Annonce
Rundt om Viborg

Opråb: Lodsejere sejler væk i åvand

Jacob Bjerrum (th.) står sammen med lodsejer Jens Lanng fra Vorning og lodsejer Henning Fruergaard fra Hvidding (tv.) og besigtiger et af de af Jacob Bjerrums engarealer, der i dag er blevet oversvømmet af Skals Å. Problemet er det samme overalt i Skalsådalen. Foto: Pia Pagaard M. Madsen

En flok lodsejere fra Skals og Vorning Ålaug forsøger at overbevise lokale politikere fra Mariagerfjord og Viborg kommuner om, at en bedre gennemstrømning og dermed sænkning af vandstanden i Skals Å-systemet er bydende nødvendig.

Handest: En enkelt politiker fra Mariagerfjord Kommune og tre politikere fra Viborg Kommune var tirsdag eftermiddag samlet på en landejendom i Gråkær, lige uden for Handest.

Her var de blevet sat stævne af bestyrelsen i Skals og Vorning Ålaug, som kæmper for at gøre beslutningstagerne opmærksomme på de store problemer, der ifølge ålauget er kommet af en usædvanlig høj vandstand i Skals Å-systemet i de senere år.

- I øjeblikket er der simpelthen så store oversvømmelser i hele Skalsådalen, at det er udelukket for landmænd i området at få harvet deres afgrøder eller afpudset deres brakarealer, som der ellers er krav om, hvis de skal have deres brakstøtte. Græsarealerne kan heller ikke afgræsses af får og kreaturer, fordi områderne er så sumpede, at de ikke kan gå på dem, siger Ole Vagn Nielsen, der er formand for Skals og Vorning Ålaug, om de problemer, som lodsejerne omkring åsystemet oplever.

Skals Å-systemet

Skals Å-systemet er en del af Gudenå-systemet, som er et af de største smeltevandssystemer, der er i Danmark efter den sidste istid.Skals Å begynder i Birkemose nær Fussing Sø hvorefter den bugter sig 46 kilometer gennem Midt- og Nordjylland, inden den løber ud i Hjarbæk Fjord. Undervejs løber den sammen med Vorning Å, der er en ni kilometer lang å, som tager sit udspring i Tjele Langsø.

Skals Å-systemet afleder vand fra hele seks søer i Midt- og Nordjylland. Udover Fussing Sø i Randers Kommune og Tjele Langsø i Viborg Kommune afleder systemet også vand væk fra Glenstrup Sø i Mariagerfjord Kommune, Klejtrup Sø på grænsen mellem Mariagerfjord og Viborg kommuner, samt Hærup Sø og Rødsø i Viborg Kommune.

Mariagerfjord Kommune har overladt vandløbsmyndigheden for sin del af Skalsådalen til Viborg Kommune for flere år siden, mens Randers Kommune selv styrer driftsopgaven, tilsynsopgaven og administrationsopgaven for den del af Skalsådalen, som strækker sig ind i Randers Kommune.

Formand i Skals og Vorning Ålaug Ole Vagn Nielsen (tv.) tegner og fortæller for byrådspolitiker i Viborg Johannes Vesterby (V), byrådspolitiker i Mariagerfjord Jørgen Hammer Sørensen (DF) og førstesuppleant til byrådet i Viborg Britta Leth (V) om de følger, som den forhøjede vandstand i Skals Å har for både lodsejere og naturen. Også borgmesterkandidat Ulrik Wilbek (V) fra Viborg var med til mødet i Gråkær. Foto: Pia Pagaard M. Madsen
Annonce

Nødvendigt med nye regler

Det er Viborg Kommune, der er vandløbsmyndighed for den del af Skals Å, der løber i Mariagerfjord og Viborg kommuner. Det betyder, at det blandt andet er Viborg Kommune, der har til opgave at føre det nødvendige tilsyn samt klare det praktiske arbejde med grødeskæring og oprensning af åløbet.

I de seneste tre år har kommunen været i gang med en revurdering af regulativet for Skals og Vorning Å, og i den forbindelse er Skals og Vorning Ålaug blevet meddelt, at man fra politisk side forventer at fortsætte med det regulativ, man har brugt indtil nu. Et regulativ, hvor åsystemet i forvejen overholder alle opsatte regler og retningslinjer.

Men en fortsættelse af det nuværende regulativ vil Skals og Vorning Ålaug ikke acceptere.

- Man er nødt til at ændre det regulativ, for sådan som det er nu, fungerer det ikke i praksis for de lodsejere, der har jord, som grænser op til åsystemet, fastslår Ole Vagn Nielsen, der selv har en del jord ved Sjørring syd for Tjele Langsø.

Ålauget foreslår derfor, at man indskriver i regulativet, at hvis vandstanden når over en vis højde og bliver der i fem sammenhængende dage, så skal åløbet grødeskæres og oprenses for at afhjælpe situationen.

Skals Å står i øjeblikket mere end 90 meter over det, der sædvanligvis er normal vandhøjde. Årsagen er, at vandet ikke kan blive ledt tilstrækkeligt hurtigt væk fra åløbet og ud i Limfjorden ved Hjarbæk Fjord i Viborg Kommune. Foto: Pia Pagaard M. Madsen
Annonce

Dronevideo viser omfanget

Ifølge det lokale ålaug er Viborg Kommunes nuværende indsats med to årlige grødeskæringer og mulighed for en tredje på ingen måde tilstrækkelig i forhold til den helt overordnede opgave, der består i at få åen til at lede vandet væk, lyder meldingen.

- Jeg er træt af snak om regulativer, regler og retningslinjer, miljølovgivning og så videre. Faktum er, at systemet ikke virker, som det er nu. Jeg kommer i år til at lide et økonomisk tab på 300.000-400.000 kroner, udelukkende fordi mine afgrøder står under vand og ikke kan høstes, siger Jacob Bjerrum, der er indehaver af den landejendom med 600 malkekøer og de dertilhørende marker, som politikerne var ude at besigtige.

Han havde forud for besøget fået sin nevø Jacob B. Pedersen til at lave en dronevideo, så politikerne ved mødet kunne få et overblik over nogle af de problemstillinger, som han og de øvrige lodsejere i Skalsådalen står med.

Annonce

Problemet breder sig

Man kunne fristes til at tro, at den høje vandstand i Skals Å - som lige nu er mere end 90 centimeter over normal vandstand - skyldes de massive regnmængder, som vi har fået i Danmark i de seneste måneder. Men det er ikke tilfældet, hvis man spørger Skals og Vorning Ålaug.

- Det er rigtigt, at det har regnet meget i år. Men problemet med den høje vandstand var nøjagtig det samme forrige år, hvor vi ikke fik nær så meget vand. Nej, problemet skyldes udelukkende et manglende vedligehold af åløbet igennem de sidste 20 år, siger Jens Lanng, der har landbrugsjord ved både Vorning og Skals Å.

- Og nu breder problemet sig, fordi den forhøjede vandstand forplanter sig ind i de andre og mindre åer i åsystemet. Derfor er politikerne simpelthen nødt til at gøre noget nu, fastslår han.

Problemerne med den forhøjede vandstand gør sig ifølge Skals og Vorning Ålaug ikke kun gældende i de områder, der ligger i umiddelbar nærhed af Skals og Vorning Å. Også landmænd med landbrugsarealer i op til én kilometers afstand til åen har gentagne problemer med at få drænet vandet i deres marker væk, fordi vandstanden i åerne er højere end på land.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Viborg FF

Silkeborg-direktør med hjertesuk og opfordring til VFF-fans - bliv hjemme fra topkamp i Silkeborg

Annonce