Annonce
Rundt om Viborg

Ny skolesti i Mønsted er på vej

Det er her på tværs af markerne mellem selve Mønsted og Mønsted Skole, at skolestien går. Billedet er fra en trivselsdag på skolen. Arkivfoto: Morten Dueholm
Opgraderingen af skolestien i Mønsted er undervejs, og den forventes gennemført i foråret. Dog bliver belægningen formentlig ikke asfalt, men stenmel.

Mønsted: En længe ventet opgradering af skolestien mellem Blegevej i selve Mønsted og Mønsted Skole er nu undervejs og forventes gennemført i forårets løb.

Det fremgår af dagsordenen til et møde i landdistriktsudvalget tirsdag aften. Her skal udvalget se på sagen, og der lægges an til, at man indstiller til byrådet, at skolestien nu etableres. Dog med den ændring i forhold til da samme udvalg satte 525.000 kroner af til at opgradere stien i efteråret 2019, at det nu bliver stenmel og ikke asfalt, der udgør belægningen på stien.

Stien, der i dag er belagt med grus, udgør en mulighed for at komme sikkert i skole for elever fra boligområdet ved Blegevej og Flintevej, så de undgår en omvej på trafikfarlige veje. Stien er offentlig, og den går på tværs af privatejede marker og har ikke tidligere været udskilt fra matriklerne. I stedet har kommunen, siden der blev indgået en aftale om det i 1989, betalt en årlig leje for at have stien på de respektive matrikler. En aftale der senest blev fornyet i 2016.

Her ses stiens forløb på kommunens kort. Illustration: Viborg Kommune

Da man stod over for den betydelige investering, som det er at opdatere stien med asfalt som belægning, blev det besluttet, at kommunen skulle stå som permanent ejer af stiarealet.

Kommunen har tilbudt at købe arealet af grundejerne, men det blev der takket nej til, og i maj sidste år sagde byrådet god for, at man kunne skride til ekspropriationer for at erhverve det areal, hvor stien ligger. I alt udgør det omkring 2300 kvadratmeter.

Annonce

Sårbar vandboring

I forbindelse med forberedelserne til at lægge asfalt på stien, har det i midlertidigt vist sig, at en del af strækningen løber gennem et såkaldt boringsnært beskyttelsesområde for en drikkevandsboring til Mønsted Vandværk.

Området omkring vandværkets drikkevandsboring er meget sårbar, da der er nogle særlige geologiske forhold i det nære indvindingsopland, som det hedder i dagsordenen til landdistriktsudvalgets møde. Derfor er der ikke mulighed for at belægge skolestien med asfalt. Området vil blive mere grundvandstruet, hvis man går fra grus til asfalt som belægning, fremgår det.

Annonce

Stenmel i stedet for asfalt

Forvaltningen har derfor undersøgt alternativerne, og det kan i stedet lade sig gøre at belægge stien med stenmel. Det udgør en hårdere overflade end grus og vil være af samme type som det, der er brugt på Himmerlandsstien. Også det nye stisystem ved Mønsted Kalkgruber og den nye cykelsti fra Gammelstrup og ud til Birkesø  er belagt med en form for stenmel.

Et alternativ er også, at man slet og ret bevarer den nuværende skolesti med den eksisterende belægning. Men vælger man at sige ja til stenmels-modellen betyder den ændring i forhold det økonomiske i øvrigt, at der så også er mulighed for at etablere belysning på skolestien.

Kurt Mosgaard fra Mønsted og Omegns Lokalråd har fulgt sagen, siden lokalrådet fik pengene søgt hjem til den nye belægning, da Mønsted stod for at skulle have lavet en udviklingsplan for nogle år tilbage - en plan der endte med at blive en områdefornyelse. Han glæder sig over udsigten til den opgraderede sti.

- Det er et mangeårigt ønske, for der er godt med mudderhuller, der står fyldt af vand, når det regner på stien. Så det glæder os, at der er udsigt til, at der sker noget, og det glæder os, at der kommer lys på, for der er buldermørkt for de små poder, der skal køres på stien mellem november og marts, siger Kurt Mosgaard, der selv var med til at få skolestien etableret i slutningen af firserne.

Projektet kan gennemføres i forårets løb.


Det glæder os, at der er udsigt til, at der sker noget, og det glæder os, at der kommet lys på, for der er buldermørkt for de små poder, der skal køres på stien mellem november og marts.

Kurt Mosgaard, Mønsted og Omegns Lokalråd.


Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Viborg

Ungdomspræst og afgået Mercantec-direktør vil i byrådet: Parti præsenterer nye kandidater - igen

Annonce