Annonce
Læserbrev

Politik. Kommunen skal skabe rammerne for samarbejdet med frivillige

Annonce

Læserbrev: I et læserbrev den 1. februar kommenterer Anders K. Kristensen vores læserbrev fra d. 24. januar om flere frivillige i den offentlige service. Anders K. Kristensen er enig i vores grundtanke om de mange positive effekter ved frivillighed, men mener ikke, at frivillige skal kunne bestilles af kommunen.

Det var bestemt heller ikke intentionen med vores indlæg, men derimod at kommunen skal skabe de rigtige rammer til at kunne indgå i et samarbejde med frivillige kræfter, og her er der er en forskel til blot at bestille en frivillig.

Dette samarbejde stiller fagforeningerne på det offentlige område sig også positive over for, og BUPL skriver i deres vejledning til samarbejde med frivillige på børne- og ungeområdet: "BUPL mener, at den frivillige indsats kan være et bidrag til at skabe et samfund med større fælles ansvarlighed, øge tilliden mellem forskellige sociale grupper og styrke den sociale kapital og sammenhængskraften."

Der er allerede forsket meget i samarbejdet mellem frivillige og den offentlige sektor og Center for Frivilligt Socialt Arbejde skriver i et oplæg fra 2017: "Frivillige er ikke en erstatning for lønnede medarbejdere, men kan tilbyde noget andet. For sårbare borgere uden pårørende kan frivillige være af stor betydning. Borgerne har ikke nødvendigvis familie eller nære venner og den frivillige kan blive en ven eller ligestillet, som støtter. Samtidig kan det selv at være frivillig give sårbare borgere mulighed for at være noget for andre, og blive en del af nye fællesskaber. Frivilligheden er dermed en mulighed for at udvikle det sociale liv, som kan være afgørende for udsatte borgeres rehabilitering (se f.eks. Frivilligrådet 2016, Fæster og Andersen 2015)."

Vi vil med vores indlæg desuden bringe de positive takter fra samarbejdet med frivillige på de private- og selvejende institutioner ind på det offentlige område. Her oplever man en stor glæde ved samspillet mellem frivillige og institutionen på de mange fri- og private skoler, plejehjem og børneinstitutioner.

Mange kommuner samarbejder allerede med frivillige i nogen udstrækning og det gælder også Viborg Kommune, hvor der på bl.a. flere plejehjem og børnehaver i dag allerede er frivillige i det daglige samvær. Vi ønsker, at dette samarbejde udvides og struktureres yderligere, så det er enkelt og naturligt for både institutionerne og de frivillige at mødes om en fælles opgave. Og her er det kommunen, der må skabe rammerne, så det er nemt tilgængeligt for de frivillige kræfter.

Når dette lykkes, vil vi opnå flere positive effekter: Den stigende ensomhed i samfundet vil kunne mindskes, de offentligt ansatte får et ekstra overskud til at koncentrere sig om deres faglige arbejde, og der vil lokalt opstå et større ejerskab og kendskab til skolen, børnehaven, plejehjemmet eller den sociale institution.

Anders Jensen
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce