Annonce
Debat

Politik. Seks kerneområder med betydning for Viborg

Læserbrev: Det kommende valg kommer til at få en lang række vigtige emner på dagsordenen. Jeg vil i dette indlæg sætte fokus på seks områder, som jeg mener vil få stor betydning for udviklingen i Viborg Kommune. Det er i særlig grad her, vi skal være skarpe og målrettede.

Vores lokale Viborg Sygehus skal bevares: Det er af helt afgørende betydning for hele Viborg-egnen, at vi har et velfungerende og stort sygehus tæt på, hvor vi bor. De seneste måneder har vist, at det ikke er nogen selvfølge. Alle husker, da sygehuset var ved at blive skåret ned til sokkeholderne, fordi embedsmænd foreslog, at netop vores sygehus skulle bære 80 % af de besparelser, Region Midtjylland skulle foretage.

Takket være regionspolitikerne og et meget aktivt personale blev der fundet en anden løsning, som ikke læssede alle besparelserne over på vort sygehus.

For at undgå, at embedsmændene i fremtiden kommer til afgørende at bestemme, skal vi bevare regionerne, så vi modvirker demokratisk underskud og målrettet sikrer Viborg Sygehus. Vi vil undgå centralisering og sørge for demokratisk indflydelse.

Infrastrukturen omkring Viborg skal styrkes: Vore virksomheder har længe haft brug for bedre transportveje både for medarbejdere og for gods.

Vi lever i en tid, hvor folk pendler mere, og det må vi tage hensyn til. Gode vejforbindelser er en forudsætning for, at man har lyst til at bosætte sig. Som det ser ud nu, har Viborg ikke afgørende tilvækst af nye borgere. Også af den grund må forlange en bedre infrastruktur.

Rute 26 er planlagt på papiret og venter kun på pengene. Hærvejsmotorvejen er i sin vorden med de første forundersøgelser. Socialdemokratiet har både rute 26 og Hærvejsmotorvejen med på den liste over vejinvesteringer, som vi vil have gennemført.

Togdriften er også vigtig for mange hver dag, hvad enten det er til skole, uddannelse eller arbejde. Jeg vil fortsætte med at arbejde for, at der lægges et spor fra Bjerringbro over mod Mundelstrup, så vi kan kappe mere end en halv time af køretiden mellem Århus og Viborg. Det vil virkelig være en gevinst og helt sikkert få flere til at tage toget frem for bilen.

Ret til tidlig folkepension for nedslidte: Folk, der er nedslidte, skal have lov til at gå på tidlig pension. På Viborg-egnen er der en række produktionsvirksomheder, vi har velfungerende håndværksbranche og mange ansatte i pleje og pasning. En del af disse medarbejdere er plaget af nedslidning, og endnu flere vil i fremtiden være nedslidte, før de kan gå på folkepension, fordi pensionsalderen gradvist rykker opad, og efterlønnen næsten er udfaset. Dertil kommer, at seniorførtidspensionen ikke virker efter hensigten samt, at det næsten er umuligt at blive godkendt til førtidspension.

Der er behov for en ordning, som tager hensyn til de mennesker, der har været mange år på arbejdsmarkedet med hårdt fysisk eller psykisk arbejde, så de også kan nå at have nogle år sammen med børnebørnene.

Vi arbejder fra socialdemokratisk side gerne med på at forbedre seniorførtidspensionen, men vi går til valg på, at det skal være en ret at gå på tidligere folkepension for fysisk eller psykisk nedslidte.

Klima, miljø og natur: Rent vand er en menneskeret. Det er store ord. Men ikke desto mindre må vi i vort udviklede land kunne forlange, at vi som samfund gør alt, hvad vi kan, for at sikre, at vandet, der kommer ud af vandhanen, er rent og fri for pesticider. Det er en kamp, vi aldrig må give slip på. Pesticiderne skal væk fra vore drikkevandsområder, og kontrollerne af vandboringer skal intensiveres.

Om lidt sætter Apple for alvor strøm til datacentret i Foulum, og samtidig bliver det muligt at udnytte overskudsvarmen fra centret. Hvis vi ikke udnytter det, så forsvinder varmen bare ud i det blå, og det er både tåbeligt og uambitiøst. Vi skal sammen med kommunen arbejde hårdt for at få løst de barrierer, der er for, at denne udnyttelse af overskudsvarmen kan blive til virkelighed, hvad enten det er afgifter, tilladelser eller andet, der er i vejen.

Skat og gæld skal inddrives - og skattefusk stoppes: SKAT's personale blev op gennem nullerne skåret ned til ukendelighed, og resultatet ser vi med skræmmende tydelighed i dag, hvor vi må rive os i håret over manglende inddrivning af gæld, manglende ligning, skatter der ikke bliver betalt, penge der gemmes væk i skattely og omgåelse af skatteregler i et omfang, som ryster danskerne.

Tidligere lå inddrivelse hos kommunerne, og jeg indrømmer gerne, at jeg på mange måder gerne så den tilbage dertil igen, fordi det var effektivt. Det vi ser nu er, at almindelige mennesker med almindelige indtægter bliver beskattet efter reglerne, mens de, der snyder, slipper fri. Den uretfærdighed vil vi ikke længere acceptere. Vi bygger hele vores velfærdssamfund på, at skat bliver pålagt og inddrevet.

SKAT skal styrkes med langt flere medarbejdere og have IT-systemer, der virker.

Socialdemokratiet foreslår 1000 nye skattemedarbejdere fordelt på 4 nye centre i Danmark, heraf to i Jylland.

Den borgernære velfærd skal styrkes: Sundhedsvæsen og uddannelse for alle uanset pengepung vil være en saga blot, hvis vi ikke inddriver skat, som vi bør.

Børn, folkeskoler, unge under uddannelse, ældre med plejebehov samt syge og handicappede har alle behov for, at kommunen og regionen har de midler, der skal til for at yde en god service.

Mon ikke de fleste anerkender, at der er brug for flere penge til den borgernære velfærd i f.eks. Viborg Kommune?

Det kan man blandt andet tilvejebringe via de årlige forhandlinger mellem regeringen og kommunerne - og et større økonomisk råderum fra statens side i forhold til at støtte den lokale velfærd kan for eksempel skaffes ved at sløjfe skattelettelser og i stedet bruge pengene på fælles velfærd.

Og tænk hvis to årtiers slendrian på skatteområdet var undgået: hvad kunne det ikke have bidraget til på det nære velfærdsområde.

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce