Annonce
Viborg

Philipsen vil bygge endnu flere boliger på posthusgrunden

Facaden ud mod Morvillesvej, som det nye byggeri præsenteres af Philipsen Gruppen.
Philipsen Gruppen har fremsendt nye projekter for posthusgrunden. De nye projekter består af 113 boliger. Det oprindelige bestod af 77 boliger.

Viborg: Da Philipsen Gruppen i foråret søgte om dispensation fra lokalplanen for posthusgrunden, så man kunne bygge flere boliger end oprindeligt søgt om og lave parkering over jorden, blev det et klart nej fra teknisk udvalg.

Medlemmerne i udvalget syntes, at projektet med parkeringspladser i grundplan var alt for langt fra det oprindelige projekt.

Dermed gælder Lokalplan nr. 468 stadig for området, og ifølge den skal parkeringspladserne altså primært placeres under jorden.

Nej'et fik ikke Philipsen Gruppen til at kaste håndklædet i ringen, og i starten af juni sagde direktør Ole Philipsen følgende til folkebladet: "Det er stadig nok det mest attraktive sted at bygge lejligheder i Viborg lige nu, så vi er i fuld gang med at omprojektere byggeriet, så det holder sig inden for de udstukne rammer i lokalplanen, hvad vi nu også mener, det andet projekt gjorde."

Det - eller rettere de - projekter er nu blevet fremsendt til kommunen, og onsdag skal teknisk udvalg så tage stilling til, om et af dem kan godkendes - ved hjælp af en dispensation fra lokalplanen.

"Begge modeller afviger fra den gældende lokalplan nr. 468", står der således under punktet på dagsordenen til onsdagens møde i teknisk udvalg.

Der er ifølge formanden for teknisk udvalg, Johannes Vesterby (V), tale om mindre dispensationer.

- Uden at jeg dermed har sagt ja eller nej til at give dispensation på forhånd, siger Johannes Vesterby.

Ikke bindende

I det oprindelige projekt fra Philipsen Gruppen var der tale om i alt 77 boliger med underjordiske p-pladser, mens der i det projekt, der blev søgt om dispensation - og sagt nej - til, var tale om 100 boliger med parkeringspladser over jorden.

Det var dog ikke det øgede antal boliger, der var problemet. Det var parkeringen over jorden.

For selvom der står i lokalplanen, at der maksimalt må bygges 80 boliger på området, står denne del i den såkaldte "redegørelse", som ikke er juridisk bindende.

Havde det stået i lokalplanens "bestemmelser", havde det været en anden sag. Dem kan man nemlig ikke dispensere fra.

Johannes Vesterby erkender, at formuleringen om, at der maksimalt må bygges 80 boliger, ikke er den bedste.

- Det kan da få almindelige mennesker til at tro, at det dermed ikke kan overskrides, men det er altså bare en beskrivelse af et fremsendt projekt. Det gældende er det, der står i bestemmelserne, og her tales der ikke om et bestemt antal boliger, men om bebyggelsesprocent og kvadratmeter, og dem holder de nye projekter sig indenfor, siger Johannes Vesterby.

Nu 113 boliger

Begge de nye projekter, Philipsen Gruppen har bedt om at få behandlet i teknisk udvalg, indeholder 113 boliger.

Projektet tænkes opført udelukkende som etagehusbebyggelse bestående af i alt ni boligblokke.

I det ene projekt er der tale om 113 boliger på op til 80 kvadratmeter, mens der i det andet projekt er tale om 59 boliger på op til 80 kvadratmeter og 54 boliger over 80 kvadratmeter.

For begge projekters vedkommende planlægges der med primært underjordisk parkering.

Den lokale grundejerforening, Vestre Skole-kvarterets Grundejerforening, var ganske positiv i forhold til det oprindelige projekt med 77 boliger, som man var i dialog med Philipsen Gruppen om.

Siden har grundejerforeningen følt sig "noget underløbet", som formanden, Niels Resen, udtrykte det i juni.

Dengang roste han politikerne for at holde fast i lokalplanen for posthusgrunden, som han gerne ser bebygget.

- Det gør jeg, men vi holder også øje med, at lokalplanen bliver overholdt, sagde Niels Resen i juni.

Annonce
Forsiden netop nu
Viborg

Diskussion om træ-politik er ikke slut endnu

Annonce