Annonce
Viborg

Nu bliver det konkret: Sygehusbesparelser for 50 millioner er fordelt på afdelingerne

Hver eneste afdeling i Hospitalsenheden Midt har nu fået at vide, hvor meget den skal spare. Ifølge hospitalsdirektør Thomas Balle Kristensen bliver det næppe muligt at undgå fyringer. Arkivfoto: Morten Pedersen.
Sidste år lød sparekravet på 68 millioner, og nu skal der høvles yderligere 50 millioner kroner af budgetterne på de midtjyske hospitalsafdelinger. Det vil gøre ondt, erkender hospitalsdirektør Thomas Balle Kristensen.

Viborg: Allerede i juni kom det frem, at Hospitalsenhed Midt næste år skal spare 50 millioner kroner på budgetterne, og nu er der kastet mere lys over, hvordan sparehugget skal falde.

Der bliver tale om en besparelse efter grønthøstermetoden i den forstand, at samtlige afdelinger vil blive berørt af besparelserne.

De ambulante afdelinger samt administrationen kommer dog til at bære en relativt større andel, fordi det fra politisk side er besluttet, at der specifikt skal spares på disse to områder.

Helt konkret vil de enkelte afdelingsledelser nu blive bedt om at finde spareforslag svarende til mellem 1 og 2,35 procent af deres lønbudgetter. I rede penge giver det et sparekrav på mellem 122.000 kroner til fire millioner kroner afhængig af afdelingernes størrelse.

- Nu hvor afdelingsledelserne kender de konkrete beløb, kan de i samarbejde med medarbejderrepræsentanterne begynde at planlægge, hvordan de vil finde besparelserne lokalt. Den proces kommer til at strække sig over de næste par måneder, siger Thomas Balle Kristensen, der er hospitalsdirektør for Hospitalsenhed Midt.

Annonce

Så meget skal der spares

Der skal spares i alt 50 millioner fordelt på Hospitalsenhed Midts afdelinger og centre.

Overordnet fordeler sparekravene sig således:

  • Regionshospitalet Viborg inkl. Skive: 17 millioner kroner
  • Regionshospitalet Silkeborg: 8 millioner kroner
  • Regionshospitalet Hammel Neurocenter: 2,2 millioner kroner
  • Administration og Servicecenter: 3,7 millioner kroner

Derudover vil hospitalsledelsen spare det resterende beløb på godt 17 millioner kroner på centrale konti, som ikke berører hospitalsafdelinger og centre direkte.

To sparerunder i træk

De nye sparekrav lander oven på sidste års tumultariske spareforløb, hvor Hospitalsenhed Midt først var udset til at skulle spare et astronomisk beløb, som i sidste ende dog blev barberet ned til "kun" 68 millioner kroner.

Nu skal I så spare yderligere 50 millioner kroner. Hvor ondt gør de besparelser?

- Det er ud af en samlet økonomi på cirka 2,4 milliarder kroner, men der er ingen tvivl om, at det er en stor opgave at finde besparelser for 50 millioner kroner. Ikke mindst når vi året forinden var gennem en stor sparerunde, svarer Thomas Balle Kristensen.

I den kommende tid får alle de berørte afdelinger mulighed for at komme med forslag til, hvordan kagen skal skæres mindre, men uanset hvad kommer man ikke udenom at nedlægge stillinger.

- En meget stor del af vores udgifter er lønudgifter, så det vil helt sikkert blive nødvendigt. Men jeg kan ikke sige noget om hvor mange. Det vil være et skud i tågen på nuværende tidspunkt, siger Thomas Balle Kristensen.

Han tilføjer, at målet bliver at minimere antallet af deciderede fyresedler mest muligt.

- I en stor organisation er der hele tiden en naturlig afgang af medarbejdere, og i den kommende periode vil man selvfølgelig nøje vurdere, om de stillinger skal genbesættes. Det er vores erfaring, at vi kan komme et langt stykke ad vejen via naturlig afgang,og det vil vi selvfølgelig gøre alt for, så vi så vidt muligt undgår at skulle afskedige folk, siger Thomas Balle Kristensen.

Måske flere besparelser

Det overordnede budget 2020 for hele Region Midtjylland bliver først forhandlet på plads i løbet af efteråret, og erfaringsmæssigt venter der snarere flere regninger end gaver her.

Med andre ord kan Regionshospitalet Viborg og de øvrige hospitaler potentielt blive ramt af endnu flere besparelser, inden året er omme.

- Det er rigtigt, det kan vi ikke vide. Men selv om det ikke er forhandlet på plads endnu, så har vi ikke set nogen indikationer på, at der skulle ske væsentlige ændringer af vores økonomiske rammer i 2020, og derfor mener jeg, at det er rettidig omhu, at vi nu er gået i gang med at handle på de ubalancer i økonomien, som vi kender, siger Thomas Balle Kristensen.

4 årsager: Derfor skal der spares

Der er fire årsager til det nuværende sparekrav på 50 millioner kroner:

  1. Stigende udgifter til privathospitaler på 10 millioner kroner. (Når hospitalerne ikke kan overholde udrednings- og behandlingsgarantien på 30 dage, så kan patienter gratis søge hjælp på privathospitaler. Denne udgift skal så afholdes af det offentlige hospital)
  2. Strukturændringer, som blev besluttet i Region Midtjyllands budget 2019. HE Midt har ikke kunnet løse de nye opgaver for de midler, der blev tilført, og har ikke kunnet opnå den besparelse, der var planlagt i forliget. Derfor mangler der 9,5 millioner kroner, som Hospitalsenhed Midt skal finde i eget budget.
  3. Regionsrådets budgetforlig for 2019 rummede besparelser på digitalisering, administration og ambulante besøg. Her skal Hospitalsenhed Midt finde besparelser for 16,2 millioner kroner.
  4. Interne udgifter, som HE Midt selv skal finansiere, i alt 14,3 millioner kroner.
Annonce
Forsiden netop nu
112

Betjente var sikre i deres sag, da de nåede frem: Anholdt 71-årig havde parkeret bilen, så dens skader ikke var synlige

Annonce