.b.a. og i bestyrelsen for Energi Viborg Kraftvarme a/s. Også her havde Kirsten bevågenhed for beboernes interesser, men også for klima og bæredygtighed.

Kirsten fortalte ofte, at hun var blevet kontaktet af beboere i bussen eller i byen. Kirsten havde beboernes tillid og opmærksomhed.

Vi vil savne Kirsten som en passioneret og dygtig bestyrelsesformand – og et dejligt varmt menneske. Vi vil prøve at leve op til Kirstens ønsker for Bolig Viborg.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce