Annonce
Læserbrev

Politik. Naturødelæggelse ved Stoholm

Jordbro Å.

Læserbrev: Mens der i hele verden kommer øget fokus på ødelæggelser af naturen og miljøet, der medfører udryddelse af utrolig mange arter af planter, dyr, fisk, padder, fugle og insekter, så tøver man tilsyneladende ikke i Viborg Kommune med at gå den stik modsatte vej, nemlig ved at give Miljøcenter Lundgård tilladelse til at fylde dobbelt så megen affaldsjord i den ene ende af den gamle lergrav (naturperle) end der er gravet ler op!

Miljøcenteret inddrager endda vådområdet helt ud til åens bred med murbrokker og jordfyld, så de kan køre om til den modsatte ende og fortsat grave ler!

Ud over at tjene mange penge på leret, bliver der plads til at modtage endnu mere affaldsjord, som også er en givtig forretning! Miljøcenter Lundgård "tjener altså både ind på gyngerne og karrusellen" til skade for naturen og miljøet!

Jeg har et gammelt foto, der bekræfter hvordan her tidligere så ud, så dèt kan vel ikke kaldes for retablering af området, der ligger tæt på Stoholm Vandværk!

Skrænten i lergraven nærmest jernbanen var fyldt med digesvale-reder, der nu er dækket til med jord!

Digesvalerne lavede en ny koloni af reder i skrænten ved den gamle markvej ovenfor miljøcenterets bygninger, men den blev blev for ca. et år siden fjernet med en gummiged!

Med den megen regn, som vi har fået i vinterens løb, er der sandsynligvis blevet vasket pesticidrester ud af affaldsjorden, som er havnet i den næsten gendannede sø i lergraven, der nu igen er ved at blive tømt for vand direkte ud i åen, hvor vandstanden er lav efter en lang tørkeperiode.

Sidste år blev søen også tømt for vand mens vi havde tørke og lavvande i åen!

Åens fisk gispede i forvejen efter vejret i det varme ellers rene og klare vand, der efterhånden mere og mere kom til at ligne møgbeskidt grå-gul kloakvand, som gjorde det umuligt at se bunden i åen i takt med at lergraven blev tømt!

Har Viborg Viborg Kommune givet tilladelse til gentagelser af dette miljøsvineri af Jordbro å hvert år frem til og med år 2040?

Jeg vil opfordre alle medlemmer af Viborg Byråd til at komme og se, hvor forurenet vandet i Jordbro å ser ud de sidste dage, hvor lergraven tømmes helt for vand!

Herefter kan byrådet beslutte, om man fortsat vil overlade regningen til kommende generationer for disse naturødelæggelser og miljøforurening.

Vejen som er anlagt i vådområdet tæt på åens bred!
Annonce
Forsiden netop nu
Viborg HK For abonnenter

Karakterbogen: Flere spillere scorer højt efter forgæves fight

Annonce