Annonce
Rundt om Viborg

Rent drikkevand: Lokale vandværker tvinges til at arbejde sammen

Rent drikkevand og beskyttelsen af grundvandet prioriteres højt af Viborg Kommune, der nu vil have de kommunale og de private vandværker bundet sammen i et formelt samarbejde. Arkivfoto: Nikolai Linares/Ritzau Scanpix
Viborg Kommune lægger op til et tvungent samarbejde mellem 75 vandværker med begrundelse i, at det er vigtigt for at sikre rent vand. Forbrugerne kommer til at betale for det.

Viborgegnen: Der skal en fælles indsats til for at beskytte drikkevandet på Viborgegnen.

Det er udgangspunktet for, at Viborg Kommune lægger op til et samarbejde mellem de cirka 75 almene vandværker i kommunen. Et samarbejde, som vandværkerne ikke kan sige nej til, og som vil koste forbrugerne ekstra. For hver enkelt vil beløbet afhænge af forbruget.

Baggrunden for initiaitivet er blandt andet, at der ved flere lokale vandværker er fundet nitrat i grundvandet, lige som der i en række tilfælde er konstateret pesticider både under og over grænseværdien i drikkevand.

Grundvandsbeskyttelsen går blandt andet ud på at opkøbe landområder med drikkevandsressourcer og dermed sørge for, at der ikke gødes og/eller sprøjtes med gift, der kan betyde, at drikkevandet forurenes.

Et formelt vandsamarbejde mellem de mange almene vandværker, offentlige som private, kan organiseres gennem en bestyrelse med repræsentanter for både det kommunalt ejede Energi Viborg Vand og de borgerejede vandværker rundt om i de mindre byer. Kommunen forestiller sig selv at stille med to medlemmer, og at Energi Viborg Vand får det samme antal, mens de almene vandværker får til sammen fem - fordelt med en fra hver af fem geografiske områder. Desuden skal der etableres et sekretariat, som betjener bestyrelsen og fører de løbende projekter vedrørende vandundersøgelser og vandbeskyttelse ud i livet.

Annonce
Viborg Kommune foreslår kommunen delt op i fem vandområder, der hver får en repræsentant i bestyrelsen for et nyt vandsamarbejde mellem alle kommunens cirka 75 vandværker. Illustration: Viborg Kommune

Bekymret landbrug

Det er uafklaret, hvad forbrugerne kommer til at betale for vandsamarbejde. Men Viborg Kommune skeler til blandt andet Sønderborg Kommune, hvor man har opkrævet knap 13 millioner kroner over seks år.

Under alle omstændigheder bliver det et ørebeløb per kubikmeter forbrugt vand, og i Viborg Kommune mener man ikke, at den enkelte privatforbruger kommer til at mærke det synderligt.

Af et referat fra et møde i Viborg Kommunes grundvandsforum fremgår det dog, at man fra landbrugets side mener, at der bør tages hensyn til dem, der erhvervsmæssigt er storforbruger af grundvand. Det kan blandt andet være landmænd med malkekvæg.

Byrådets klima- og miljøudvalg har besluttet, at der skal arbejdes videre med planen om at få etableret et formelt samarbejde mellem vandværkerne i Viborg Kommune. I kommunen mener man, at det vil være muligt at have etableret vandsamarbejdet inden for et års tid.

Cityværket, der hører under kommunalt ejede Energi Viborg Vand, kommer til at indgå i det kommende vandsamarbejde mellem alle almene vandværker i Viborg Kommune. Arkivfoto: Preben Madsen
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Viborg FF

Angrebsreserve scorede for Viborg FF i lukket testkamp

Annonce