Annonce
Læserbrev

Politik. Velfærd eller skattelettelser i Viborg Kommune?

Læserbrev: Vi får ifølge udligningsreformen omkring 77 mio. kr. ekstra i Viborg Kommune, og det har mange udtrykt tilfredshed med lokalt – bortset fra De Konservative, som jo ikke ønskede at medvirke til reformen.

Ikke mindst borgmesteren har armene løftet, og han tillægger samtidig sit eget parti, Venstre, en stor del af æren for det gunstige resultat for Viborg Kommune.

Må jeg stilfærdigt minde om, at hvad Lars Løkke Rasmussen som statsminister ikke formåede at samle flertal bag, det mestrede Mette Frederiksen på flotteste vis - nemlig at lande en udligningsreform.

Og gruppeformanden for Venstre, Claus Clausen, supplerede, at der så var penge til at forbedre velfærden med, men at det skulle være de partier, der nationalt står bag udligningsreformen, som skulle pege på, hvordan pengene skal anvendes.

Nu melder De Konservative sig så på banen og udtrykker interesse for kommunale skattelettelser – de har nu travlt med at bruge penge, som andre har tilvejebragt!

Lad os lige et øjeblik dvæle ved historien: med reformen indhenter vi en del af det efterslæb, som Viborg Kommune havde efter kommunalreformen, hvor Viborg Kommune mistede 80-100 mio. kr. på grund af ændrede vilkår for statslige bloktilskud til kommunerne. Et efterslæb som bl.a. har gjort, at vi på en række områder har oplevet lavere kommunal service - behøver jeg at nævne skole-, handicap- og psykiatriområdet?

Spørgsmålet er så, hvad de ekstra penge skal bruges til – og i hvilket omfang vi må bruge pengene helt eller delvist på forbedringer på velfærden og et større anlægsbudget til forbedringer af f.eks. daginstitutioner og skoler?

Alternativt kan pengene bruges til at styrke kassebeholdningen – eller som borgmesteren foreslår: til skattelettelser.

Ingen tvivl om at flere borgerlige partier ønsker skattelettelser. Og jeg er helt på det rene med, at Venstre og De Konservative har et flertal i byrådet på 17, så de kan jo, hvis de ønsker det, stemme en skattelettelse på 0,4% igennem.

Borgmesteren er begejstret for skattelettelser, for som han siger: vi kompenseres for skattelettelsen fra staten, så vi mister stort set ingen penge.

Det lyder for godt til at være sandt, og det er det heller ikke - det er kun de første 5 år, vi kompenseres, og det endda i faldende grad - fra 2026 mister vi 66 mio. kr. om året i skatteindtægter.

Jeg vurderer, at der bredt blandt borgerne er en forventning om, at vi får styrket velfærden i forhold til daginstitutioner, skoler, ældre samt psykisk syge og handicappede. 10-15 mio. kr. på de forskellige velfærdsom-råder vil gøre stor gavn og er tiltrængt.

En skattelettelse på 0,4 % vil for en gennemsnitlig skatteyder betyde ca. 160 kr. mere udbetalt om måneden - det skal vejes op mod bedre normeringer i daginstitutioner, skoler, ældreplejen samt handicap og psykiatri.

Men har vi ikke råd til det i Viborg Kommune? Vi har da en god økonomi med en kassebeholdning på ca. 450 mio. kr., siger borgmesteren.

Hertil siger vi, at det slet ikke er tiden at tale om markante skattelettelser. Vi skal huske på, at vi i 2019 brugte 100 mio. af kassebeholdningen, og med det nuværende vedtagne budget er der et yderligere forbrug i de kommende år, så vi ved udgangen af 2023 har en kassebeholdning på omkring 225 mio. kr.

Vi har store anlægsudgifter på vej – skolestrukturdrøftelserne kan resultere i en ny skole i Stoholm og en samling af skolerne i Bjerringbro - blot de to projekter koster vel ca. 180 mio. kr.

Der tales ligeledes - fra et enkelt parti - meget om en ny “Østre omfartsvej” til endnu ca. 200 mio. kr., og vi taler om en ny hal i Houlkær til ca. 15 mio. kr.

Et andet spørgsmål er, hvordan påvirker Covid 19-epidemien kommunens økonomi? Virksomhederne tjener færre penge, og der er blevet flere ledige, hvilket vil påvirke kommunens økonomi i form af færre skatteindtægter.

Jeg opfordrer i stedet KL’s bestyrelse til i de kommende budgetforhandlinger med regeringen at arbejde for at såvel service- som anlægsloftet hæves, så vi kan bruge penge til både dagtilbud, skoler, handicappede og ældre samt penge til nødvendige investeringer i daginstitutioner, skoler og infrastruktur.

Udtalelser fra finansministeren tyder også på, at regeringen vil være imødekommende – bl.a. for at sparke gang i økonomien efter Covid 19.

Vi er allerede lovet flere penge – i forbindelse med Finansloven – til dagtilbudsområdet i de kommende år, som kan supplere de ca. 15,5 mio. kr. området lokalt er tilført i 2020. Og vi er tilsvarende blevet lovet, at vi tilføres ekstra statspenge i takt med, at der bliver flere ældre.

Så slaget kommer til at stå mellem forbedret velfærd og skattelettelser – en klassisk skillelinje i politik.

Her er det socialdemokratiske udgangspunkt: først forbedret velfærd og anlæg i sammenhæng med en økonomisk robust kommune - så kan vi tale om skattelettelser derefter.

Niels Dueholm
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce