Annonce
Læserbrev

Politik. Konservativ ordentlighed

Annonce

Læserbrev: Jeg går også ind for ordentlighed. Helt klart også i den politiske virkelighed. Men måske er ordentlighed ikke så let at definere. Vi tager lige et tilbageblik til sidste byrådsperiode. En række vindmølleprojekter led her en krank skæbne. Gode velforberedte vindmølleprojekter planlagt i kommuneplanens vindmølleområder. Låstrup, Batum og Romlund kan vi nok huske på grund af en usædvanlig ophidset debat, for vindmøllemodstandernes ordentlighed var sjældent til stede i debatten. Alle 3 projekter blev tabt på gulvet.

Hvorfor?

Vindmøllemodstandernes uordentlighed fik desværre ikke den nødvendige politiske vurdering. Alle slags protester væltede ind. Borgerne fik hurtigt færten af, at mængden af protester betød noget. Så der kom ingen møller op. Det drejede sig endog om projekter planlagt til udlagte områder til vindmøller.

Var der nogen, der sagde ordentlighed i sagsbehandlingen for ikke at tale om den politiske behandling?

Ikke underligt at Tjele-borgerne i det forgangne år i flere omgange har udtrykt stor længsel efter dengang, Torsten Nielsen var borgmester i Viborg Kommune. Da var der som sagt ordentlighed til, borgernes protester betød noget.

Og nu ser vi Torsten Nielsen og de konservative stå frem som ordentlighedens parti i sagen om vindmølleprojektet i Nr. Vinge. Visse Tjeleborgeres store modstand har langt hen ad vejen været kendetegnet ved synspunktet, at vindmøller i landskabet ikke er acceptabelt. Og skulle man kunne se Tjele Langsø og vindmøller i samme synsfelt, vil det nærmest være en dødssynd. Hele området ville blive vandaliseret.

Vindmøllemodstandere har jo pr. automatik en fundamentalistisk måde at vurdere på. Er det ordentlighed at lade hundredvis af den slags indsigelser være bestemmende i en sagsbehandling?

En vindmøllegruppe repræsenteret af borgere bosat i det åbne land omkring Nr. Vinge har siden første borgermøde for over et år siden i perioder fyldt avisens spalter med deres modstand mod projektet. Taigasædgåsen skulle være gruppens sidste trumfkort. Hvis der ikke længere var lydhørhed for de sædvanlige borgerprotester skulle gåsen være det tunge skyts.

Naturlovgivningen i Danmark opererer med såkaldte forsigtighedsprincipper i nærheden af Natura-områder. Her er der rig mulighed for tolkninger og vurderinger for både fagfolk og almindelige borgere. Det gælder bare ikke, hvis man er fundamentalistisk vindmøllemodstander.

Tjeleborgernes veluddannede ”ekspertgruppe” har med advokatbistand signaleret, at en klagesag vil være på vej, og den vil helt sikkert vælte vindmølleprojektet, skriver Nancy Knudsen i et læserbrev i sidste uge. Hun undrer sig over at forvaltning og politikere ikke kan læse og heller ikke forstår, hvad ornitologerne har skrevet i deres indsigelse.

Fundamentalisten Nancy Knudsen fra ”ekspertgruppen” ser kun én virkelighed. Er det ordentlighed at lade sig kyse af en sådan ”ekspertgruppe” og lade den blive bestemmende? Det mener Torsten Nielsen åbenbart, for nu kommer han på banen med sin konservative ordentlighed.

Konservative kæmper hårdt imod vindmøller, kunne vi læse i overskriften. Vi konservative er ikke enige i den fremlagte tolkning af forsigtighedsprincipperne for den danske natur og den internationale aftale om den fredede taigassædgås.

Vi mener kort sagt, at der ikke tages tilstrækkeligt med hensyn til dansk naturlovgivning og en international aftale om særlig beskyttelse af taigasædgæssene.

Desværre kom Torsten Nielsen derefter til at nævne noget med de store protester fra beboere i Nr. Vinge området. Jamen dog, var der ikke masser af protester mod Tolstrup vindmøllerne? Gad vide hvordan I konservative håndterede jeres ordentlighed i den sag! Hallo konservative! I var helt med på at stemme Tolstrup-vindmølleprojektet igennem på trods af mange protester. I var med til helhjertet (går jeg ud fra) at slå en streg i sandet. Der skulle nu skiftes spor til mere grøn kommune. Grønt lys for flere vindmølleprojekter.

Og så var der for resten også det med afpresning i sagsbehandlingen!

Hvis noget skal flytte sig eller skifte kurs, så kræver det energi. At lægge pres på er helt normalt. Ikke så underligt at den konservative formand for klima- og miljøudvalget føler, hun har været udsat for pres. Når Apple samtidig for Tjeleborgerne er det store grimme dyr i åbenbaringen, har det været nærmest umuligt at holde tungen lige i munden. De konservatives fortid med vindmølleprojekter i Viborg Kommune er alle vindmøllefirmaer bekendt med.

Kære konservative, selvfølgelig bliver der presset. Fra alle sider endda. Hvor meget mon vindmøllemodstanderne har presset Torsten Nielsen og Co.? Svaret blæser i vinden. Men vi kan vel altid kalde det en form for søforklaring, når de konservative mener forholdene omkring planen ikke er tilstrækkeligt belyst og derfor ikke kan stemme for vindmølleprojektet.

Vindmøller laver energi, Apple skal bruge energi. Hvor svært kan det være?

Erland Aarup
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Viborg

Midtbyen: Behøver det være så grimt?

Annonce