Annonce
Debat

Populære børnehaver tvinges over i selveje

Læserbrev: Selvejende dagtilbud har i årevis været en uddøende dansk tradition. Alligevel vil et flertal i Folketinget tvinge populære dagtilbud over i selveje.

I 2005 blev det muligt at etablere en privat daginstitution. Siden da er antallet af private børnehaver og vuggestuer nærmest eksploderet. Og i dag har vi ifølge Danmarks statistik over 540 af dem i Danmark.

Det er ofte pædagoger fra kommunale institutioner, der laver sit eget tilbud i nye rammer med et andet pædagogisk indhold. Eller forældre, som går sammen for at redde en børnehave i et lokalområde, når kommunen centraliserer.

I dag har vi kommuner, hvor op mod 40% af alle dagtilbud er private. Det er oftest landkommuner som fx Morsø og Jammerbugt. Her løfter de private tilbud en stor opgave for forældre, børn og lokalsamfund, hvor kommunen ikke kan få økonomi i at drive en kommunal institution.

De private dagtilbud modtager et tilskud pr. barn, der svarer til den pris, som kommunen har ved at skulle passe samme barn i en kommunal børnehave. Kommunen sparer til gengæld de penge, det koster at bygge en ny institution, fordi den omkostning nu ligger hos ejeren af den private børnehave.


De private dagtilbud har højere normeringer, større variation i indhold og en højere forældretilfredshed end både selvejende og kommunale.


Mens private dagtilbud er populære, vokser i antal og typisk har ventelister, så er antallet af selvejende og kommunale tilbud ifølge Danmarks statistik faldet. Fx pga. centraliseringer i kommunerne. Og en forskningsrapport fra RUC fra 2020 viser, at de private dagtilbud har højere normeringer, større variation i indhold og en højere forældretilfredshed end både selvejende og kommunale.

Selveje er en gammel dansk tradition. Selvejende institutioner er typisk blevet etableret af organisationer ud fra et ideologisk udgangspunkt. Frie børnehaver var fx socialdemokratiske, Danske Daginstitutioner var konservative, mens Menighedernes Daginstitutioner var kristne. De har imidlertid ikke klaret sig godt de senere år. Fx gik Frie Børnehaver konkurs i 2015. Og på 10 år er antal selvejende institutioner halveret.

Alligevel har et flertal i Folketinget nu af ideologiske årsager besluttet, at man vil tvinge de privat ejede dagtilbud over i selveje.

Med afsæt i udviklingen de seneste 15 år må den beslutning forventes at få negative konsekvenser for antal dagtilbud i Danmark. Her må man forvente, at det især er borgerne i yderkommunerne, det går ud over. Samtidig må man med afsæt i rapporten fra RUC forvente, at det på sigt får konsekvenser for indholdet al den stund, selvejende dagtilbud ikke har samme tilfredshed og kvalitet, som de private.

For mig at se, har man som folkevalgt et problem, hvis ideologi får lov til at gå foran den værdi, vi kan skabe for vores samfund. I dette tilfælde forældre og børns velfærd. Men også den mangel på opbakning, der er til de ildsjæle, som vil vores børn det godt, og de yderområder som også betaler skat og fortjener tilbud.

I et forsøg på at bevare privatejede børnehaver har en gruppe ejere og lokale politikere lavet et borgerforslag. Formålet er at skabe opmærksomhed og sikre en åben behandling af sagen i Folketinget. Samtidig har 3800 danskere på rekordtid samlet sig på de sociale medier under overskriften »Vi bakker op om private daginstitutioner og pasningstilbud«. Dem vil jeg klart anbefale at støtte op om.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Debat

Den fjerne verden af mistillid ramte mig

Annonce