Annonce
Viborg

Mulig hættemåge-løsning skal undersøges yderligere

Hættemågerne larmer ganske meget i ynglesæsonen. Foto: Morten Pedersen
Klima- og miljøudvalget har foreløbig bevilget 150.000 kroner til at undersøge, om mågerne ved Søndre Mose overhovedet kan flyttes.

Viborg: De fleste danskere er vilde med naturen, og det ses for det meste som et stort plus at bo naturnært.

I perioden fra april til juli er der dog en del borgere omkring Søndre Mose, der synes, at de bor lige lovlig naturnært. De bor nemlig tæt op ad en stadigt voksende koloni af hættemåger, og det er en ganske støjende "fornøjelse", skulle vi hilse at sige.

Problemet er ikke nyt, og det har tidligere været diskuteret, hvad man kan gøre ved det - hvis noget overhovedet.

Det er der nu kommet nogle bud på efter blandt andet et længere forløb mellem beboere i området og Center for Adaptiv Naturforvaltning ved Aarhus Universitet og et møde i Det Grønne Råd for Viborg Kommune.

Kort ridset op foreslås det, at man etablerer nye ynglesteder for hættemågerne og samtidig gør det mindre attraktivt for de støjende fugle at være i Søndre Mose ved at fjerne de "småøer", de bygger rede på. En sideffekt af dette vil sandsynligvis være, at vandmiljøet i mosen vil blive væsentligt forbedret.

Hættemåge

Hættemågen er - trods kraftig tilbagegang - stadig et almindeligt syn i den danske natur.

I sommerdragten er fuglen meget typisk med sin mørkebrune hætte, men er også ret let at kende resten af året på sine vingers hvide forkant. Hætten er i vinterdragten erstattet af en mørk øreplet.

I Danmark yngler hættemågen i langt størstedelen af landet, men den er afhængig af forekomsten af små øer og holme i søer, fjorde eller ved kysten.

Mange af de danske hættemåger trækker til Vesteuropa (og enkelte helt ned til Nordafrika) for at fælde og overvintre allerede i juli, men til gengæld ankommer mange tusinde trækgæster fra Østersø-området. Disse fugle bliver i Danmark til oktober/november. I løbet af de senere år er det også blevet mere almindeligt, at de danske ynglefugle bliver i landet hele året.

I starten af 1960'erne var den danske bestand på cirka 400.000 par. Den nuværende vurderes til at være under 100.000.

Kilde: Dofbasen.dk

Yderligere undersøgelser

Hele dette projekt er vurderet til at koste 650.000 kroner, som klima- og miljøudvalget forleden skulle tage stilling til, om man ville bevilge.

Det ville man ikke umiddelbart, men det er nu ikke ensbetydende med et nej til projektet.

Udvalget har nemlig bevilget 150.000 kroner til at undersøge nærmere, om det overhovedet kan lade sig gøre at flytte mågerne.

- Vi erkender klart, at der er et støjproblem for beboerne i området, men vi vil altså ikke bevilge så mange penge, før vi er sikre på, at de ikke bare bliver kastet ud i den blå luft. Nu vil vi have fastlagt, om det overhovedet kan lade sig gøre, og så vil vi efterfølgende tage stilling til eventuel yderligere bevilling, siger formanden for klima- og miljøudvalget, Torsten Nielsen.

Hættemågen er fredet og rødlistet (truet), så selvom den er generende for dem, der bor tæt ved den, kan man altså ikke bare fjerne den og dens kolonier.

Småøerne i mosen gør det attraktivt for mågerne at lave en koloni her. Foto: Morten Pedersen
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce