Annonce
Viborg

Ny kontaktgruppe skal give bedre dialog om byggesager

Sagen med den midlertidige lukning af HTH og Dahl Biler på Ålandsvej har været medvirkende til, at der skal laves en handleplan for byggesager i Viborg. Foto: Morten Pedersen
Ny handleplan for byggesager betyder, at der generelt strammes op over for manglende tilladelser, men der åbnes også for en bedre dialog mellem kommune og bygherrer.
Annonce

Viborg: De tre firmaer, der for en lille måneds tid siden blev lukket af kommunen, fordi de holdt til i Bach-bygninger, der ikke var givet ibrugtagningstilladelse til, har alle fået lov til at åbne igen.

Det betyder imidlertid ikke, at "sagen" hermed er slut, for lukningen af firmaerne førte blandt andet til folkebladets afsløring af, at rigtig mange bygninger i Viborg Kommune - også kommunale - er taget i brug uden den ellers lovkrævede ibrugtagningstilladelse.

Det går selvfølgelig ikke, hvilket økonomi- og erhvervsudvalget forleden da også slog fast, da man havde sagen på som første punkt på dagsordenen. Sagen tog tre timer at behandle, og den mundede blandt andet ud i, at der nu skal vedtages en handleplan for byggesagsbehandlingen i Viborg Kommune.


I bund og grund handler det om at få en tættere dialog mellem den kommunale forvaltning og de bygherrer, entreprenører og rådgivere, der står med de konkrete projekter.

Hans Jørn Laursen, teknisk direktør


Den plan skal teknisk udvalg behandle på sit møde på onsdag, og her skal politikerne blandt andet tage stilling til, om man vil anbefale, at der oprettes en kontaktgruppe mellem den kommunale forvaltning og repræsentanter fra bygherrer, rådgivere, entreprenører og boligselskaber med flere.

Annonce

Tættere dialog

Ifølge teknisk direktør Hans Jørn Laursen er idéen om en kontaktgruppe faktisk ikke en helt ny idé, men den har selvfølgelig fået ekstra næring efter den seneste tids turbulens på området.

- I bund og grund handler det om at få en tættere dialog mellem den kommunale forvaltning og de bygherrer, entreprenører og rådgivere, der står med de konkrete projekter. Det skulle gerne hjælpe os allesammen til en bedre og smidigere sagsbehandling, siger Hans Jørn Laursen.

Han understreger, at man i forvejen har en ganske tæt dialog med de enkelte bygherrer og entreprenører, men at en decideret kontaktgruppe vil kunne være med til at tage eventuelle generelle problemer i opløbet.

- Det vil jo være det ideelle forum at finde ud af, om der for eksempel er ting, man tolker på den ene måde i den kommunale forvaltning og på en anden måde hos entreprenørerne bare for at nævne et eksempel, siger Hans Jørn Laursen, der meget håber, at politikerne vil give deres opbakning til forslaget.

- Vi har luftet idéen hos nogle af de større bygherrer, og her bliver den modtaget positivt, siger Hans Jørn Laursen.

Annonce

Ejernes ansvar

Ifølge forslaget til den handleplan, der forelægges for teknisk udvalg på onsdag, vil det fremover blive præciseret i sagsbehandlingen og i dialogen med ansøgere, at det helt entydigt er bygningsejerens ansvar, at bygningerne har de nødvendige tilladelser og er lovlige - og at de altså ikke må tages i brug uden ibrugtagningstilladelser.

De - altså bygherrer og rådgivere - vil også klart blive gjort opmærksom på, at der i tidsplanerne for byggerier skal indlægges tid til indhentning af ibrugtagningstilladelser, som vil kræve sagsbehandlingstid i kommunen.

Det er også en del af handleplanen, at kommunen fortsat vil benytte sig af standsningsmeddelelser, hvis man bliver opmærksom på, at bygninger er taget i brug uden tilladelse, og uden de sikkerhedsmæssige forhold er i orden eller kan dokumenteres i orden.

Annonce

Politianmeldelser

Politikerne i teknisk udvalg skal også drøfte, om de mener, der fortsat skal kunne gives mulighed for at anvende midlertidige og/eller del-ibrugtagningstilladelser, hvis behovet opstår. I givet fald anbefaler forvaltningen, at der kun gives midlertidige eller delvise tilladelser i helt særlige tilfælde.

Forvaltningen beder også politikerne give en melding om, om man synes, forvaltningen skal bruge flere ressourcer til opfølgning og kontrol af, om byggerier er taget i brug.

Kommunen kan, hvis en standsningsmeddelelse ikke imødekommes, som det kortvarigt var tilfældet med Igym på Brogade, overgive sagen til politiet. Forvaltningen beder politikerne tage stilling til, om beslutningen om en eventuel politianmeldelse skal træffes af forvaltningen – med efterfølgende orientering af teknisk udvalg - eller om det skal være en politisk beslutning i udvalget.

For øvrigt lægges der op til, at forvaltningen afrapporterer løbende om byggesagsbehandlingen til teknisk udvalg, ligesom særlige sager eller overordnede principper forelægges til enten orientering eller godkendelse. Decideret politisk behandling af enkeltsager skal dog kun ske i særtilfælde af hensyn til en hurtig sagsbehandling.

Når teknisk udvalg har taget stilling til handleplanen, skal den videre til byrådet til endelig godkendelse.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce