Annonce
Rund om Viborg

Penge er nu øremærket til kunstgræsbane i Stoholm

Der er for længst reserveret et område her på banerne bag Stoholm Fritids- og Kulturcenter til den nye kunstgræsbane. Arkivfoto: Rune Feldt-Rasmussen
Kultur- og fritidsudvalget har reserveret 2,1 millioner kroner til at etablere en kunstgræsbane i Stoholm. Foreløbig må Stoholm IF's fodboldafdeling dog vente til byrådet har drøftet, hvilket underlag man skal benytte på kunstgræsbaner i kommunen.

Stoholm: Kommunens næste kunstgræsbane skal ligge i Stoholm, og der er nu reserveret 2,1 millioner kroner til banen i investeringsoversigten for 2020 og 2021.

Det besluttede kultur- og fritidsudvalget på et møde forleden. På mødet kiggede politikerne på Viborg Idrætsråds nyeste såkaldte fodboldanalyse. En tilbagevendende analyse hvor rådet anbefaler, hvor i kommunen der skal investeres penge i blandt andet lys på sportsanlæg, og hvor en eventuelt kommende kunstgræsbane skal placeres.

Tre klubber har i år søgt om at få etableret en kunstgræsbane - nemlig Skals FF, Rødkærsbro IF og Stoholm IF. Idrætsrådet har i analysen ud fra antallet af lokale medlemmer og antal brugere fra naboklubber vurderet, at det er i Stoholm, behovet er størst, og at det er her, en eventuelt kommende bane skal ligge.

Og den vurdering følger man altså i kultur- og fritidsudvalget.

- Nu er 2,1 millioner kroner reserveret til banen. Og så har vi besluttet, at skal den bygges, skal den bygges i Stoholm, siger Mads Panny (S), der er formand for kultur- og fritidsudvalget.

Anders Jakobsen er formand for Stoholm IF Foldbold. Arkivfoto

Gummigranulat undersøges

Det betyder dog ikke, at man hos Stoholm IF kan vente, at gravemaskiner og andet godt ruller ind ved banerne ved Stoholm Fritids- og Kulturcenter lige foreløbigt.

Penge er altså reserveret i 2020 og 2021, og så venter der en drøftelse i byrådet, før man kan komme videre med etableringen af banen. De hidtidige otte kunstgræsbaner i Viborg Kommune er lavet med et såkaldt gummigranulat som underlag, men det undersøges i øjeblikket på byrådets foranledning, om der er negative miljømæssige konsekvenser af denne type underlag, der er lavet af den samme gummi, som bruges i dæk. Viborg Kommune har fået analyseret drænvand fra nogle af de eksisterende kunstgræsbaner og har ikke fundet forhøjede værdier af skadelige stoffer.

- Men den undersøgelse skal vi naturligvis afvente udkommet af, inden vi går i gang med at etablere banen, siger Mads Panny.

Han henviser til, at et flertal i byrådet i maj sagde nej til et anlægsstop for etablering af kunstgræsbaner, indtil sagen er belyst nærmere.

- For mig at se er der ikke grund til at tro, at der vil komme et flertal mod, at banen kommer til Stoholm, siger Mads Panny.

Mangler afklaring

Hos Stoholm IF Fodbold sidder formand Anders Jakobsen med en blandet følelse. Glæde over, at der er enighed om, at behovet er størst i Stoholm og frustration over, at der er mere ventetid.

- Jeg synes, vi mangler en endelig afklaring på, om banen kommer eller ej, for vi skal jo selv ud og rejse penge via fonde og andre bidragydere, og så er vi jo nødt til at vide, om det bliver til noget. Og det virker for mig at se stadig lidt usikkert. Så vi bliver nødt til at komme det lidt nærmere, for vi har arbejdet for det her siden 2012. For mig at se er der ingen tvivl om, at der ikke kommer gummigranulat på den bane, for alle andre steder er man gået over til andre produkter, så det regner vi jo også med, siger Anders Jakobsen.

Bruger man kork som underlag istedet for gummigranulat, så bliver projektet, som det ser ud nu 700.000 kroner dyrere. Både Anders Jakobsen og Mads Panny er dog enige om, at den merudgift kan nå at ændre sig på halvandet år.

Det er i øvrigt også en del af beslutningen om at reservere penge til banen i Stoholm, at den skal anlægges på en eksisterende bane med lysanlæg. Et nyt lysanlæg og en helt ny bane er der nemlig ikke afsat penge til. Der er dog også lysanlæg på den bane, man har reserveret som kommende kunstgræsbane i Stoholm, forsikrer Anders Jakobsen.

Idrætsrådet anslår, at den nye bane vil koste 4,2 millioner. Stoholm IF skal finde 1,3 millioner og kommunens andel er så 2,9 millioner.

Annonce
Forsiden netop nu
Annonce