Annonce
Rundt om Viborg

Risiko: Gasudslip og 'kraftig lugt' fra minkgravene

Minkgravene ved Kølvrå er nu fuldt dækket til med jord, men ifølge en miljørapport kan det ikke udelukkes, at der foruden ned- og udsivning af giftige væsker fra de rådnende mink også slipper gas og og en kraftig lugt op fra gravene. Foto: Morten Pedersen
Ifølge rapport kan de nedgravede mink ved Kølvrå foruden problemer med grund- og overfladevand også medføre gasudslip og -lugt, der "også kan blive en udfordring".

Kølvrå: Vil en iltfri forrådnelse af de døde mink under jorden ved Kølvrå kunne medføre et stort udslip af metangas, som tillige vil lugte så kraftigt, at det kan blive "en udfordring" for det omgivende miljø?

Det er ifølge miljørapporten, som Radio4 i sidste uge om det første medie fik fat i, en mulighed. Rapporten, der kaldes et "notat", er udarbejdet af GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland) og DTU Miljø.

I rapportens konklusion er der lagt vægt på, at det ikke kan afvises, at nedbrydningen af de cirka 5500 tons mink på et få hektar stort område ved Kølvrå vil forurene såvel grundvand som overfladevand. Konkret drejer det sig om drikkevandet for beboerne i Kølvrå, og om hvorvidt udsivninger fra minkgravene kan gå i forbindelse med Hessellund Bæk, der har sit udspring tæt på, og som er forbundet med Karup Å.

Annonce
Cirka 5500 tons minklig ligger nu begravet ved Kølvrå. Ifølge en rapport er der risiko for forurening af såvel jord som vand og luft, hvis minkene bliver liggende. Arkivfoto: Morten Stricker

Lossepladsgas

Men luftforurening kan altså også være en seriøs problematik. Der henvises blandt andet til, at det er en kendt sag, at der udvikles gasser fra gamle lossepladser, hvor der tidligere blev deponeret organisk affald.

Fra den type lossepladser, som altså til en vis grad kan sammenlignes med minkgravene - uden dog at have samme koncentration af organisk materiale - har der foruden nedsivning af forurenet vand også været dannet metan og andre drivhusgasser.

Dette har - uden at det fremgår af rapporten - været håndteret på forskellig vis. I eksempelvis Viborg opsamlede man i adskillige år lossepladsgassen, som blev konverteret til naturgas og udnyttet til varme- og elproduktion.

Den mulighed berøres ikke i GEUS/DTU-rapporten. Til gengæld foreslås det, at både gasudvikling og lugtgener måske kan mindskes, hvis man blander jordlaget over minkene med havekompost.

I gennem det meste af november blev der kørt vognfuld efter vognfuld af døde mink til nedgravning i et område ved Herningvej tæt på Kølvrå. Foto: Morten Pedersen
Annonce

Afværgeforanstaltninger

De såkaldte "afværgeforstaltninger" i forhold til, hvilke miljøproblemer minkgravene kan forårsage, handler ellers blandt andet om dræn, der kan opsamle og derefter rense forurenet væske fra gravene. I rapporten anbefales det også, at minkgravene hurtigst muligt overdækkes, så nedsivende regnvand ikke på få måneder trænger ned til grundvandet få meter under gravenes bund.

Generelt opfordrer GEUS/DTU i øvrigt til, at der løbende holdes grundigt øje med og tages prøver i og omkring minkgravene for om nødvendigt at kunne gribe hurtigt ind. Monitorering og overvågning kaldes det også.


Præmissen er, at minkene forbliver nedgravet i de områder, hvor de pt. er nedgravet

Fra notat udarbejdet af GEUS og DTU Miljø


Rapporten giver dog ikke eksakte svar på i hvilket omfang de millionvis af nedgravede dyrelig vil skade miljøet i jorden, vandet og luften. For som det fremgår mange steder, så er rapporten primært bygget på tilgængelig "litteratur" om emnet, fordi der i verden kun er få eksempler - og måske ingen - på nedgravninger af syge eller smittede dyr i det omfang, som der er tale om i Kølvrå og i Nørre Felding nær Holstebro.

Annonce

Erfaringer fra Østen

I Danmark er det således ikke sket før. I lande som Sydkorea og Taiwan har man dog for år tilbage i stor stil begravet aflivede dyr i forbindelse med blandt andet mund- og klovsyge. I Korea drejede det sig for knap 20 år siden om cirka fire millioner kreaturer, hvilket målt i vægt var en større nedgravning end det lignende antal mink til sammen i Kølvrå og Nørre Felding. Til gengæld var dyreligene i Korea fordelt på 4000 forskellige grave.

Nedgravningen af de mange aflivede mink ved Kølvrå er nu afsluttet. Spørgsmålet er om de - som blandt andre Viborg Kommune forlanger - bliver gravet op igen. Og i givet fald hvornår. Foto: Morten Pedersen

Hele præmissen for den nye, danske rapport er - som der står i indledningen - scenarier og mulige konsekvenser i tilfælde af, at minkene forbliver nedgravede, hvor de er nu. Det ser dog ikke ud til at være tilfældet. Senest er det kommet frem, at myndighederne ikke behøver at gennemføre en vvm-undersøgelse for at kunne grave minkene op. Fødevareminister Rasmus Prehn (S) har derfor meddelt, at han håber på, at der snarest kan blive politisk enighed om en måde at gøre det på.

 
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Viborg FF

Viborg FF-træner tripper efter at komme i sving - har en måned til at finpudse og skærpe superligaholdet

Viborg FF For abonnenter

Trænerlegenden Ove C. har altid set et kæmpe potentiale i Viborg FF: Vi blev kaldt de grå mus - men vi var de kloge og flittige mus, som kunne slå de andre

Viborg

Så blev det alligevel til en hvid hue

Annonce