Annonce
Læserbrev

Oversvømmelser. Den viden, kommune og stat har, er ikke "sludder og vrøvl"

Annonce

Læserbrev: Lars Bo Heltzen er en de lokale, der i en årrække har hævdet, at den viden, der ligger ude hos kommuner og staten, er "sludder og vrøvl". Det skal han jo have lov til, men der er væsentlige konsekvenser ved denne holdning, ikke mindst hvis man bor langs nogle af de større byer langs åløbene.

Klimatilpasning.dk, der er en portal for ministeriet, kommuner og regioner, kan man læse om de tiltag, der anbefales i forhold til oversvømmelser langs vores store vandløb, og som jeg refererede til i mit tidligere indlæg. Her anføres helt konkret følgende:

"Restaurering af ådale, det vil sige genslyngning af vandløbet højt oppe i terræn, er et af virkemidlerne til forbedring af den fysiske tilstand i vandløb og derigennem forbedring af den økologiske tilstand. Virkemidlet har foruden de positive effekter på hydrologien i ådale også en betydelig positiv klimaeffekt. Forbedrede muligheder for oversvømmelse af de ånære arealer skaber bedre beskyttelse af nedstrøms byer og andre følsomme områder mod oversvømmelser, særlig i forbindelse med skybrud. Det skyldes, at den langsomme vandpassage gennem vandløbet i forening med en højere beliggenhed i terræn bevirker, at store afstrømninger kan oversvømme de ånære arealer i stedet for at strømme uforsinket frem mod byer og andre oversvømmelsesfølsomme arealer. Løsningen er så betydelig, at den bør inddrages i planlægningen af indsatsen til beskyttelse af nedstrømsbeliggende byer.”

Heldigvis indgår det i kommunernes planer for Gudenå, at man i større omfang anvende engarealerne bevidst til at parkere vandet ved skybrud, ligesom det indgår i regeringens forslag til klimaplan. Stat og kommuner forsøger at finde svar på at undgå at byer som Randers, Bjerringbro og Holstebro oversvømmes ved skybrud, og de arbejder på et sagligt grundlag. Hvorvidt det så får lov at blive en del af en kommende praksis må vi håbe stærkt på. De arealer der i dag er våde det meste af året, bør opgives som landbrugsarealer og i stedet blive en del af klimatilpasningen.

Søren Gytz Olesen
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce