Annonce
Læserbrev

Politik. Borgerinddragelse og pseudo-demokrati

Læserbrev: Den 12. august har Venstrepolitikeren Anders Jensen et læserbrev, hvor han bl.a. henviser til vores læserbrev fra den 8. august, hvor vi påtalte den manglende inddragelse af de nærmeste naboer i planerne for ombygning af det nedlagte plejecenter Overlundgården til beboelsesejendomme.

I den forbindelse skal der bl.a. opføres en ny bygning i forlængelse af den eksisterende hovedbygning, og denne 12-15 meter høje nybygning er planlagt til at bygges lige over for Tværvej 15.

Vi har dokumenteret det så rigeligt i indsigelse mod lokalplanen og kommunalplanændringen og senere i ankeskrivelsen og i vores tidligere læserbreve: Den nye bygning vil tage væsentlig del af udsynet for de nærmeste naboer, og beboerne i den nye bygning vil have frit udsyn til at kunne følge med i de nærmeste naboers privatliv.

Anders Jensen skriver ”Det er uden tvivl rigtigt, at tilbygningen vil give gener for naboerne i et eller andet omfang”. Nej Anders Jensen, generne vil ikke have ”et eller andet omfang”, men vil derimod være ganske omfattende og indgribende i de nærmeste naboers dagligliv.

Videre skriver Anders Jensen: ”… men som beboer i et byområde kan man ikke forvente, at der aldrig vil forekomme udbygning af naboarealerne”. Er det ikke at tillægge os meninger, vi ikke har? Selv om vi ikke ligefrem bor i bykernen, har vi forståelse for, at der kan være behov for at bygge nye boliger. Vi har heller ikke anket mod hele bebyggelsen som sådan.

Men, Viborg Kommune og herunder specielt Anders Jensen, hvad er det for en ”helhedsbetragtning”, som gør, at denne planlagte nye bygning skal placeres netop dér, hvor den vil være til mest mulig gene for de nærmeste naboer?

Hvorfor kan bygningen, eventuelt i en mindre udgave, ikke placeres et andet sted, hvor den vil genere mindst muligt og stadig opfylde formålet? For at skære det ud i pap: Hvorfor vælge en træls løsning frem for en løsning, som tilgodeser alles interesser.

Annonce
Forsiden netop nu
Annonce