Annonce
Bjerringbro

Politisk uenighed om grødeskæring

Hyppigere grødeskæring kan blive løsningen på de undertiden høje vandstand i Gudenåen. Arkivfoto.
Annonce

Bjerringbro: På torsdagens Klima- og miljøudvalgsmøde drøftede udvalget muligheden for at udvide den nuværende grødeskæringspraksis i Gudenåen fra én til flere årlige grødeskæringer. Udvalgets drøftelser sker på baggrund af konklusioner fra en arbejdsgruppe bestående af embedsmænd fra de fire Gudenå-berørte kommuner, hvor gruppen har tilkendegivet, at grødeskæringen skal intensiveres for at afhjælpe høje vandstande.

Det lykkedes dog ikke udvalget at nå til enighed. Johannes F. Vesterby (V), Claus Clausen (V) og Britta Leth (V) ønskede alle, at forvaltningen arbejder videre ud fra et scenarie, hvor man udvider til to eller flere grødeskæringer med en forøget strømrendebredde på hele strækningen fra Silkeborg til Randers. Det mener Mads Panny (S), Martin Sanderhoff (S) og den radikale Anna Margrethe Engbæk Schmidt er et urealistisk ønske, da det vil være svært at nå til enighed de fire kommune imellem og dernæst at få de dispensationer fra naturbeskyttelsesloven, som dette forslag kræver.

I stedet var deres ønske, at forvaltningen arbejder videre med et forslag om at øge fra én til to årlige grødeskæringen samt en øget strømrendebredde på nogle strækninger.

Flemming Gundersen fra Enhedslisten stod alene med ønsket om at beholde den nuværende grødeskæringspraksis.

Udvalget videresender derfor sagen til byrådet uden indstilling.

Annonce
Viborg

Høst fordelene af hjemmearbejde

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Viborg

Flid for et godt formål

Annonce