Annonce
Rundt om Viborg

Ny rapport: Grusgrav har mange spor fra fortiden

Anlæggelsen af Vesters Grusgrav ved Rødding har givet en hel del viden om den jernalderlandsby, som lå på stedet. Arkivfoto: Preben Madsen
Viborg Museum har udgivet en rapport om de fund, som museet over en længere periode gjorde i Vesters Grusgrav ved Rødding.
Annonce

Rødding: Da Gert Vester i 2003 åbnede en ny grusgrav i Rødding, anede arkæologerne fra Viborg Museum ikke, at det skulle vise sig at være et område med mange spor efter fortidsminder. Undersøgelserne, der gik forud for hvert nyt område, der skulle bruges til råstofindvending, afslørede imidlertid mange anlæg fra fortiden.

Viborg Museum skriver på sin facebookside, at man nu kan læse en samlet kulturhistorisk rapport om fundene i Vester Grusgrav. Arkæolog Mikkel Kieldsen har sammen med sine kolleger i perioden fra 2008 til 2014 udgravet en stor bebyggelse i området, og det er blandt andet dette, man kan læse om i den nye rapport.

I alt er der undersøgt knap seks hektar med bebyggelse. Det omfatter en jernalderlandsby med 55 huse fra yngre jernalder - år 200 til 600 - samt 16 grubehuse og mindre værkstedshytteer. Arkæologerne har også registret 64 delvist bevarede hegnsforløb, som har omkranset de enkelte gårde. Ud over bebyggelsen fra yngre jernalder er der også enkelte hustomter fra bronzealderen.

Museet har skrevet en faglig beretning om fundene. Den er på godt 2600 sider, men på museets hjemmeside kan man nu finde en mere let tilgængelig kulturhistorisk rapport. Denne rapport ligger sammen med knap 100 tidligere rapporter, så her er lidt ferielæsning til folk med interesse for arkæologi på Viborgegnen!

Dette fine fund, et dragtspænde også kaldet en fibel, er ikke gjort ved Vesters Grusgrav, men i en rig kvindegrav ved nabo-bebyggelsen ved Meldgaard ved Rødding. De to jernalder-landsbyer har eksisteret på samme tid og inden for ganske kort afstand. Arkivfoto
Annonce

Velstående familie

Arkæologerne har givet området navnet Duehøj efter en fredet gravhøj, der ligger tæt ved grusgraven. Højen ligger på kanten af et højdedrag med udsigt over dalen, hvor Nørremølle Å løber.

Den kulturhistoriske rapport rummer mange spændende oplysninger om bebyggelsen ved Duehøj. Blandt andet kan man læse om, at den øverste familie i landsbyens hierarki må have været ganske velstående. Det største hus i landsbyen har været på ikke færre end 212 kvadratmeter. Vel at mærke kvadratmeter, hvor både mennesker og dyr skulle bo, men der har været plads til op mod 28 kreaturer i stalden på en gang. Det samlede gårdsareal har været på cirka 7500 kvadratmeter, og inden for dette område har der ligget flere mindre bygninger samtidig med hovedhuset.

Landsbyens 55 huse har ikke ligget på stedet på en gang, men Mikkel Kieldsen har regnet sig frem til, at der kan have ligget syv samtidige gårde i landsbyen. Fra andre udgravninger ved man, at der har været cirka otte personer per gård, så bebyggelsen har rummet op til 56 personer på samme tid. Der har dog sandsynligvis også været flere gårde uden for det udgravede område. Gennemsnits-levealderen i jernalderen i Danmark var på cirka 38 år. Især på grund af en høj børnedødelighed, så havde man overlevet barndommen, kunne man altså håbe på at blive noget ældre end de 38 år.

Annonce

Gravpladserne mangler

Prøver fra stolpehuller og brønde viser, at jernalderfolkets primære afgrøder var byg og rug og i mindre grad hvede. Måske har man også dyrket havre. Kornet er blevet malet i drejekværne, som på det tidspunkt havde afløst de mindre effektive skubbekværne.

Det er karakteristisk for bebyggelsen, at gravpladserne mangler. De må have ligget i de omgivende områder, der ikke er udgravet. Det er muligt, at nogle af disse grave er blevet fjernet uden at blive undersøgt, da man omlagde Røddingvej i 1970'erne.

Bebyggelsen ved Duehøj er formentlig forsvundet omkring midten af 500-tallet. Det hænger sammen med en generel opbrudstid eller krisetid i forbindelse med, at temperaturen faldt. Formentlig på grund af flere store vulkanudbrud i verden blandt andet på øen Krakatau i Indonesien i år 536. Hvor beboerne så er blevet af, er naturligvis uvist, men Mikkel Kieldsen gætter på, at det er mest sandsynligt, at Duehøjs afløser kan findes under eller omkring landsbyen Batum. Det er også en mulighed, at man har fundet sammen med en anden nedlagt landsby og har etableret en ny landsby i Rødding.

Området har rummet meget bebyggelse i jernalderen. Samtidig med Duehøj lå der også en bebyggelse ved Meldgaard øst for Rødding, bare i 2,7 kilometers afstand i luftlinje. Bebyggelsen her ophørte formentlig også samtidig med Duehøj.

Udgravningerne ved Duehøj og Vesters Grusgrav befinder sig inden for den røde cirkel på kortet. Kort fra den kulturhistoriske rapport.
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Viborg

Nej tak til muslimsk bønnekald

Annonce