Annonce
Læserbrev

Politik. Der mangler anlægsmidler til by- og områdefornyelse uden for Viborg og Bjerringbro

Læserbrev: I byrådets konstitueringsaftale defineres en central opgave i forhold til at understøtte udviklingen i byer og landdistrikter udenfor Viborg og Bjerringbro. Desuden skal der arbejdes med borgerinddragelse og udvikling af lokalt demokrati.

Landdistriktsudvalget har igennem 1½ år arbejdet med dette. Mange møder med borgerne har medført medspil og forståelse for Viborgs status som en helhed. Arbejdet har givet troen på, at vi er en fælles kommune, hvor alle dele er lige vigtige og tilgodeses herefter.

Der er arbejdet med borgerdrevne lokale udviklingsplaner, hvor udviklingsafdelingen og planafdelingen arbejder sammen med borgerne om opgaven – kommuneplan og lokalplaner gennemgås, og borgerne udfordres på såvel byens fysik som byens liv.

De første tre borgerdrevne lokale udviklingsplaner færdiggøres her i sommer med tilretning af Kommuneplanen bl.a. indeholdende strategiske udmeldinger: ”Byrådet vil arbejde for…..

Fem byer mere er i fuld gang og forventes at kunne afslutte sidst på året. Og de næste fem er netop inviteret til at indgå i processen.

Alle steder har mange borgere været involveret, og der er fremkommet masser af gode forslag, der vurderes og rammesættes i gode processer sammen med Viborg Kommunes embedsværk. Rigtig flot lokalt og politisk arbejde.

Hvis dette arbejde og den opnåede goodwill skal fortsætte og yderligere udbygges skal nogle af de planlagte udviklingsideer naturligvis kunne iværksættes i forlængelse af processen. Derfor skal der være yderligere midler til rådighed for udvikling i byer og landdistrikter. Og SF vil arbejde for det.

De midler, der blev tilført landdistriktsudvalget i forbindelse med etableringen bygger grundlæggende på tre elementer: Statsmidler (områdefornyelse), en kommunalt besluttet ”Op til 10 mio-kr. pulje” til områdefornyelse og desuden den oprindelige pulje til byfornyelse.

Det betyder, at landdistriktsudvalgets budget i stor udstrækning er forud disponeret til diverse store områdefornyelsesprojkter – f.eks. Karup, Møldrup, Stoholm, Klejtrup, Fjordklyngen og senest Frederiks og Mønsted. Alt sammen rigtig gode projekter, men projekter der næsten dræner udvalgets budget.

Samtidig er tildelingen af statsmidler næsten standset ved lovændring, og ”10-mio. puljen” udløber 2021.

Det er jo også nødvendigt fortsat at have mindre puljer til rådighed (samlet ca 5-6 mio.) incl. driftsmidler til forsamlingshuse og midler til at understøtte og ”forskønne” det daglige liv i lokalområderne med div. ”småprojekter”. Disse 6 mio. skal således dække og fordeles mellem de 92 byer, landsbyer og områder.

Det betyder, at landdistriktsudvalgets succesfulde opgaveløsning med borgerdrevne udviklingsplaner med borgerinddragelse og udvikling på landet, som det jo er defineret i konstitueringsaftalen, ikke fremover kan understøttes af kommunal økonomi, med mindre der hvert år tilføres yderligere anlægsmidler til opgaven.

SF vil gerne foreslå 10 mio. kr. årligt – evt. syv mio i 20 og 21 – derefter stigende til 10 mio. kr.

Dette kan honorere 12 byer og landsbyer, der årligt involveres og bringes gennem gode borgerinddragende processer med i gennemsnit én mio. kr. til hver by, når planlagte midler fra teknisk afdeling inddrages.

Der forudsættes naturligvis altid et lokalt engagement og en lokal eller ekstern medfinansiering. Vi er godt på vej med udvikling ”herude” – SF ønsker at kunne fortsætte denne udvikling.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Viborg FF For abonnenter

Viborg FF's pokalhelte anno 2000 - sådan er det gået dem siden

Viborg FF For abonnenter

Viborg FF's største sejr nogensinde - set fra seks forskellige synsvinkler

Annonce