x
Annonce
Læserbrev

Politik. Svømmehal i Houlkær er højst en 0-løsning for vandsportsforeningerne

Læserbrev: Alle har lov at have sin mening og alle har lov at ytre den. Det gælder Jens Johansen ligesom det gælder alle andre. Men i en lokal debat er det vigtigt ikke at belægge sine ord på en sådan måde at læseren får et forvansket indtryk af fakta og sagens rette sammenhæng.

Jeg føler derfor anledning til at komme med et par præciseringer og min mening efter at have læst Jens Johansen seneste læserbrev. Jeg skal understrege, at jeg skriver på egne vegne, men ud fra de mange tilkendegivelser, jeg har modtaget siden mit indlæg i VSF den 26. september, så står jeg næppe alene med min holdning.

Viborg Svømmeklub vil gerne kunne afholde en del stævner. Årsagen er, at det er en vigtig indtægtskilde for klubbens økonomi. Indtægter er nødvendige i enhver klub, og stævner er en medvirkende faktor til at kunne holde kontingentet på et niveau, hvor alle samfundsgrupper kan sende deres børn til svømning.

Lægges et 4 dages DM i Viborg, så vil det ud over turistindtægter til byen også fremover være lettere for Viborg Svømmeklub at tiltrække deltagere til øvrige stævner. Som overdommer indenfor Dansk Svømmeunion er jeg bekendt med, at valg af stævnelokalitet afgøres ud fra en række kriterier. Og opfyldes disse kriterier blot af en enkelt hal i DK, så lægges stævnet der.

Projektet i Houlkær opfylder ikke disse fremtidige kriterier. Det gør projektet på GIV. Så Jens, man kan ikke ud fra en hjemmeside, som handler om fortiden, konkludere noget om fremtiden. GIV-projektet HAR mere kapacitet end Houlkær-projektet – alene fordi der er mulighed for 3x25 m bassiner.

For folk, som ikke er indenfor svømmesporten, kan det måske godt se ud som om, at hvis blot der bliver flere kvadratmeter eller flere baner, så er kapaciteten større. Men det er ikke en kapacitetsforøgelse, som giver værdi i svømmesammenhæng.

Fordi enten så svømmer man på langs med banetove, eller også svømmer man på tværs uden banetove. Og et hold er et hold!

Når svømning sker på langs, er der typisk tale om motions- og konkurrencehold. En træner er nødt til både at kunne høre og blive hørt samt at kunne komme rundt om bassinet uhindret af andre. Derfor kan to hold eller to klubber ikke være i samme 25 m bassin samtidig.

Nogle vil mene, at så kan man bare have flere svømmere på et hold. Men ligesom med skoleklasser, så afhænger kvaliteten af træningen også lidt af, hvor mange som træneren skal dele sin opmærksomhed på. At gå fra 24 svømmere på 6 baner op til 32 på 8 baner – ja det taler vist for sig selv.

Men lad os lege med tanken om at man bare fylder flere i bassinet på motions- og konkurrenceholdene. Så er det stadig et uomtvisteligt faktum, at kapaciteten i en HIF-løsning slipper op langt tidligere end med en GIV-løsning.

Svømning på tværs bliver brugt i undervisningssammenhæng. I dag er der på Søndre og GIV plads til to hold i hvert bassin – altså 4 hold samtidig. Det vil være nøjagtig det samme i det opdelte 50 m bassin i Houlkær – altså 4 undervisningshold samtidig.

Svømmerne skal jo blot svømme på tværs af ikke 6, men 8 baner. Med en GIV-løsning vil der være tre bassiner og dermed er der plads til 6 undervisningshold samtidig. Derudover vil overgangen mellem øvebassin og ”det store bassin” for unge usikre svømmere være markant mere tryg i bassinet med varierende dybde på GIV, som jeg beskrev i mit læserbrev 26. september.

Så den eneste kapacitetsforøgelse der vil virke i dagligdagen for foreningerne, er at øge antallet af bassiner, som man kan gå hele vejen rundt om. At tale om reel kapacitetsforøgelse ved udelukkende et tælle baner eller kvadratmeter er teori, som ikke kan omsættes til praksis.

I dag er de to svømmehaller på Søndre Skole og GIV fyldt til bristepunktet målt på timeantal, og klubberne tørster efter mere vandtid. Viborg Svømmeklub er villig til at betale 8 mill. kr. Men naturligvis forventer vi som medlemmer jo så også, at vi får markant mere vandtid på bedre tidspunkter end idag. Vi betaler jo ikke 8 mill for ingenting.

Det er derfor af stor betydning for hele vandsporten i Viborg, om der er 2x25m eller 3x25 m til rådighed – langt større end den betydning en foreningssvømmehal vil have for en bydelsudvikling, vil jeg mene. Med en 0-løsning vil der jo ikke være plads til flere hold end i dag. Og udsagn om, at alle jo bare kan melde sig på et hold er jo ikke virkelighed, hvis undervisningsholdene, som passer i alderstrin og niveau, er fyldt op. Så hvori består bydelsudviklingen egentlig? For det er vel næppe den medfølgende trafik på op til 150 biler i timen i eftermiddagstimerne, man alene higer efter.

SvømmeDanmark ser mod Viborg, fordi talentmassen er rigtig stor. Det skyldes mange års målrettet arbejde. Hvorfor ikke være med til, at vi også i fremtiden kan sætte Viborg på landkortet med et muligt DM på GIV, når nu det samtidig kan betyde forbedrede vilkår for breddeidrætten?

I kampen for at tiltrække fremtidens skatteborgere er bl.a Silkeborg på vej med et nyt samlet svømmeanlæg til 200 mill. kr., og Vejle har også lige bygget nyt – og byer som Skive og Herning har begge opdaterede anlæg. Jeg taler ikke for et større anlægs- eller driftsbudget til vandsporten. Men jeg synes, 52 mill. kr. er mange penge, hvis de anvendes på en måde, som er både kapacitets- og dermed også visionsbegrænset fra start af.

Så kære Viborg Byråd: Der er mange flinke mennesker i Houlkær, men lyt til fornuften frem for hede bydelsønsker, når 52 mill. skattekroner skal placeres. Men det kræver, at I peger på GIV som fremtidens vandsportscenter for HELE byen.

I skal ikke af med flere penge end allerede aftalt mellem jer. I skal blot vælge den rette placering. Derved sikrer I samtidig, at der ikke er grobund for konflikter mellem den mangfoldige skare af foreninger, når de eftertragtede vandtider skal fordeles.

Arkivfoto
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder

Vi fik det håb, som der er brug for

Annonce