Annonce
Viborg

Nye rundkørsler på vej

En ny rundkørsel anlægges her i krydset Agerlandsvej-Gl. Skivevej. Arkivfoto: Morten Dueholm

Nye rundkørsler og veje, der forskydes, så trafikanter ikke kan køre lige igennem krydset, skal forbedre sikkerheden i de fire kryds i kommunen, hvor der sker flest uheld.

Annonce

Viborg: De fire mest uheldsbelastede vejkryds i Viborg Kommune er Fabrikvej-Gl. Skivevej ved supermarkedet Meny, Agerlandsvej-Gl. Skivevej-Salvievej, Fabrikvej-Vognmagervej og Bjerrevej-Husbondvej ved Tange.

Det viser en opgørelse over såkaldte "sorte pletter", hvor politiet har registreret antallet af uheld og ulykker i femårs-perioden fra 2011-2015.

Men over de næste par år er det planen at ændre på alle fire kryds for at øge trafiksikkerheden. Det vil koste et beløb på mellem 8,5 millioner og godt 11 millioner kroner - alt afhængigt af, hvilken teknisk løsning politikerne vælger.

På det seneste byrådsmøde bevilgede politikerne de første 4,38 millioner kroner til arbejdet, og i 2018-budgettet er der sat yderligere knap 6,5 millioner kroner af til at forbedre trafiksikkerheden.

De bevilgede penge for i år går til at komme i gang med at udbedre forholdene i tre af de fire kryds. Der skal anlægges en helt ny rundkørsel ved Agerlandsvej-Gl. Skivevej og Salvievej, som er adgangsvejen til hele Engelsborg-området. Det er et arbejde, som løber op i 2,95 millioner kroner.

I krydset her ved Gl. Skivevej-Fabrikvej er der sket seks trafikuheld i perioden 2011-2015. Ved halvdelen af dem kom perosner til skade. Arkivfoto: Preben Madsen
Annonce

Dyreste projekt venter

Om der også skal anlægges en rundkørsel, hvor Fabrikvej munder ud i Vognmagervej, eller om man kan nøjes med at forskyde Fabriksvejs forlængelse over til en række erhvervsvirksomheder på østsiden af Vognmagervej, skal undersøges nærmere.

En rundkørsel på stedet vil koste lige knap tre millioner, mens en forskydning af vejene kan klares for en lille halv million kroner.

I krydset Bjerrevej-Husbondvej ved Tange skal der bruges 1,325 millioner kroner på at forskyde Husbondvej, så trafikanterne ikke kan køre lige over Bjerrevej.

Det fjerde projekt til udbedring af de sorte pletter er en rundkørsel i krydset Fabrikvej-Gl. Skivevej. Med en udgift på 3,85 millioner kroner er det dyreste af de fire projekter.

Ved alle fire projekter bliver det nødvendigt at opkøbe jord af private grundejere. I første omgang forsøger kommunen at indgå frivillige aftaler med grundejerne. Alternativt er kommunen klar til at ekspropriere de nødvendige arealer.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce