Annonce
Rundt om Viborg

Nej fra lodsejer: Forsøg på at lave en ny badestrand må opgives

På kortet ser man kommunens badestrandsprojekt, der blandt andet omfatter shelters og en oplevelsessti. Miljømyndighederne havde på forhånd sagt god for projektet. Kort: Viborg Kommune
En lodsejer vil ikke sælge sin jord. Derfor ser det ud til at Viborg Kommunes bestræbelser på at få en ny badestrand ved Ulbjerg må opgives

Ulbjerg: Gennem flere år har der været problemer med svingende badevandskvalitet ved strandene ved Lovns Bredning, Ulbjerg Strand og Ulbjerg Klint. Derfor har byrådets klima- og miljøudvalg arbejdet på en plan om at etablere en ny badestrand i nærheden ved det, der kaldes Spejderklinten. Nu ser det imidlertid ud til, at denne ide må opgives.

De Grønne Pigespejdere ejer området ved Spejderklinten - de købte det i sin tid for at holde deres store landslejre på stedet, men de har siden solgt en del af det areal fra, hvor strandprojektet skal anlægges. Planerne om det nye badested ser nu ud til at strande på, at den private lodsejer ikke er interesseret i at sælge det pågældende areal til Viborg Kommune. De Grønne Pigespejdere har været positive over for projektet.

Kommunen har i sit strandprojekt lagt vægt på at skabe adgang til stranden neden for klinten, samtidig med at projektet er indpasset i landskabet og naturen. Det er en forudsætning, at man tager en mindre del af landbrugsarealet ud af drift, men ejeren vil altså ikke sælge de 1,7 hektar, der er tale om, til kommunen. Arealet skulle bruges til parkering, udsigtsplatform, opholdsområde, toilet og stier.

Annonce

Også nej fra spejderne

Viborg Kommune har undersøgt muligheden for en anden løsning, hvor de nævnte faciliteter flyttes til den del af matriklen, som fortsat ejes af De Grønne Pigespejdere, men til det har spejderne sagt nej. De er indstillet på, at kommunen etablerer mindre anlæg på deres arealer, men kommunens ønske har et omfang, så det vil komme i konflikt med spejdernes egne aktiviteter i området. Lodsejeren, som siger nej til at sælge jord til projektet, har selv erhvervet landbrugsjorden i området i 2020. Ind til da lejede De Grønne Pigespejdere jorden ud.

På luftfotografiet er med rødt markeret det område, som Viborg Kommune skulle købe for at gennemføre projektet. Foto: Viborg Kommune
Annonce

Projekt øget tilgængelighed

Planerne om badestranden indgår i et projekt, der skal skabe øget tilgængelighed til fjorden. Dette projekt er blevet til som et led i områdefornyelsen Fjordklyngen. Man har i planerne for stranden lagt vægt på at skabe mulighed for, at man kan bruges områdets rekreative værdier hele året og af andre end badegæster.

I 2020 tog man vandprøver på stedet, og de viste en tilfredsstillende vandkvalitet. Stranden er som de nærliggende badestande lavvandet og derfor særligt velegnet til mindre børn, men det ser altså ikke ud til, at projektet kan gennemføres.


Kommunen har i sit strandprojekt lagt vægt på at skabe adgang til stranden neden for klinten, samtidig med at projektet er indpasset i landskabet og naturen.


Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce