Annonce
Læserbrev

Politik. Er der et reelt eller blot et formelt fungerende repræsentativt demokrati i Region Midt?

Annonce

Læserbrev: Regionen følger selvfølgelig lovens bogstav, men ikke nødvendigvis dens ånd. Aktuelt er et centralt emne i den generelle politiske debat, diskussionen af de såkaldte ”apolitiske” embedsmænds indflydelse på de politiske beslutninger. Denne problemstilling er også aktuel for Region Midt.

Problemstillingen aktualiseres på baggrund af den nærmest uendelige række af ledelsesmæssige skandaler og problemer i regionen. Kortfattet, men ikke udtømmende, kan i den forbindelse følgende problemer nævnes:

Manglende styring af økonomien ved byggeriet af Århus Universitets Hospital (AUH).

Manglende styring af driftsøkonomien af AUH.

Kirurgien i frit fald (AUH).

Ledelsesmæssige problemer i Hospitalsenhed Midt både i Silkeborg og Viborg.

Kammerateri blandt hospitalsledelser og direktionen.

Uhørt illoyal fortrolig mailskriveri bag ryggen på hospitalsledelseskolleger.

Afskedigelse af 4 direktører.

En regionsformand der søger at hæmme den offentlige debat af navngivne ledende embedsmænds uacceptable adfærd, skønt regionsrådsformanden selv i et læserbrev har påpeget embedsmændenes uacceptable politiseren.

Trods den nærmest endeløse række af problemer, der belaster patienter, hospitalernes økonomi og arbejdsmiljøet er det overraskende, at regionsrådet er så anonymt i den lokale sundhedsdebat, og det virker nærmest som om, det er er gået i flyverskjul.

Den røde gruppe, som står bag regionsrådsformanden, er helt væk, men det er måske bare partidisciplin og ensretning? Den blå gruppe ville man forvente var meget aktiv i håbet om at vinde magten ved næste valg. Her er der kun to til tre medlemmer, der udviser en større og prisværdig offentlig politisk aktivitet. En medvirkende årsag kan være, at lederen af gruppen også sidder i Folketinget. Dobbeltmandater har fanden skabt.

En forudsætning for at øge vælgernes meget svage interesse for regionerne er, at der er mulighed for løbende at følge rådsmedlemmernes holdninger og debatter og ikke blot transmission fra regionsrådsmøder, der oftest virker som en kedelig fætter-kusine fest - i hvert fald ikke er inspireret af parlamentet i UK.

Denne for udenforstående så svært forståelige offentlige passivitet kan formentlig forklares ved en uheldig/udemokratisk arbejdsform i regionsrådet. Denne påstand illustreres ved den mail, som regionsrådsformanden har sendt til alle medlemmerne af rådet. Viborg Stifts Folkeblad har fået indsigt i mailen og publicere indholdet den 6. december i en leder. Det fremgår, at Anders Kühnau forlanger, at samtlige regionsmedlemmerne, uanset partitilhørsforhold, skal lade alle henvendelser gå via formanden.

Det betyder, at medlemmerne ikke må kontakte medarbejdere direkte, kontakter til regionens hospitaler skal gå gennem formanden, spørgsmål betinget af henvendelse fra borgere skal ligeledes gå til formanden osv. Lederskribenten karakteriserer meget stringent denne fremgangsmåde som ”politikerne lægges i benlås”.

Det betyder, at en borger ikke kan kontakte et regionsrådsmedlem i fortrolighed i håbet om, at vedkommende kan undersøge problemet nærmere, men at vedkommende regionsmedlem skal råbe det i regionsrådet. Min vurdering er, at sådan fungerede det også i Østtyskland (DDR) før murens fald.

Man må som borger og vælger gerne have en udmelding fra samtlige regionsrådsmedlemmer, om de vil følge dette system, som også i høj grad øger de såkaldte ”apolitiske” embedsmænds indflydelse. Adfærden er er imidlertid i god overensstemmelse med problemstillingerne i den nuværende regering, men stærkt forstemmende i et demokratisk samfund, hvor nøgleordet er gennemsigtighed i den offentlige sektor.

Erik Kristensen
Annonce
Annonce
Viborg

Nu er Banebyparken sat på skinner

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Viborg

Det er en opgave, vi må løse

Sport

Viborg FF tager gerne favoritværdigheden - men Skive er altså et bøvlet hold at møde

Annonce