Annonce
Viborg

Projekter i Nørreådalen er et historisk skridt mod fremtidens bæredygtige landskaber

Annonce

Læserbrev: Viborg Kommune og Naturstyrelsen Himmerland er i gang med projekter, der vil fremtidssikre og forbedre arealerne i Nørreådalen. Der arbejdes med projekter, der skal forbedre vandmiljøet i åen, beskytte grundvandet, reducere klimabelastningen fra dyrkning af lavbundsarealer, styrke sårbare naturtyper og etablere stier til glæde for friluftsliv.

Det er en helhedstilgang til landskabet, hvor man ser på, hvordan løsninger for natur, klima og miljø samtidigt kan gøre det bedre at bo og drive erhverv i landdistrikterne. Selvom det lyder oplagt, så er faktisk et nybrud i tilgangen til anvendelsen af vores landskaber!

I dag tilgår vi nemlig landskaberne sektoropdelt og med tilskudsordninger med snævre formål. Men hvis vi først beslutter en klimaplan, dernæst en plan for bedre vandkvalitet og sidst en plan for bedre biodiversitet, så går vi glip af synergieffekterne, og indsatserne bliver unødvendigt dyre. Desuden tærer man på lodsejernes tålmodighed og positive incitamenter for at deltage – for dem hænger tingene også sammen ude i landskaberne.

Nogle af pengene til projekterne i Nørreådalen kommer fra den såkaldte Multifunktionelle Jordfordelingsfond i Miljø- og Fødevareministeriet. Fonden er etableret på baggrund af erfaringer, vi har gjort i Collective Impact-samarbejdet om Fremtidens bæredygtige landskaber, hvor vi har lavet pilotprojekter i Jammerbugt, Skive og Ringkøbing-Skjern Kommuner, og for tiden er vi i gang med vores fjerde pilotprojekt i Mariagerfjord Kommune. Her lægger vi nye arealpuslespil, der opfylder ønsker til lokalområdet.


I multifunktionel jordfordeling deltager lodsejerne frivilligt. De deltager, fordi de har ønsker om enten at købe, sælge eller bytte arealer. Det kan betyde, at de enten får kortere afstand til deres marker, at de får flere marker og kan ekspandere driften, eller de kan fokusere driften på mere robuste arealer.


I multifunktionel jordfordeling deltager lodsejerne frivilligt. De deltager, fordi de har ønsker om enten at købe, sælge eller bytte arealer. Det kan betyde, at de enten får kortere afstand til deres marker, at de får flere marker og kan ekspandere driften, eller de kan fokusere driften på mere robuste arealer og måske bytte lavtliggende arealer væk, som netop gør forskellen for andre lodsejere i forhold til at få en rentabel, ekstensiv drift af arealer med stort potentiale for natur-, miljø- og klimaforbedringer.

Når vi opfylder disse ønsker i vores pilotprojekt ved Glenstrup Sø i Mariagerfjord Kommune, så bliver der samtidigt mulighed for at etablere 42 kilometer nye stiforbindelser, en rekreativ frugtplantage, fiskedamme og gårdbutikker – for blot at nævne nogle af mulighederne.

Hvis vi skal bruge vores grønne investeringer og arealer klogt, så er det måden at gøre det på - ikke blot ved Nørreådalen, men i hele Danmark.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

På kanten af kaninhullet

Annonce