Annonce
Læserbrev

Politik. Vandet skal i vandløbene skal forsinkes

Annonce

Læserbrev: Noget tyder på at Kr. Pihl Lorentzen ikke længere er så skråsikker i sine ideologiske udtalelser om oversvømmelserne i vores landsdel. Han nævner fortsat grødeskæring som et problem her i marts måned, hvor der stort set ikke er grøde i åerne, men det er nok en forglemmelse. Men hvilke bud på løsninger har Pihl Lorentzen, der henviser til at kommunerne har "de nødvendige redskaber"? Det ved vi ikke.

Oversvømmelserne skyldes ekstraordinært store mængder regn. Helt almindelige marker i det åbne land danner søer, det er ikke kun et fænomen langs vandløbene. Indtil nu har Kr. Pihl samt dele af landbruget søgt at reducere problematikken til at handle om grødeskæring og sandpuder. Denne vinter har lært os, at det er mere nuanceret, ja, udgravninger vil blot forværre problemerne. Og hvorfor nu det? Jo, fordi mængden af regn ikke lader sig regulere; det er noget vi må leve med.

Hvis man satte alle sejl til og fulgte rådet om mere udgravning af vandløb og bække, vil man skabe meget større problemer for Bjerringbro, Holstebro og Randers, de bysamfund der ligger tæt op ad store vandløb. Et ønske om at lade vandet få mere fart på - hvilket iøvrigt også er vanskeligt i en række vandløb med meget lidt fald - vil medføre endnu større oversvømmelser i de tre byer.

Er der så ingen løsninger? Jo, man kan vælge et lytte til sagkundskaben, der har følgende råd: De store mængder regn skaber et større tryk på åer og vandløb, naturligt nok. Det handler derfor om at forsinke vandets fremløb så meget som muligt, dvs. ikke udrette åer og bække, men tværtimod bruge deres potentiale til at rumme vandet. Desuden skal man skabe mulighed for, at vandet kan løbe ud i engene, som vi ser nu. Det skal netop ikke forhindres, fordi vandet her lagres og og kan frigives langsommere efterfølgende.

Jo bedre, vi kan bruge enge og lavbundsarealer til at rumme og forsinke vandet, jo bedre undgår vi oversvømmelser i boligområderne. Dette ved de kommunale forvaltninger udmærket; dette ved staten udmærket. Nu mangler vi bare, at Dansk landbrug aktivt vil spille med på, at udgravninger og andre miljøødelæggende tiltag ved vores åer og bække, ikke er et svar, men en del af problemet. Landbruget kan faktisk hjælpe med løsningerne, hvis de indvilliger i at anvende lavbundsarealerne som en buffer. Derfor giver det mening at finde en løsning med landbruget og købe disse arealer op og bruge dem som reservoir.

Skal man så ikke hjælpe konkret ved Svostrup Kro som eksempel? Jo, selvfølgelig. Her kan en afskærmning af kroen være nyttig og nødvendig, og det arbejdes der på. Men kroen vi få endnu mere vand i hovedet hvis man gaver op længere oppe i vandsystemet.

Søren Gytz Olesen
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Viborg

Midtbyen: Behøver det være så grimt?

Annonce