Annonce
Rundt om Viborg

Ny bog fortæller om heden og dens forsvinden

Illustration fra bogen: Urkokke i skinkampe. Urfuglen er uddød i Danmark. De formentlig sidste eksemplarer levede på Kongenshus Hede omkring år 2000. Akvarel af Jens Chr. Schou
I "Så forandret - Danmarks natur gennem 200 år" beretter en professor og en naturfotograf om blandt andet de store natur- og landskabsmæssige forandringer, der de seneste år er sket i Midt- og Vestjylland.

Karupegnen: "Så forandret - Danmarks natur gennem 200 år", hedder en ny bog, hvori der blandt andet fortælles om natur- og landsskabsforandringerne på Karupegnen, herunder hedeopdyrkningen.

Bogens forside illustrerer da netop også hedens opdyrkning til kornmarker.

Personerne bag "Så forandret - Danmarks Natur gennem 200 år" er Kaj Sand-Jensen, professor i økologi ved Københavns Universitet, og Jens Chr. Schou, Hobro, der er naturfotograf og tegner.

I en pressemeddelelse fortæller de, at ideen til bogen kom af at studere gamle fotografier og sammenligne dem med nye billeder, taget på den eksakt samme position i landskabet. Det skulle forstærke fortællingen og give en autencitet, der også styrkes af øjenvidneberetninger.

Digter- og Thorning-præsten Steen Steensen Blicher og hans hedeberetninger indgår naturligvis i den del af fortællingen. Med Blicher, der kom til Thorning i 1819, kan man læse om den gang, man kunne gå fra præstegården og kilometer efter kilometer mod vest over lyngheden, der kun blev brudt af hedemoser, grå indlandsklitter med flyvesand og grønne ådale, hvor der hist og her lå en gård, eller en lille landsby.

Hedegårdene havde store jordarealer og fik gode indtægter af fårene på heden, fedekvæget i ådalene, og biindtægter fra strikkede uldvarer, flittige honningbier på lyngen og jydepotterne på de steder, hvor jorden var den helt rigtige til den sorte keramik.

Anderledes fattigt var det derimod for hedebønder med små jordlodder, som de måtte udnytte til det yderste for at få til dagen og vejen. Først med mergling og anvendelsen af kunstgødning efter år 1900 kom der et betydeligt udbytte på den sandede, sure hedejord.

Forsiden på den nye bog, som blandt andet beskriver natur- og landskabsforandringerne omkring Karup.

Blicher og Bruun

En del år efter Blicher - en junidag i 1869 - gik Daniel Bruun fra Viborg ind over heden ved Karup. Daniel Bruun havde øje for dilemmaet mellem hedens kvaliteter som storslået landskab og natur og de økonomiske muligheder ved opdyrkning:

"Solen er ved at stå op. (..) Urkokkene er allerede i bevægelse. Man hører dem flyve rundt og skoggre. Det må være en gammel hane, thi parringstiden er forbi. De dage er endte, da hannerne med deres kalden hidlokkede de flygtige hunner, som i den årle morgen drømte om elskov", skrev han.

Dette og meget andet fortæller Kaj Sand-Jensen og Jens Chr. Schou om i ord og billeder i deres nye bog.

Den handler også om nyere udvikling og naturkonsekvenserne - blandt andet omtales de omfattende vejbyggerier i især Vestjylland, hvor eksempelvis Herning jo har fået masser af motorveje omkring sig.

Den urbane og landbrugsmæssige udvikling sætter uvægerligt sit aftryk på naturværdierne. Og som det hedder i bogen: "Skal man på langsom hedevandring, må man opsøge resterne på Kongenshus Hede eller Vind Hede, eller de større klitheder i Thy og Vendsyssel, hvor man stadig kan gå sig træt og opleve luftspejlinger over lyngen. Urfuglen og tredækkeren er borte, men tranerne er her endnu og er blevet klithedens nye lyd".

"Så forandret - Danmarks natur gennem 200 år" er udkommet gennem Biologisk Forenings Forlag. Den koster 250 kroner og kan bestilles ved at sende en mail til: forlagsbestyrer@bfnsforlag.dk.

Illustration fra bogen: Et postkort fra tidligt i 1900-tallet, hvor Moust Vem står ved sit lyngtækte hus på Gaasdal Hede. Fotograf ukendt
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce