Annonce
Læserbrev

Politik. Wild West-tilstande i planlægning af vindmølleparker ryster lokalområdet

Læserbrev: Direkte på kommunegrænsen mellem Viborg og Silkeborg kommuner har projektmagere og investorer frit råderum til etablering af vindmølleparker. Lokalsamfundet i Sjørslev-Demstrup ser sig selv magtesløse i forsøget på at råbe politikere op og frygter nu at få ikke mindre end fire forskellige vindmølleparker inden for en radius af kun fire kilometer.

Kun ét af disse fire projekter er omfattet af forudgående kommunal planlægning. De øvrige er et resultat af projektmagernes initiativ og gennemføres uden om den demokratiske proces, som kommunerne ellers beskriver sig selv med i rosende strategi- og kommuneplaner.

Både Viborg og Silkeborg kommuner har desuden en stiltiende og ukritisk accept af hinandens projekter som påvirker borgerne hen over kommunegrænsen.

I Viborg Kommune har projektmagerne søgt byrådets godkendelse til dispensation fra lokalplan og kommuneplan med en vindmøllepark i Faldborgdalen på tre 149 m høje vindmøller på i alt ca. 12 mw. I Silkeborg Kommune har samme projektmager søgt byrådets godkendelse til dispensation fra lokalplan og Kommuneplan, med en vindmøllepark i Marsvinslund på tre tilsvarende store vindmøller på op til 12 mw og 15-19 mw solcellepark på 30 hektar god, produktiv landbrugsjord.

Ivrige byrådspolitikere i Silkeborg tilskynder nu projektmagere og investorer, til at indsende endnu en ansøgning på en vindmøllepark ved Aunsbjerg på anslået 11 mw, og endelig ser politikerne en chance for, at der gives mulighed for at opgradere et eksisterende vindmølleområde ved Levring fra fire vindmøller a 600 kW til anslået ca. 12 mw under den lukrative skrotningsordning for vindmøller.

Hærvejsmotorvejen og støjgener.

Lokalsamfundet Sjørslev-Demstrup, som er rammet ind mellem hovedvej 13 mod vest, hovedvej 26 mod øst og rute 186 mod syd, har også udsigt til en motorvejslinjeføring på den nye Hærvejsmotorvej, som både Viborg og Silkeborg kommuner har betydelig interesse i at få placeret gennem dette område, med forventning om positiv vækst i begge kommuner.

Den stærkt trafikerede hovedvej 52 mellem Viborg og Silkeborg, som passerer direkte gennem byskiltene og skolevejen i Demstrup, er iforvejen en stor belastning for området. Tilbage står borgerne i området og føler sig forulempet af politikernes iver for at sætte kommunerne på landkortet. For ingen overordnet planlægning eller demokratisk proces har fundet sted i dette sammensurium af private, kommunale og statslige interesser for vindmølle/solcelleparker og trafikale infrastrukturanlæg.

Men alt dette; udsigten til fire vindmølleparker, en solcellepark og en motorvej er virkeligheden for lokalsamfundet inden for en radius af kun fire km. Støjgenerne fra både eksisterende hovedveje og fremtidige motorvejsanlæg samt vindmølleparker i kombination er ikke tillagt nogen opmærksomhed fra politisk side. Hverken kommunalt eller landspolitisk.

Borgernes opfordring til deres byråds politikere er derfor at udvise ansvarlighed og ordentligt politisk håndværk. Politikerne skylder sig selv et bedre overblik og indsigt i disse sager på tværs af kommunegrænserne.

Vi som borgere, forventer, at politikkerne beslutter på et oplyst grundlag, og vi stiller politikerne til ansvar for, at VVM- og Miljøkonsekvensrapporter er kvalitetssikret i alle forhold.

I lokalsamfundet Sjørslev-Demstrup er der, på alle måder, behov for en langsigtet og tværkommunal planlægning, hvis dette lokalområde skal have en fremtid for beboerne. En fremtid som er i overensstemmelse med beskrivelsen i Silkeborg Kommunes kommuneplan om attraktive og velfungerende lokalområder, der danner rammen om et godt hverdagsliv og et stærkt fællesskab.

Annonce
Så tæt ligger de planlagte vindmøller.
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Bjerringbro

Van(d)vittig situation: Tangeværket åbnede for nødslusen

Sport For abonnenter

Vild udvikling på halvandet år: Nu venter OL og attentat på legendarisk dansk rekord

Annonce