Annonce
Debat

Politik. Fredelig natur eller støjende motocross

Læserbrev: Kære Ulrik Wilbek! Mit navn er Per Ellemose Andersen, jeg er bosiddende på Bjerring Hede og formand for bestyrelsen i foreningen Ro på Landet.På Bjerring Hede har vi ro og fred, dejlig natur og en økologisk forbindelseslinje, som følger naturlige landskabselementer, bestående af skov, krat og vandløbet Langdal Bæk.

Forbindelseslinjen vurderes af forvaltningen som meget fredfyldt uden væsentlig aktivitet og som værende et vigtigt yngle- og opholdsområde for flere dyrearter samt korridor mellem Nørreåen og Gudenåen.Vi bor i et smørhul - et smørhul som mange gør brug af, både løbere, cyklister og folk, der nyder naturen og roen i og omkring stilleområdet Vindum Skov.Vi har følt os sikre på, at kunne bevare vores smørhul, fordi stilleområdet Vindum Skov er beskyttet i henhold til kommuneplanen. Det fremgår af kommuneplanen, at stilleområder skal friholdes for støjende aktiviteter, og at der ikke i deres nærhed må etableres aktiviteter, som påvirker området med støj.Den økologiske forbindelseslinje er ligeledes beskyttet, idet beskyttelseshensynet for disse områder, ifølge kommuneplanen, går forud for andre interesser.Vi er dog blevet klogere, idet Bjerringbro Cross Klub har ansøgt Viborg Kommune om tilladelse til at etablere en motocrossbane på Bjerring Hede.Planlægningsprocessen omkring motocrossbanen er igangsat, efter at byrådet har truffet beslutning herom.Motocrossbanen vil i givet fald kun ligge 500 m fra stilleområdet og vil afskære den økologiske forbindelseslinje.Af det materiale, som forvaltningen har udarbejdede til byrådet, fremgår det:o At det ikke kan undgås at etablering af en motocrossbane på Bjerring Hede 41 til 43 vil påvirke stilleområdet, idet der rundt om banen vil være en støjcirkel med en radius på 2 km.o Det vil være en væsentlig ændring i det bestående miljø at placere en motocrossbane i området, der i dag opleves som fredeligt med naturmæssige kvaliteter.o At det kræver, at byrådet tager stilling til, om stilleområdet omkring Vindum Skov skal udgå.o At der, såfremt projektet skal gennemføres, skal udarbejdes en lokalplan og et kommuneplantillæg, som udlægger området til støjende aktiviteter.Fra at bo i et stilleområde, kommer vi til at bo i et område, der er udlagt til støjende aktiviteter.Viborg Byråd har loven på sin side. Byrådet har nemlig kompetence til at beslutte, om stilleområdet omkring Vindum Skov skal fastholdes eller udgå.Jeg synes, det rejser et par principielle spørgsmål. Byrådet har nemlig kompetencen til at udarbejde lokalplaner og kommuneplanstillæg - kompetence til at træffe afgørelse om, hvad områder må bruges til og ændre tidligere afgørelser.Nu til spørgsmålene.1. Kan man forestille sig, at Viborg Byråd vil igangsætte en undersøgelse med det formål at etablere en motorsportsbane i et område, som støder op til et boligområde i eksempelvis Viborg eller Bjerringbro, hvis en motorsportsklub gerne vil have en bane i området og derfor sender en ansøgning til kommunen?Eller er det, fordi stilleområder, beskyttet natur samt borgere i landdistrikterne ikke tillægges nogen større værdi, at I er klar til at nedlægge den økologiske forbindelseslinje samt stilleområdet omkring Vindum Skov og omdanne Bjerring Hede - Skovmarks-området - til et område, som er udlagt til støjende aktiviteter?2. På alle de vælgermøder, jeg har været til, har svaret fra Venstre, Konservative og Socialdemokraterne på spørgsmål omkring motocrossbanen på Bjerring Hede hver gang været, "at vi afventer en undersøgelse, inden vi vil træffe en beslutning, og alle love og regler vil blive overholdt."Hvad er det for en undersøgelse i afventer?Den eneste undersøgelse, der er igangsat, er en støjvurdering.Ifølge forvaltningen er der et krav om, at der udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet. En redegørelse der er prissat til 500.000 kr. til udarbejdelse af miljørapport samt administrative udgifter.Ifølge Vejledning fra Miljøstyrelsen, 2/2005 "Støj fra motorsportsbaner" bør projekter om nye motorsportsbaner planlægges og placeres på en sådan måde, at de ikke er VVM pligtige.Der er endnu ikke truffet beslutning om udarbejdelse af en miljørapport. Klima- og miljøudvalget skal først vurdere, om projektet er VVM-pligtigt.For mig handler kommunalpolitik i høj grad om etik. Hvis det kun er love og regler, der skal tages stilling til, kan vi nøjes med forvaltningen og domstolene, som kan agere i forhold til de love, der besluttes i Folketinget.En motocrossbane på Bjerring Hede er, for os på ingen måde en udvikling, men i høj grad en afvikling af området.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Viborg For abonnenter

Varmestue-leder: Skattelettelser ser ikke pæne ud, når vi, der laver socialt arbejde på bunden, skal til at reducere

Viborg FF

Viborg FF skal skrue tiden tilbage til januar og februar

Annonce