Annonce
Rundt om Viborg

Ny lokalplan baner vej for virksomhedsudvidelse

Ny lokalplan og tillæg til kommuneplanen er undervejs, så virksomheden Knud Kristensen Aps ved Roum kan udvide. Arkivfoto: Preben Madsen
Klima- og miljøudvalget har sagt god for forslaget til en lokalplan og et tillæg til kommuneplanen, der gør det muligt at udvide en virksomhed ved Roum.

Roum: Klima- og miljøudvalget har sagt god for forslagene til en ny lokalplan og et tillæg til kommuneplanen, der gør det muligt at gennemføre en udvidelse af virksomheden Knud Kristensen Aps på Hobrovej ved Roum.

Virksomheden er en kartoffelcentral, der modtager og håndterer kartofler, inden de sælges videre, og der er behov for en større bygningsmasse for at sikre en hensigtsmæssigt drift af virksomheden, som det hedder i dagsordenen. Muligheden for at bygge inden for den eksisterende lokalplans grænser er snart opbrugt, og derfor er der lavet forslag til en ny lokalplan og altså et tillæg til kommuneplanen, der vil gøre det muligt at udvide ved, at der udlægges erhvervsområde i tilknytning til de eksisterende bygninger på begge sider af Hobrovej.

Der er udarbejdet en miljørapport, der har været i høring sammen med forslagene til lokalplan og kommuneplantillæg. Miljøstyrelsen har bemærket, at eksisterende træer, som kan huse flagermusearter, kun må fældes i august, og først efter at man har undersøgt, om der findes flagermus i træerne, og den bemærkning har kommunen imødekommet og taget med i forslaget til den nye lokalplan.

Værdifuldt landskab

Erhvervsstyrelsen har bemærket, at anvendelsesbestemmelsen bør skærpes, så det fremgår, at planarbejdet er gennemført, så den eksisterende virksomhed kan udvide, og den bemærkning har man også imødekommet, selv om virksomheden selv er imod den formulering, fordi det låser anvendelsen af området på længere sigt.

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med den eksisterende kommuneplan, da størstedelen af området ligger inden for udpegningen af værdifulde landskaber, hvor der som udgangspunkt ikke må tillades anlægsarbejde og byggeri, der forringer landskabelige værdier. Eksisterende bygninger og terrænregulering har dog sløret landskabet betydeligt, skriver forvaltningen, der vurderer, at man derfor godt justere afgrænsningen af de værdifulde landskaber.

Forslagene er endnu ikke endeligt godkendt, men skal omkring økonomi- og erhvervsudvalget, der også tidligere har set på sagen, og som sendte forslagene til den nye lokalplan og kommuneplantillægget i offentlig høring i otte uger i slutningen af 2018.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce