Annonce
Viborg

Projekt LegeKunst starter i dag med 25 millioner kroner fra Nordea-fonden

Et fire-årigt projekt fra Kulturprinsen med at skabe mere kunst og kultur i de yngstes hverdag har fået 25 millioner kroner fra Nordea-fonden. Arkivfoto: Morten Dueholm
Et fire-årigt projekt fra Kulturprinsen med at skabe mere kunst og kultur i de yngstes hverdag har fået 25 millioner kroner fra Nordea-fonden. Nu skal et tæt samarbejde mellem pædagoger, børn, kunstnere, studerende og forskere dykke ned i kulturen.

Viborg: Tidligere var kunst ofte flødeskum på lagkagen i daginstitutioner. En kunstner kom ind med en rygsæk fuld af spændende idéer og aktiviteter, så alle fik en god oplevelse. Men rygsækken forlod institutionen sammen med kunstneren, og hverdagen fortsatte, som den plejede.

Nu vil Kulturprinsen i Viborg gøre kunst til rugbrødet i dagplejen, vuggestuer og børnehaver.

Med 25 millioner kroner i støtte fra Nordea-fonden, kan udviklingscentret for børne- og ungekultur nu igangsætte det fireårige projekt, LegeKunst, som skal bringe de yngste tættere på kulturen.

- Verden ser anderledes ud for børn end for voksne. Nysgerrighed, sansning, leg og mod til at fejle og prøve igen - præcis sådan er barnets tilgang til verden, siger centerchef Ulla Voss Gjesing fra Kulturprinsen.

- Med LegeKunst vil vi vise, på hvilke måder kunst- og kulturaktiviteter i nye, tværfaglige samarbejder kan gøre en gangske særlig forskel i hverdagen sammen med de alleryngste, siger hun.

Annonce

Det fortsætter

Projekt LegeKunst bringer altså også kunstneren med rygsækken ind i dagtilbudene, men sikrer, at rygsækken bliver i hverdagen, forandrer dagligdagen og lever videre gennem pædagogernes og børnenes fornyede engagement og legende tilgang.

- Kulturprinsen glæder sig til med LegeKunst at imødekomme den brede efterspørgsel fra pædagogernes side efter nye kompetencer til, hvordan de kan åbne for samskabende og kulturelle aktiviteter med børnene, siger Ulla Voss Gjesing.

- Samtidig kan vi med en forskningsdel tæt på hverdagens praksis formidle viden om, hvordan et samarbejde mellem kunstner, pædagog og forsker kan være sætte rammer for børns leg, trivsel og dannelse, siger hun.

Det er forventet, at man over projektets fire år vil engagere 20.000 børn i dagpleje, vuggestue og børnehave, over 1000 pædagogiske medarbejdere, mere end 8000 pædagogstuderende, hundredvis af kunstnere og op til 50 kulturinstitutioner landet over. Alle disse vil arbejde sammen for at fremme de yngste børns leg og kreativitet.

Annonce

Viborg er med

LegeKunst bliver Danmarks største enestående børnekulturprojekt, når det ruller ud i 18 kommuner - blandt dem Viborg - landet over. Det er vurderet til at koste 70 millioner kroner, og Kulturprinsen glæder sig over Nordea-fondens store støtte.

- Med LegeKunst vil tusindvis af børn opleve endnu mere leg, kreativitet og kultur i deres dagtilbud. Det er en stor og ambitiøs national indsats, som helst sikkert vil få flere børn til at blomstre, siger direktøren i Nordea-fonden, Henrik Lehmann Andersen.

Fonden uddeler hvert år 500 millioner kroner til projekter, som fremmer det gode liv indenfor sundhed, motion, natur og kultur. De næste tre år er der særligt fokus på at støtte indsatser målrettet de 0 til 6-årige under temaet "Flere børn der blomster".

- En stor del af menneskets personlighed, kompetencer og vaner dannes, fra vi er børn, og derfor er tidlige, målrettede indsatser vigtige at støtte, siger Henrik Lehmann Andersen.

Det nye ved netop LegeKunst er samskabelsen. Kunst er som leg udforskende, og i samarbejdet bliver det så undersøgt, hvordan pædagoger, kunstnere, forskere og børn kan få mest muligt ud af mødet med hinanden og kulturen.

- Det er hensigten, at forskningsdelen skal styrke den praktiske del af projektet ved at skabe viden om, hvordan leg og dannelse fremmes gennem børns møde med kunst og kultur, siger forskningskoordinator Lars Geer Hammershøj, der er lektor ved DPU, Aarhus Universitet.

Der er nemlig brug for viden om børns leg og om, hvordan leg fremmer børns dannelse. Projektet skal derfor bidrage med ny og tiltrængt viden herom gennem syv forskningsprojekter.

- Derudover oplever vi et stort behov for at udvikle et fælles sprog for leg og dannelse, som pædagoger og andre professionelle voksne kan bruge til at udveksle erfaringer og reflektere over deres egen pædagogiske praksis, siger Lars Geer Hammershøj.

Medlem af Viborg Byråd og 1. viceborgmester Per Møller Jensen (A) glæder sig som næstformand i Kulturprinsens bestyrelse over den store donation fra Nordea-fonden.

- Det er en bevilling, som for alvor sætter fokus på børnekulturen i Danmark og understreger betydningen af Kulturprinsen som et nationalt center for børnekultur, siger han.

- Og set med Viborg Kommunes "briller" er projektets hovedindhold også i god overensstemmelse med vores opmærksomhed på netop børnekultur.

Per Møller Jensen nævner Konstitueringsaftalen og Børnekulturstrategien, og at der især i den nye Sammenhængsmodel er lagt vægt på samarbejde på tværs af sektorer og udvalg.

- Det peger oplagt på et forstærket samarbejde mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Ungdomsvalget, siger han, som også er medlem af sidstnævnte.

Med projekterne LegeKunst fra Kulturprinsen og Kulturspor i daginstitutioner fra Kulturskolen Viborg er der altså flere muligheder for at igangsætte en række kulturelle initiativer for de 0 til 6-årige i kommunen.

- Det er vigtigt, at så mange børn som muligt får glæde af kulturelle oplevelser i dagligdagen. Og det kan de to projekter afgørende bidrage til, siger Per Møller Jensen.

LegeKunst har officiel projektstart i dag den 15. maj, selvom de første børn nok ikke skal regne med at møde projektet i deres dagstilbud før til efteråret.

De 18 medvirkende kommuners udbytte af LegeKunst bliver forankret og fremtidssikret i hver enkelt kommune ved hjælp af henholdsvis en tovholder og en LegeKunst-vejleder, der arbejder tæt sammen med fem koordinatorer ansat på pædagoguddannelser i alle regioner.

Pædagoguddannelsernes engagement i LegeKunst forventes at komme de pædagogstuderende til gode i såvel teori som praksis, og man håber således, at kommende børn i dagtilbud vil få glæde af nyuddannede pædagoger med mere kunst, kultur og lege-erfaringer i rygsækken.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Viborg FF

Opvisning af Viborg FF - knuser Esbjerg med 4-0 i topkamp

Viborg FF For abonnenter

Karakterbogen: Topkarakter til dødboldskonge, anfører, forsvarskrumtap og dobbelt målscorer - flotte karakterer til resten

Viborg

Har ikke modtaget en eneste krone i kompensation: Restaurant har holdt personalet på arbejde under nedlukning

Annonce