Annonce
Læserbrev

Når krudtrøgen har lagt sig

Læserbrev: Især to emner har fyldt i den politiske debat i den sidste tid: dels spørgsmålet om normeringer i daginstitutionerne, dels spørgsmålet om skattenedsættelser i sammenhæng med Udligningsreformen.

Lad os tage normeringerne i daginstitutionerne først:

På byrådsmødet forleden besluttede alle partier – med undtagelse af SF og Enhedslisten – under henvisning til budgetforliget for 2020 med de anførte finanslovsforbehold at ’sløjfe’ 5 mio. kr. Det er faldet især den faglige organisation BUPL, Viborg Forældre Organisation og SF for brystet.

Lidt drillende kan jeg spørge: er der personsammenfald mellem de tre organisationer, som forklarer den – til tider – lidt skingre tone?

Lad os så lige dvæle ved fakta, hvad angår ekstra ressourcer til dagtilbudsområdet i 2020 – og de kommende år.

Viborg Kommune modtager 8,4 mio. kr. via finansloven her i 2020 til opnormering af personale i vore daginstitutioner. Supplerende har vi i Børne- og Ungdomsudvalget fundet ca. 7,2 mio. kr. til yderligere opnormering.

Altså i alt ekstra 15,6 mio. kr., som betyder en samlet opnormering på omkring 35-38 fuldtidsstillinger.

Og disse ekstra penge er yderligere suppleret med statsmidler til ekstra sociale opnormeringer på en række daginstitutioner. De ekstra stillinger er allerede blevet opslået - og besat - og bidrager til et pædagogisk løft. Det er et godt skridt i den rigtige retning.

Noget andet er så, at de 5 mio. kr. naturligvis kunne gøre gavn på dagtilbudsområdet.

I forhold til et yderligere løft af dagtilbudsområdet må vi lokalt sætte vores lid til, at regeringen og dens støttepartier – på trods af økonomiske udfordringer i kølvandet på covid-19 – vil være i stand til at fastholde den politik, som blev fastlagt ved vedtagelsen af Finansloven for 2020, hvor der de kommende år (2021-2025) er afsat flere finanslovsmidler til både dagtilbuds- og skoleområdet.

Ifølge beregninger betyder det i 2021 ekstra 1,7 mio., i 2022 5 mio. og i 2023 11,7 mio. kr. samt yderligere beløb i både 2024 og 2025 på dagtilbudsområdet.

Disse ekstra statspenge bidrager således til, at vi får ekstra penge til en løbende opnormering i vore dagtilbud.

Udligningsreform og skattelettelser

Så er der udligningsreformen og forslaget om skattenedsættelser:

Vi fik – langt om længe – en tiltrængt udligningsreform, som for Viborg Kommunes vedkommende giver omkring 80 mio. kr. ekstra, hvilket er tiltrængt.

Det har udløst glæde hos de fleste – men De Konservative har været larmende tavse. Til gengæld vågnede de op til dåd, da borgmesteren – på Venstres vegne – foreslog, at de ekstra penge anvendes til en markant skattenedsættelse på ikke mindre end 0,4%.

Igen et drillende spørgsmål: Er det passende fra konservativ side at komme med bud på, hvad de ekstra penge skal bruges til lokalt, når vi må konstatere, at De Konservative på landsplan ikke stemmer for udligningsreformen?

Det er ikke rimeligt, at partierne bag udligningsreformen skaffer pengene, mens De Konservative – og Enhedslisten og DF – som stemmer imod på landsplan, gerne vil være med til at finde anvendelse af de ekstra penge.

Samme holdning gav Venstres gruppeformand også udtryk for i avisen forleden, så der er vi enige. Derimod hører enigheden op, når borgmesteren foreslår, at vi bør sætte skatten ned med 0,4% .

Hvis vi lige dvæler ved argumentationen bag forslaget, så er tankegangen følgende:

Vi må (nok) ikke bruge pengene alligevel på grund af serviceloftet – og vi skal jo ikke ’lege spare-kasse’ i form af at oparbejde en stor likviditet og kassebeholdning. Dertil kommer at staten de første år betaler (store dele af) skattenedsættelsen.

Det lyder naturligvis besnærende, men som det gælder for privat lånoptagelse – med afdragsfrihed – så kommer regningen på et senere tidspunkt: nemlig i 2026, hvor vi står med et stort hul i kommunekassen, idet statens medfinansiering helt bortfalder.

Samtidig står vi med udfordringer på en række velfærdsområder, f.eks. på social- og skoleområdet, hvortil kommer ældre- og dagtilbudsområdet – udfordringer, der bl.a. skyldes, at Viborg Kommune i forbindelse med etableringen af storkommunen mistede 80-100 mio. kr. i statslige bloktilskud m.v.

Derfor skal opfordringen her og nu være, at KL i forhandlingerne med finansministeren omkring Kommuneaftalen for 2021 lægger afgørende vægt på, at serviceloftet bliver hævet – og gerne det samme for anlægsloftets vedkommende.

Begge dele vil afgørende kunne bidrage til at få sparket økonomien i gang igen efter coronakrisen.

Budgetforhandlinger

Og så er vi fremme ved de kommende budgetforhandlinger, hvor vi har to forskellige hovedpositi-oner til forhandlingerne:

  • De Konservative og Venstre som lægger vægt på skattenedsættelse
  • Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten som lægger vægt på øget velfærd

DF’s holdning kender jeg ikke, men mon ikke de i denne sag er på kollisionskurs med deres borger-lige venner?

Så er ’banen kridtet op’, hvad enten man kalder det ideologiske forskelle eller ej.

Men inden alle parter – med begejstring eller skepsis – svinger for meget med de blå og røde faner, så er der grund til at antyde følgende:

Når krudtrøgen har lagt sig – og Budget2021 er i hus – mon så ikke vi i fællesskab har fået landet et forlig, hvor begge ’banehalvdele’ bliver tilgodeset?

Lur mig, om det ikke ender sådan – og i givet fald: et fornuftigt kompromis.

Per Møller Jensen
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
112

To biler i trafikuheld ved Løgstrup

112

Ild i træ blev hurtigt slukket

Viborg FF

Tilfreds Viborg-træner efter test i Hobro: - Vi kunne kende os selv

Annonce