Annonce
Rund om Viborg

Plads til mere byggeri: Apple kan nu bygge flere datahaller

Set fra luften ser man her den del af datacentret, der allerede er bygget ved Foulum. Arkivfoto: Morten Dueholm
Der er kun ændret i mindre detaljer i det lokalplanforslag for en udvidelse af Apples datacenter ved Foulum, som Viborg Byråd har godkendt.

Foulum: Apples veje er uransagelige. Det har den seneste udvikling, hvor Apple opgav byggeriet af det planlagte datacenter ved Aabenraa vist. Apple meddelte i den forbindelse, at man nu kun vil satse på datacenteret i Foulum. Her er der nu mulighed for, at Apple kan udvide det areal, man bygger datacenter på, efter at Viborg Byråd i slutningen af juni godkendte lokalplanforslaget for en udvidelse.

Det vil altså sige, at Apple, hvis selskabet fortsat vil, snart kan gå i gang med at bygge serverhaller på et nyt areal ved Foulum.

Det nye datacenter-område ligger i umiddelbar tilknytning til det eksisterende. Udvidelsen går i østlig retning mod Ørum. Arealet, hvor man nu kan bygge, ligger øst for Blichers Alle og nord for Overlundvej. En enkelt ejendom, der tilhører Tjele Maskinstation, kommer til at ligge som en lille enklave i området næsten omringet af datacenteret.

På et borgermøde, som Viborg Kommune holdt forud for lokalplanlægningen i november sidste år, gjorde repræsentanter for det arkitektfirma, der står for planlægningen, rede for, at Apple primært vil bygge i den nordlige del af lokalplanområdet, mens den sydlige del skal være et grønt beplantningsbælte. I det nye område skal der være plads til tre serverhaller ud over de fire store og to mindre haller, der skal være i det oprindelige område.

Annonce
Denne illustration er fra lokalplanen og viser et eksempel på, hvordan lokalplanen kan realiseres, nemlig med tre datahaller i den nordlige del af området, mens der er beplantning i sydlige del. Lokalplanforslaget er markeret med den stiplede linje og med Tjele Maskinstation som en enklave i området.

Blichers Alle spærres

Den offentlige høring i forbindelse med behandlingen af lokalplanforslaget affødte kun, at kommunen foretog nogle få ændringer i lokalplanforslaget. Den væsentligste er sket for at imødekomme Vejdirektoratet.

Det præciseres i lokalplanforslaget, at den sydlige del af Blichers Alle lukkes og nedlægges i forbindelse med, at området bliver bebygget. Det er dog muligt, at man kan fastholde en såkaldt sekundær vejadgang fra Overlundvej ad Blichers Alle. Den skal kunne bruges til brandudrykning og lignende. Hvis den sydlige del af vejen bevares, skal udformningen gennemføres efter nærmere aftale med Vejdirektoratet.

Nedlæggelsen af den sydlige del af Blichers Alle sker for at sikre, at man kun bruger den nordlige del af vejen som adgang til den nye del af datacentret. Det vil altså sige, at transporten til det nye område går gennem den eksisterende del af datacentret.

Plads til landbruget

I høringsperioden blev der også afleveret en indsigelse, som rådgivningsselskabet Agri Nord havde indgivet på vegne af landbruget, som ligger på Overlundvej 8. Ejeren af landbruget ønskede overordnet set ikke, at udvidelsen blev tilladt, fordi den vil begrænse landbrugets udviklingsmuligheder. Alternativt foreslog Agri Nord, at lokalplanområdet blev formindsket, så afstanden fra landbruget og til lokalplanområdet blev større.

Indsigelsen har ikke fået Viborg Kommune til at ændre i lokalplanen. Kommunen har foretaget en ny såkaldt lugtberegning, der viser, at det fortsat vil være muligt for landbruget at udvide med en stald på cirka 2000 kvadratmeter, så der kan blive plads til yderligere cirka 222 køer. Det er en væsentlig udvidelse i forhold til det nuværende dyrehold, vurderer forvaltningen.

Markeret med rødt ses lokalplanområdet, hvor Apple nu kan udvide. Kort: Viborg Kommune
Annonce
Forsiden netop nu
112

Betjente var sikre i deres sag, da de nåede frem: Anholdt 71-årig havde parkeret bilen, så dens skader ikke var synlige

Annonce