Annonce
Læserbrev

Politik. Arkitekturpolitik handler også om højde og tæthed af bebyggelser

Læserbrev: I 2015 tog byrådet et initiativ, som har givet Viborg status som foregangskommune. Man besluttede at vedtage en kommunal arkitekturpolitik.

Initiativet skete i erkendelsen af, at høj kvalitet i det byggede miljø giver store langsigtede værdier. Først og fremmest for byens borgere i det daglige liv, men også for den økonomiske vækst bl.a. i form af den ”branding”, et interessant arkitektonisk miljø medfører.

Arkitektforeningen Vestjylland var en del af den følgegruppe, som bistod kommunen med inspiration og faglige input til formulering af arkitekturpolitikken, som den foreligger i dag. Vi har gennem foreningens virke ofte påskønnet Viborgs vilje til at tænke langsigtet og henvist til Viborg som det gode eksempel, når andre kommuner i regionen overvejede planer for udnyttelsen af attraktive byområder.

Viborg Kommunes oplæg til bebyggelse af ”Mercantec-grunden” på Vinkelvej giver anledning til bekymring. Man ønsker at åbne mulighed for opførelse af byggeri med en stor tæthed og med bygningshøjder, der ikke harmonerer med de stedlige kvaliteter.

Specielt vil Asmild kirke blive ganske overdøvet i selskabet af de høje nabobygninger. Her har arkitekturpolitikkens vigtige intentioner tilsyneladende måttet vige for økonomiske hensyn her og nu. En udvidelse af bygningsarealet fra de nuværende ca. 11.000 m2 til planens ca. 30.000 m2 vil unægtelig forøge den kommunalt ejede ejendoms salgsværdi betydeligt.

I Viborg Kommunens arkitekturpolitik lyder en af de tre hovedintentioner: ”Byrådet vil have særligt fokus på kvalitative arkitekturprojekter i områder, der i forvejen har stedlige, arkitektoniske værdier eller er særligt beskyttelsesværdige, samt ved opførelse af kommunale byggerier og væsentlige, større byggerier og anlæg, som vil ændre markant på oplevelsen af det eksisterende sted.”

Der er næppe nogen, der vil benægte, at den planlagte bebyggelse vil ændre markant på oplevelsen af det eksisterende sted ved Asmild Kirke. Eller at området har beskyttelsesværdige, stedlige og arkitektoniske værdier, som ovenikøbet har kulturhistoriske forbindelser helt tilbage fra middelalderen.

I referatet af byrådsmødet d. 18.12.2019 kan man se, at forvaltningen har gennemgået arkitekturpolitikken. Forvaltningen foreslår på den baggrund bl.a., at der stilles krav til ”høj arkitektonisk kvalitet” i udformningen af bebyggelsesplan og facader, at ”bygningskroppe i form og facadeudtryk varieres og tilpasses terrænet” samt flere andre helt relevante fokusområder for en kommende lokalplan.

Men på de mest afgørende punkter for arkitekturens påvirkning af omgivelserne, nemlig højden og tætheden, er der ingen henvisninger til arkitekturpolitikken.

Med arkitekturpolitikken fra 2015 indtog Viborg Byråd et klogt og fremsynet standpunkt i sin holdning til, hvordan de fælles værdier i bymiljøet bør forvaltes. Arkitekturpolitikken er et værktøj til at sikre, at der ikke fokuseres for ensidigt på at få ”gang i den” her og nu, men at områder med store æstetiske og bymiljømæssige værdier bevares eller i det mindste udbygges på en måde, så de særlige kvaliteter også kommer fremtidige generationer til gavn og glæde.

Arkitektur er en langsom disciplin, fordi bygninger har det med at blive ståede gennem generationer. Derfor er det magthavernes pligt at tænke langsigtet, især når områder med stor kulturel og bymiljømæssig værdi skal udnyttes.

Byrådet bør besinde sig, finde arkitekturpolitikken frem igen og genoverveje sine krav til rammerne for den fremtidige bebyggelses højde og tæthed. Det koster muligvis lidt i kommunalbudgettet her og nu, men på lang sigt vil værdien af at holde fast i kvaliteterne langt overstige udgifterne her og nu. Arkitekturpolitik er en investering i fremtiden.

Annonce
Hvad skal der ske med bygningerne på Vinkelvej, hvor handelsskolen holder til? Arkivfoto: Morten Dueholm
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Bjerringbro

Van(d)vittig situation: Tangeværket åbnede for nødslusen

Sport For abonnenter

Vild udvikling på halvandet år: Nu venter OL og attentat på legendarisk dansk rekord

Annonce